Uitdaging voor stellen 

Praten over aanraken en seksualiteit is een van de moeilijkste uitdagingen voor veel stellen. Wij zien het keer op keer gebeuren in onze praktijk van relatie- en gezinstherapie als we bij het thema ‘aanraken en seks’ aankomen. Of als het onderwerp aan bod komt bij de cursus Houd me vast. Hierover beginnen te praten voelt vaak heel ongemakkelijk. En dat is normaal. Maar als je je seksuele en emotionele relatie levend wilt houden of nieuw leven in wilt inblazen, is praten over seksualiteit en intimiteit van cruciaal belang.  

Cliënten die wij zien, hebben het ons al vaak verteld: “Ze praten niet graag over seksualiteit en aanraken, omdat ze bang zijn om gekwetst of afwezen te worden. Ook zijn ze bang hun partner te kwetsen”.   

We krijgen niet in onze opvoeding mee dat je seksualiteit en aanraken moet leren en we schamen ons ervoor om over onze intieme gevoelens en behoeftes te praten. We hebben in onze cultuur meegekregen dat, in een goede relatie, het liefdesspel vanzelf moet gaan. Dat je elkaar zonder woorden feilloos aanvoelt en begrijpt. Men gaat er vaak vanuit dat het automatisch goed komt als het niet naar tevredenheid gaat. Ook denken we dat de partner op magische wijze uitvindt wat je behoeften zijn. Maar in de realiteit is het vaak anders. 

De stellen wie wij spreken, deelden met ons dat ze:  

 • “Bang zijn dat hun partner hen negatief beoordeeld”,  
 • "Mijn partner moet toch weten wat ik wil, zonder dat ik het hoeft te zeggen"  
 • "Seks is te intiem om over te praten."
 • "Ik ben te preuts om daarover te praten" 
 • "Elke keer als ik erover probeer te praten, ben ik bang dat we ruzie krijgen." 
 • "Ik weet niet hoe ik onder woorden moet brengen wat ik voel bij lichamelijke intimiteit." 

Daarom hebben veel geliefden de neiging gesprekken hierover te vermijden. Maar een geweldige manier om emotionele intimiteit te bereiken is door juist intieme gesprekken te voeren over seksualiteit en aanraken. Slechts een klein percentage van de mensen uit onze praktijk geeft aan dat ze seksueel tevreden en lichamelijk intiem zijn, terwijl ze samen niet comfortabel over aanraken en seksualiteit praten.  

Hoe praat je over seks en intiem aanraken met je partner zonder dat een van de partners boos, gefrustreerd of afgewezen voelt? 

Opbouw 

 1. Dit is het eerste artikel van een reeks over seksualiteit en aanraken
 2. Het tweede artikel gaat over 8 stappen om comfortabele gesprekken te voeren over seksualiteit en aanraken
 3. Het derde artikel gaat over de dynamiek in de liefde tussen emotionele en lichamelijke intimiteit 

Het probeert je aan te moedigen om als relatietherapeuten in sessies meer aandacht te hebben voor het thema. Wij, als EFT-relatietherapeuten, benaderen aanraken en seksualiteit vanuit emotionele veilige hechting en niet vanuit handelingen. Als er een veilige hechting is kan elk stel zelf bepalen wat bij hen past. Tevens benaderen wij een relatie van dialectiek: samenhang en balans zoeken tussen twee tegenstellingen zoals emotie en fysiek of vrouw en man of hechten en onthechten. 

1. De ware aard van lichamelijke intimiteit is begrijpen en samen leren 

Lichamelijke intimiteit is een universele behoefte om dichter bij je geliefde te komen en je verbonden te voelen. Als je deze ware aard van lichamelijke intimiteit begrijpt, kun je elkaar als partners ondersteunen om met begrip, betrokkenheid, empathie en kwetsbaarheid met onzekerheden en angsten om te gaan. 

We hebben ons bijna allemaal weleens veroordeeld, afgewezen, beledigd, terechtgewezen, gekwetst en beschaamd gevoeld als het gaat over aanraken en seksualiteit. Hoe goed ook bedoeld, het deed ons pijn. De ander wist ook niet hoe dat moest: kwetsbaar en intiem over dit onderwerp te praten. Maar we bleven wel met onbegrip achter en deden vaak alsof er niets aan de hand was. Deze pijngevoelens gaan niet vanzelf weg. Emotionele pijn die geen aandacht krijgt, blijft aan ons kleven totdat je het de volle aandacht geeft en met je geliefde deelt. 

Maar cultuur ziet lichamelijke nabijheid als een eenzijdig en spontaan gebeuren. Iets wat je doet en niet iets is waar je intiem over praat. Als gevolg daarvan bestaat de overtuiging dat we er dan ook automatisch over moeten kunnen praten. Dit roept veel angst en schaamte op, omdat dit niet de realiteit is. We zullen lichamelijke intimiteit moet gaan zien als een relatieproces, een leerproces in een veilige privé omgeving. 

2. Onze eigen onzekerheid als relatietherapeuten 

De reden van deze reeks van artikelen over aanraken en seks is een bijdrage leveren in de discussie hoe wij als relatietherapeuten beter kunnen omgaan met dit thema. Waardoor we onze cliënten weer beter kunnen helpen. Onze inzichten hierover zijn gebaseerd op onze eigen ervaring als liefdesstel en met de stellen uit onze praktijk ‘Heart Connection’. 

