Omgaan met ontregelingen en escalaties vraagt om kennis en expertise. Onder andere kennis over de werking van emoties en emotiedisregulatie bij mensen met een psychische kwetsbaarheid (angst, somberheid, trauma, persoonlijkheidsproblemen). Mensen die om allerlei redenen hard moeten werken om hun emotionele binnenwereld gereguleerd te krijgen. We hebben het over mensen met een aangeboren kwetsbaarheid (genetisch) en verworven kwetsbaarheid door trauma, ziektes, familiare belaste ervaringen uit het verleden waarbij het hanteren van stress en het omgaan met emoties extra aandacht vraagt. Een verstoorde emotieregulatie geeft vaker negatieve effecten op de verbinding en kan als traumatisch worden ervaren. Deze instabiliteit geeft gevoelens van onmacht, onbegrip, verdriet, eenzaamheid en pijn bij beide partners. Dit alles heeft invloed op hoe mensen zichzelf ervaren en hoe ze met elkaar omgaan.

In deze masterclass gaan we het hebben over de mogelijkheden die mensen hebben om met hun hechtingsstrategieën en emotie-regulatiestrategieën om te gaan en de gevolgen daarvan in de relatie. In de therapeutische relatie stelt het de relatietherapeut voor specifieke uitdagingen in het EFT model. We nemen je in deze tweedaagse masterclass mee in de aanpassingen en toevoegingen in het EFT model. We gaan leren hoe we partners in gesprek kunnen laten blijven (fase 1) en leren hoe we ze kunnen verbinden op dieper liggende emoties (fase 2) met als doel de crisis te verzachten en de verbinding te verdiepen.

Docenten:

EFT docent en supervisor Jacomijn Jacobs werkt al jarenlang als systeemtherapeut met jongeren en volwassenen met complexe persoonlijksheidsproblematiek en trauma, zowel individueel als systeemgericht. Ook werk ze als relatietherapeut, EFT-docent en -supervisor in haar eigen praktijk in Nijmegen. 

Klinisch psycholoog/psychotherapeut en supervisor VGCt Afke van der Hoek is werkzaam in  de GGZ als psychotherapeut op de traumaverwerkingskliniek en de polikliniek voor complexe dissociatieve stoornissen. 

Jacomijn en Afke zijn beiden breed geschoold als  traumatherapeut, gedragstherapeut (dialectische gedragstherapie), mindfulness en werkzaam binnen  het Nederlands Behandelinstituut DGT. 

Studiebelasting:

12 uur training.

Wat komt er aan bod:

  • In deze training verrijken we het EFT-model met elementen uit de dialectische gedragstherapie (DGT) en dan met name stressregulatie, lichaamsbewustzijn en zelfcompassie.
  • Traumatische zelfinvalidatie. Werken met (trauma-sensitieve) mindfulness als toevoeging op de hechtingstheorie en hechtingsbril waardoor we onszelf en elkaar (partners en therapeut) kunnen kalmeren en kunnen verbinden op de dieper liggende emoties.
  • De toevoegingen van individueel verdiepend werk (zelfregulatie) binnen de relatietherapie om het hechtingsproces te ondersteunen (co-regulatie).
  • Voorbeelden van zelfregulatie en co-regulatie in relatiesessies, middels videomateriaal.

Toelatingseisen:

Voorwaarde voor deelname is een afgeronde EFT Basistraining (register), Leergang EFT deel I of Leergang EFM deel I.

Korting:

Als deelnemer aan de EFT Community heb je recht op korting op het inschrijfgeld. Let wel: hiervoor moet je op deze website ingelogd zijn. Zodra je de inschrijving hebt voltooid, kun je geen aanspraak meer maken op deze korting.

Deel training

Interesse? Meld je dan nu aan en doe mee!

Aanmelden

Andere opleidingen & evenementen