Wie zijn wij?

Al vijftien jaar zetten wij ons in om (partner-)relaties in Nederland te verbeteren. Emotionally Focused Therapy (EFT) gaat uit van de hechtingstheorie: we zijn gemaakt om ons te hechten, en als onze hechting wordt bedreigd, dan schieten we in een oerpaniek. Dat leidt meestal tot een fight of flight reactie. De één gaat in de aanval, de ander trekt zich liever terug. De focus in EFT therapie ligt op het doorbreken van die negatieve patronen. Zo ontstaat er meer onderling begrip en vertrouwen.
Onze gedeelde passie voor (gezonde) relaties en onze krachtige ervaringen met EFT waren in 2009 de reden voor de oprichting van Stichting EFT Nederland (non-profit organisatie). Juist vanwege de uitgebreid beschreven (en ervaren) duurzame effecten van EFT zetten wij ons in voor verspreiding en het toegankelijk maken van EFT voor iedereen. Wij willen dat mensen goede therapie kunnen vinden, het liefst ‘om de hoek’. Op onze website kunnen stellen, gezinnen en individuen één van de ruim 800 EFT-getrainde therapeuten bij hen in de buurt opzoeken.
Bestuur en directeur. Van links naar rechts: Makiri Mual, Karin Wagenaar, Pieter Dingemanse, Liesbeth Arends, Peter Paul Coppes, Yvonne Beckers (bestuurslid Jan Hol is afwezig).

Karin Wagenaar

Voorzitter en oprichter

"Sue Johnson heeft mij geïnspireerd vanaf het eerste moment dat ik haar ontmoette. Zij heeft me opgeleid in de EFT. Vanaf 2001 ben ik ermee bezig en het leren en verdiepen houdt nog steeds niet op! Dat vind ik werkelijk bijzonder. Het heeft mijn persoonlijke leven en mijn werk verrijkt en betekenisvoller gemaakt."

Karin is certified trainer, supervisor en therapeut en geeft veel trainingen in binnen- en buitenland. Daarnaast werkt ze in haar eigen praktijk met individuen, stellen en gezinnen. Ze is lid van de ICEEFT board. Karin is getrouwd en heeft drie volwassen kinderen, die allen uit huis zijn.

Bekijk hier haar LinkedIn profiel

Pieter Dingemanse

Vicevoorzitter en medeoprichter

"Sinds de oprichting in 2009 ben ik betrokken bij EFT, omdat verbondenheid in relaties een heel menselijke basisbehoefte is die bijdraagt aan veel geluk en gezondheid. Het EFT-model helpt om die verbinding tussen partners, in gezinnen en in jezelf te verbeteren. Het model heeft mijn leven en mijn werk verrijkt."

Pieter werkt als klinisch psycholoog, opleider van psychologen en supervisor in de gedragstherapie, systeemtherapie en in EFT. Als docent bij de stichting geeft hij vooral de ‘Houd Me Vast’-training.

Bekijk hier zijn LinkedIn profiel

Peter Paul Coppes

Penningmeester

“Ik gun iedereen die zijn relaties, in welke vorm dan ook, wil verbeteren de kracht van EFT. Het is goed dat de stichting zich inzet voor een fijnmazig netwerk van EFT-therapeuten, wetenschappelijk onderzoek en belangenbehartiging. Daar draag ik graag mijn steentje aan bij.”

Peter Paul Coppes is sinds 2020 EFT-relatietherapeut. Daarvoor werkte hij 15 jaar als bedrijfseconoom en CFO/financieel directeur voor diverse multinationals. Peter Paul wil vanuit zijn kennis en ervaring bijdragen aan de bekendheid van EFT-therapie en Stichting EFT Nederland.Bekijk hier zijn LinkedIn-profiel

Makiri Mual

Bestuurder

“Ik wil innoveren en EFT breder inzetten. Het is mijn passie om het vak te ontwikkelen. Ik heb de mogelijkheden ontdekt van EFT binnen nieuwe domeinen als mediation, dader-slachtoffer-bemiddelingen en ook teamcoaching. Tegelijk wil ik ook verdieping brengen op specifieke thematiek. We moeten als therapeuten en mediators aansluiting zoeken bij maatschappelijk debatten, zoals inclusiviteit, LHBTIQ+-vraagstukken en dekolonisatie.” 

Makiri Mual is advocaat en mediator. Hij doceert de leergang 1 en 2 van Emotionally Focused Mediation. Makiri wil graag een brug slaan tussen de klinische praktijk en de toepassingsgebieden erbuiten.

Bekijk hier haar LinkedIn profiel

Jan Hol

Bestuurder

"EFT vertegenwoordigt, ook blijkens wetenschappelijk onderzoek, het beste navigatiesysteem ter wereld om bewust en effectief te bouwen aan liefdes- en vriendschapsrelaties. De kwaliteit daarvan is voor elk betrokken mens belangrijk, maar vormt ook de belangrijkste basis voor een gezonde samenleving. Daarom ben ik met plezier lid van het EFT-bestuur."

Jan Hol is pedagoog en politicoloog. Na een lange loopbaan bij omroepen, het internationale bedrijfsleven en de academische geneeskunde, werkt hij sinds 2020 als voorzitter van het College van Bestuur bij de Christelijke Hogeschool Ede.

Bekijk hier zijn LinkedIn profiel

Yvonne Beckers

Bestuurder

"Ik geloof dat de kwaliteit van relaties, de kwaliteit van leven en onze gezondheid bepaalt. En dat de wereld mooier wordt als mensen daarin zelfbewust zijn; elkaar horen en zien – en daarnaar handelen. Dat is altijd in relatie met jezelf en anderen. EFT is voor mij hét gedachtegoed, dé wetenschap hiernaartoe. Dit moet naar buiten!, dacht ik vanaf de eerste dag dat ik de opleiding EFT volgde."

Yvonne is sinds 2020 EFT-professional voor organisatie- en partnerrelaties. Sinds 2007 werkt ze - samen met partners - in haar eigen organisatie, waarin ze enkele organisaties en opleidingen in de markt heeft gezet. Ze begeleidt (zorg-)organisaties in transformatie en regionale samenwerking. Yvonne’s missie is om het EFT-gedachtegoed te vertalen naar verschillende vormen, zoals naar teams en organisaties.

Bekijk hier haar LinkedIn profiel

Deel pagina