Privacyverklaring

Stichting EFT Nederland (Emotionally Focused Therapy Nederland), hierna te noemen Stichting EFT NL, gevestigd te Stadsplateau 7 - 8.22, 3521 AZ Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Stichting EFT Nederland
Stadsplateau 7 - 8.22
3521 AZ Utrecht

T: (0)85 – 9022836
E: info@eft.nl

Deel pagina