Welkom bij het leertraject naar gecertificeerd EFT-registertherapeut

We willen de EFT-gemeenschap in Nederland (met inbegrip van onze Vlaamse collega’s) laten groeien en bloeien en bieden aan kandidaten die gecertificeerd EFT-registertherapeut willen worden (en mogelijk later ook nog EFT-registersupervisor) een leertraject aan ter ondersteuning en begeleiding. We hebben gemerkt dat EFT-therapeuten soms opzien tegen de stappen die vereist zijn om gecertificeerd te worden.

Om die reden biedt Stichting EFT Nederland dit aparte leertraject aan, met als leidraad Ineke Scholtens boek: Vooruit struikelen in therapie en supervisie; het verfijnen van ervaringsgerichte therapie. We hopen dat er op deze manier meer doorstroming ontstaat en verworven vaardigheden, wijsheid en kennis niet verloren gaan maar worden overgedragen aan nieuwe generaties EFT-therapeuten.

Praktisch:

  • We beginnen in september met een live bijeenkomst van één dag, gevolgd door zeven maandelijkse bijeenkomsten van 2,5 uur online. We werken iedere bijeenkomst met een specifiek thema dat nodig is om te worden gecertificeerd. Het doel van dit leertraject is het verhogen van de kwaliteit van ons vakmanschap en het toenemen van zelfvertrouwen, gemak en werkplezier in ons mooie en tegelijkertijd uitdagende ambacht.
  • In kleine groepjes van vier therapeuten creëren we onderlinge veiligheid en verbondenheid zoals we dat ook met onze cliënten doen. We geven en ontvangen feedback, we leren van elkaar, we ‘struikelen vooruit’.
  • Op dag één maken we kennis met elkaar en inventariseren we leerpunten en supervisievragen. Ook hebben we aandacht voor persoonlijke gevoelige snaren die ervoor zorgen dat we uit onze window of tolerance gaan, momenten waarop we blokkeren of mogelijk ingezogen raken in het systeem van onze stellen.
  • In de online sessies vergroten en verfijnen we onze ervaringsgerichte EFT-interventies met als basisliteratuur de thema’s van het onlangs verschenen boek van Ineke Scholten: Vooruit struikelen in therapie en supervisie. We gaan ook in op mogelijke vragen.
  • We werken procesmatig met de vijf stappen van de EFT-tango. Dit is een van de voorwaarden die ICEEFT stelt. De ICEEFT-beoordelaars verlangen geen perfectie van ons maar willen in ieder geval kunnen constateren dat we de EFT-tango begrijpen en dat we als kandidaat groeiend en lerend zijn in het werken ermee.
  • Tot slot helpen we onze kandidaten de certificeringscriteria te volgen en bieden daarbij ondersteuning. Als kandidaat blijf je supervisie volgen bij je eigen supervisor. Daaraan verandert niets. Je bekijkt samen met je supervisor wanneer je eraan toe bent om je video-opnames en het bijbehorende materiaal bij ICEEFT in te dienen. Als je eigen supervisor jou als kandidaat groen licht geeft, kan er daadwerkelijk een aanvraag voor certificering plaatsvinden. Een vast team van ICEEFT beoordeelt vervolgens het ingezonden materiaal en geeft uiteindelijk bij gebleken deskundigheid het certificaat af.

 

Toelatingseisen:

Om deel te kunnen nemen aan deze training dien je een aanvullend getrainde EFT-registertherapeut te zijn.

Deel training

Andere opleidingen & evenementen