Let op: voorafgaand aan de training vindt een kennismakingsgesprek met de docenten plaats. Pas na akkoord van de docenten kun je definitief deelnemen. Je kunt je nu inschrijven voor een kennismakingsgesprek.


In het najaar van 2024 gaat er weer een Supervisorentraining van start die opleidt tot systeemtherapie-supervisor van de NVRG. De Supervisorentraining gaat uit van het systemische referentiekader, met nadruk op het emotiegerichte- en hechtingsperspectief. We stimuleren cursisten om hun eigen supervisiestijl te ontwikkelen en gaan in deze training dan ook actief op zoek naar model-overstijgende factoren in effectief superviseren.

Toelatingseisen

Om voor deelname in aanmerking te komen moet je meer dan vijf jaar (geregistreerd) lid zijn van de NVRG (geen l.i.o.); De aspirant supervisor moet minstens acht uur in de week werken als systeemtherapeut en ten tijde van de training 'minstens één systeemtherapeut-in-opleiding of STW-er in supervisie hebben. (Nadat deze minstens 25 uur erkende NVRG-opleiding heeft gehad).'

Voorafgaand aan de training vindt een kennismakingsgesprek met de docenten plaats. Daarbij wordt gevraagd om een opname van een gesprek met de eigen supervisant mee te brengen. Dit kan op je eigen laptop. Zo kunnen we iets zien van hoe jij werkt in deze rol. We snappen dat je nog geen ‘officieel’ erkende NVRG-supervisie kunt doen, maar mogelijk heb je wel mensen die je op een of andere wijze begeleidt of superviseert. Het gaat om een presentatie van jezelf zodat we met je kunnen kennismaken, waarbij je natuurlijk niet beoordeeld wordt; de opleiding moet immers nog beginnen.

Uitdagend leerklimaat

Optimaal leren wordt naar ons idee gestimuleerd vanuit een veilig en tegelijkertijd uitdagend leerklimaat. We beogen hierbij diverse leerstijlen af te wisselen, met als doel het maximaal benutten van de ‘speelruimte en daarmee de reflexieve ruimte’. Die ruimte wordt zowel in deze training, als in het werk van de supervisor in wording, tevens gevormd. Ze wordt ook begrensd door de context (zoals werkomstandigheden, eisen van de beroepsvereniging) en de afspraken die je samen maakt. En inhoudelijk ingevuld door de focus en de leervragen van de supervisor in spé en de supervisant.

De opbouw en opzet van de training loopt parallel aan het proces van het geven van de supervisie zelf. Met kennismaken en doelen vaststellen aan het begin, daaraan werken en verder verdiepen in het midden, en vervolgens afronden, evalueren en beoordelen aan het einde.

Eigenheid verder ontwikkelen

De ervaringsgerichte focus krijgt veel ruimte, uiteraard naast reflectie en kennisoverdracht. We doen ons best om een leerklimaat te scheppen waarbinnen cursisten hun nieuwe rol kunnen oefenen, ervaren, uitproberen en hun eigenheid verder kunnen ontwikkelen. Speelsheid en acceptatie zijn daarbij belangrijke waarden. Er wordt gedurende deze training veel geoefend middels het leren bespreken van actueel beeldmateriaal dat de deelnemers ook zelf leveren.

Onderwerpen die aan de orde komen:

   • Wijze van kennismaking met supervisant.
   • Vormgeving van de supervisie als geheel en het maken van een supervisie-overeenkomst (inclusief betaling, op naam stelling, vaststellen van doelen, dossiervoering, wijze van en momenten van evaluatie en overdracht naar volgende supervisor).
   • Vormgeving van een supervisiebijeenkomst. Supervisie en diverse stromingen of protocollen.
   • Soorten supervisieprocessen.
   • Het aanmoedigen van de supervisant om systemisch én middels een hechtingsbril de gepresenteerde problematiek te conceptualiseren.
   • Het formuleren van meerdere hypothesen en deze flexibel kunnen hanteren.
   • Werken met probleemsamenhang en parallelprocessen.
   • Gebruik maken van spel en non-verbale interventies.
   • Het initiëren en leiden van rollenspelen.
   • Gebruik maken in geval van groepssupervisies van het potentieel van de groep en kunnen omgaan met verschillen in behoeften, kennisverschillen, leerstijlen en soorten van vragen.
   • Supervisie en rapportage.
   • Ethiek, bijvoorbeeld: wat als er “ingegrepen moet worden” (een therapie die dreigt te ontsporen); de grenzen aan supervisie.

