De directiewijziging hangt samen met een nieuwe fase in de werkzaamheden van onze stichting.

Al meer dan veertien jaar werken wij samen met onze aangesloten relatietherapeuten aan betere relaties in Nederland. Dit werk is, zowel in Nederland als daarbuiten, de afgelopen jaren gegroeid. Deze groei zal naar verwachting in de komende periode versneld doorzetten omdat er grote vraag is, onder meer van gemeenten en bedrijven, naar toepassing van de Emotionally Focused Therapie in hun aandachtsgebieden.

In deze nieuwe fase vereist het werk van de directeur een andere tijdsbesteding dan voor onze huidige directeur Desirée van den Broek werkbaar is. Zij is sinds maart 2016 voor twee dagen per week aan de stichting verbonden. Haar royale inzet en bevlogenheid waren en blijven zeer waardevol voor de stichting.

Wij zijn haar zeer erkentelijk voor de jaren waarin ze als directeur aan de stichting was verbonden en zullen haar dan ook op een passende manier bedanken. In de komende nieuwsbrief zullen we samen terugkijken op de afgelopen zeven jaar.

Als bestuur komen we op zeer korte termijn met meer informatie over de werving van een nieuwe directeur.

Voor nadere informatie: Pieter Dingemanse, voorzitter bestuur Stichting EFT Nederland, be-reikbaar via info@eft.nl of 085 - 9022836

Deel artikel