‘EFT heeft mij een betere mediator gemaakt', zegt Makiri Mual. 'Ik wil iets terug doen en het model verder brengen. In de breedte door het in te zetten bij onder andere mediation, bemiddeling en teamcoaching. Maar ook in de diepte door de brug te slaan naar maatschappelijk relevante thema’s als racisme en gender.' Een interview over zijn nieuwe rol, ambities en eerste ervaring met EFT.

Makiri, wil je wat meer vertellen over jouw ambitie?
‘Ik wil graag een brug slaan tussen de klinische praktijk en de toepassingsgebieden erbuiten.‘ Innoveren en EFT breder inzetten. ‘Het is mijn passie om het vak te ontwikkelen. Ik heb de mogelijkheden ontdekt van EFT binnen nieuwe domeinen als mediation, dader-slachtoffer-bemiddelingen en ook teamcoaching. Tegelijk wil ik ook verdieping brengen op specifieke thematiek. We moeten als therapeuten en mediators aansluiting zoeken bij maatschappelijk debatten, zoals inclusiviteit, LHBTIQ+-vraagstukken en dekolonisatie. EFT is een vrij robuust model en gemakkelijk uit te leggen. Toch vragen specifieke vormen van trauma zoals bij racisme en gender om een specifieke aanpak – en ook om een extra groot zelfbewustzijn van de therapeut. Hoe heb je bijvoorbeeld je gesprekken als witte therapeut met een cliënt van kleur? In Amerika is dat een groot thema: ‘the whiteness of the therapist’, en welke rol dat speelt in het behandelen. Ik ben het zelf ook veel tegengekomen, een ingewikkeld onderwerp, uitdagend en ongemakkelijk als dat in de kamer binnenkomt. Ook gendervraagstukken. Ik wil dit zelf beter doen, en ook dat we er als collectief beter in worden.’ En natuurlijk de toepassing van EFT in het niet-klinische domein – de EFM -ontwikkelen en versterken.

Hoe kwam je met EFT in aanraking?
‘Dat is 10 jaar geleden. In mijn Prisma Praktijk werkte ik als mediator en bekeek vooral de ‘systemen’. Mijn collegae (psychologen) vroegen mij erbij als er een partner of gezin bij kwam kijken. En toen heeft een collega mij in aanraking gebracht met de client centered benadering en later EFT. Ik vond het eerst heel moeilijk, omdat ik vrij analytisch en beschouwend ben ingesteld. De verschuiving van de abstinente benadering van psychisch leed naar een presente manier van behandelen was nieuw voor me. Dit was echt een ‘major shift’ voor mij, maar ik zag daarin de enige oplossing. Want het voegde zoveel toe, het zette de mens echt centraal. Ik was getraind aan het probleem centraal zetten. Zo snel mogelijk over de emoties heen gaan naar de oplossing. Ik was van de school van ‘emoties moet je snel op de goede plek krijgen, zodat het onderhandelen kan beginnen’. Bij EFT verschuift de aandacht helemaal naar beleving en impact, je neemt serieus wat er komt en valideert ‘the hell out of them. De afspraken komen later wel, die zijn van een andere orde. Door deze aanpak zag ik dat er veel betere deals werden gemaakt, die beter na te leven waren én verbeterde verhoudingen. Ik deed toen de EFT-basisopleiding en al vrij snel het vervolg. Ik verschoof van abstinent naar mensgericht. Het spannendste was om te beginnen bij waar zíj zijn en niet waar ik was!’

Wat levert EFT op?
‘De grootste winst vind ik dat mensen ontdekken wat hun eigen aandeel is in het onvruchtbare patroon. Dat geven cliënten ook terug. Dankzij heel eenvoudige modellen, zoals de lemniscaat, raakt de beleving op de voorgrond en dat zorgt voor doorvoeld begrip en verzachting. Ik kan als therapeut of mediator ingewikkelde en ontregelende emoties met de modellen beter contextualiseren. Wat maakt het in iemand los? En dan ook: wat doet het tussen twee mensen? De intersubjectiviteit. Waarbij je dan als therapeut ook nog je eigen instrument bent. Verder vind ik EFT echt een dynamisch en open model. Er zijn veel nieuwe inzichten die het model alleen maar versterken. De neuroscience krijgt een plek. De polyfagaal theorie past erin. En ook MBT en concepten als ‘epistemisch vertrouwen’ en de tegenoverdracht zoals in de TFP ingezet, prachtig toch!’

Nog een geheime ambitie?
‘In de consolidatie- en integratiefase vraag ik wel eens: welk muziekstuk past erbij? Soms is dat Brahms, dan weer Harry Styles. Muziek beroert diep en zorgt voor een ervaring die woorden overstijgt. Bij EFT ondertitelen we wat er gebeurt. We zetten kernemoties om in tekst en verbaliseren patronen in de kamer. Maar muziek heeft een heel eigen zeggingskracht en die kun je prachtig benutten bij beweging 5 of als ingang tot emoties gedurende therapie. Muziek is bewegende lucht en je voelt het op je huid en diep vanbinnen. Dat mag een grotere plek innemen.’

Jouw favoriete EFT-lied?
Het mooie van klassieke muziek is dat het zo veelomvattend is, van orkestwerk tot kamermuziek en van de 15e-eeuwse Johannes Ockeghem tot contemporaine componisten zoals Ligetti en Pierre Boulez. Het kerkelijk jaar heeft ook veel muziek voortgebracht. Dus ik ben het hele jaar voorzien van muziek over lijden (de paastijd en alle Stabat Maters) of geboorte (Kerst), maar ook wederopstanding en hoop (Hemelvaart en Pinksteren) …. eindeloos! Maar onlangs werd ik geraakt door Brandy Carlile’s ‘Hope and Joy’. Dr. Dan Hughes draaide dat aan het einde van de vierdaagse DDP-1. Het refrein eindigt met … Do I make you proud? Do you get me now? Am I your pride and joy? Zo’n belangrijke vraag: ben ik in jouw ogen een bron van trots en vreugde …? Luister maar!

 

Werk jij als advocaat, mediator, teamleider of HR-manager?
Verdiep jezelf in EFT en de betekenis ervan voor jouw werk met de leergang Emotionally Focused Mediation aan het EFT Nederland opleidingsinstituut. In 7 trainingsdagen ben je EFT-gecertificeerd. De volgende basisleergang start 6 november 2023.

Lees meer

Deel artikel

Gerelateerd nieuws