Competenties die aan bod komen

Net als van een systeemtherapeut mag je van een supervisor ook een aantal specifieke competenties verwachten. De belangrijkste is het bewerkstelligen van een veilige en stimulerende werkalliantie. Andere te ontwikkelen competenties zijn:

 • Het leerproces van de supervisant begrijpen en monitoren.
 • Passende leervormen en interventies op stimulerende wijze aanbieden.
 • Op een collaboratieve wijze supervisiedoelen middels een contract vaststellen en evalueren; het onderscheiden van de diverse rollen en verantwoordelijkheden.
 • Het reflecteren op en omgaan met ethische kwesties.
 • Het afstemmen en samenwerken met vakgenoten.
 • Het hanteren van de groepsdynamiek bij groepssupervisie.
 • De fascinatie voor het vak en de mogelijkheden die het biedt willen uitdragen.

Deze competenties komen in de cursus expliciet aan bod en worden ervaringsgericht, theoretisch en met behulp van oefening behandeld.

Docenten

Judith de Graaf is klinisch psycholoog, psychotherapeut en systeemtherapeut. Ze werkt in haar eigen praktijk in Utrecht, na vanaf 1992 in diverse psychiatrische instellingen te hebben gewerkt. Ze is gecertificeerd EFT-therapeut en -supervisor, NVRG-leertherapeut en -supervisor, alsmede opleider, bij de RINO Utrecht en Amsterdam en Stichting EFT Nederland te Utrecht.

Jaap Zoetmulder is psychotherapeut en systeem- en gedragstherapeut. Lid NVRG en VGCT. Hij is werkzaam in zijn eigen praktijk in Bussum, na jarenlang in de GGZ bij afdelingen voor persoonlijkheidsstoornissen te hebben gewerkt in Amsterdam en Utrecht. Hij is gecertificeerd EFT-therapeut en -supervisor, alsmede opleider, supervisor en leertherapeut voor de NVRG; lid VGCT; docent aan de RINO-opleidingen te Utrecht en Amsterdam en Stichting EFT Nederland te Utrecht.

Kosten voor deelname

Deelnemers zonder EFT lidmaatschap € 3375,-
Deelnemers EFT-Community € 3300,-

Pas na akkoord van de docenten en betaling van het inschrijfgeld is je deelname definitief.

Erkenning:
De erkenning voor het supervisorendraaiboek is geldig van 13-01-2020 tot 13-01-2025. Erkenningsnummer: D20001.

Korting

Als deelnemer aan de EFT Community heb je recht op korting op het inschrijfgeld. Let wel: hiervoor moet je op deze website ingelogd zijn. Zodra je de inschrijving hebt voltooid, kun je geen aanspraak meer maken op deze korting.


Aanmelden:
Aanmelden voor een kennismakingsgesprek met de docenten kan door op onderstaand knop te klikken. Let op: dit betekent niet dat je definitief aan de cursus kan deelnemen.

Indien je nog vragen hebt neem dan gerust contact met het secretariaat op (training@eft.nl / 085-9022836).

 

Lang geleden dat ik zo'n goede opleiding, zowel theoretisch alsook persoonlijk, heb gevolgd. Deelnemer Supervisorencursus
Fijne werksfeer en veilige plek om te leren en te groeien. Deelnemer Supervisorencursus
Deze cursus is een mooie onderbouwing voor mijn verdere ontwikkeling tot supervisor. Deelnemer Supervisorencursus
Deel training

Interesse? Meld je dan nu aan en doe mee!

Inschrijven voor wachtlijst

Andere opleidingen & evenementen