Veel relatietherapeuten hebben moeite om in onze sessies of cursussen over seks te praten en wij, als stel, zijn zeker geen uitzondering. Wij, relatietherapeuten, praten geweldig over emoties en intimiteit, maar weinig van ons voelen zich comfortabel om gesprekken te voeren over aanraken en seksualiteit.  

Wij ontdekten dat de mate van ons comfortabel voelen om over dit thema te praten verband hield met hoever we zelf waren om erover te praten in onze eigen relatie. Zelfs als relatietherapeuten met een langdurige relatie is het vaak nog steeds onwennig. Om over seksualiteit te praten in onze praktijk, moesten we eerst open zijn naar elkaar. Naarmate we er zelf over konden praten, lukte het ook beter om er met cliënten over te praten. En hoe meer we erover konden praten met cliënten, hoe beter het praten ook tussen ons ging. 

Veel van onze cliënten vertellen dat ze denken dat zij de enigen zijn die het moeilijk vinden. Ze geloven dat de meeste van hun familie en vrienden een geweldig seksleven hebben, omdat ze er niets over horen. 

Wanneer we ons kwetsbaar voelen, hebben we de neiging om een muurtje op te trekken, waardoor een dialoog en intimiteit bijna onmogelijk wordt. En seksuele intimiteit maakt deel uit van het dichtbij voelen bij je geliefde. 

Angst voor afwijzing, om niet ‘goed’ genoeg te zijn, kan je weerhouden om openlijk met je partner te praten.  Aanraken en seks zijn heel persoonlijk. Alles wat intiem is, is privé. Je kunt ervoor kiezen om iets te vertellen aan iemand die dichtbij je staat, maar dat hoeft niet. 

3. Bang om gekwetst te worden 

Een belangrijke reden waarom geliefden vermijden om met hun partners over seksuele kwesties te praten, is omdat ze een dergelijk gesprek als bedreigend beschouwen. De angst neemt toe, omdat er dan steeds minder een gevoel van verbondenheid is. Het wordt een vicieuze cirkel van angst om gekwetst te worden en angst van verlies aan verbondenheid. Deze cirkel kan doorbroken worden door je angst te erkennen en te delen met je partner. Angst gaat over wat er mogelijk in de toekomst kan gebeuren en is gebaseerd op ervaringen in het verleden. 

We zijn snel geneigd om kritiek te leveren of verwijten te maken als iets niet goed aanvoelt, in plaats van vanuit eigen emoties en behoeften te praten. We hebben allemaal onzekerheden en deze onzekerheden komen altijd, op een bepaald moment, naar voren in onze relatie. 

Door te delen wat je nu voelt, op dit moment, ga je in het neutrale midden zitten. Dus geen toekomst en geen verleden: voelen wat je nu voelt: 

 • “Ik ben bang dat ik je kwets als we gaan praten over lichamelijke intimiteit en dat wil ik niet.” 
 • “Ik wil er graag over praten, maar ik heb je geruststelling nodig. Dan krijg ik vertrouwen in dat we er samen wel uitkomen, als we elkaar steunen.” 

Erover praten brengt een zekere mate van risico met zich mee. We kunnen kwetsbaar worden voor oordeel, kritiek of soms afwijzing. Het kan eng zijn, vooral als de reactie van je partner niet positief is, waardoor je je beschaamd of vernederd kunt voelen. Wanneer je de druk ‘om seks te willen hebben’ wegneemt, maak je ruimte om samen te praten. 

4. We beginnen bijna allemaal blanco 

Openlijk praten over seks wordt in veel culturen en groepen nog steeds als een taboe gezien. Uit onze kindertijd hebben velen van ons geleerd om je ongemakkelijk en beschaamd te voelen over dit onderwerp. 

Omdat er misschien niet over seksualiteit is gesproken in onze families, hebben velen van ons soms het gevoel dat seksualiteit iets is dat je gewoon zelf moet weten en kunnen, in plaats van iets dat je eigenlijk kunt leren. 

Maar stellen die over aanraken en seks praten, hebben een meer bevredigende relatie en seksleven. Praten over seks en aanraken heeft een positief effect op de relatietevredenheid. En relatietevredenheid heeft ook verband met lichamelijke tederheid. Bijvoorbeeld door dit aan elkaar te laten merken overdag. Zo slagen stellen erin om de vonk levend te houden. 

We beginnen bijna allemaal blanco aan onze individuele, seksuele reis met minimale begeleiding op persoonlijk niveau. Daarom is het samen oefenen om daarover te praten, in een veilige ruimte, heilzaam voor beide partners. Op die manier kunnen ze hier samen verder in komen. 

5. Het verband tussen emotionele intimiteit en seksuele intimiteit 

Wat hebben emotionele en fysieke intimiteit met elkaar te maken? 

Veel van onze cliënten hebben moeite om te begrijpen hoe ze hun seksleven kunnen ‘opfleuren’. Bij sommige is de fysieke intimiteit tussen partners sterk en bij veel anderen voelt het moeilijk.  

Waarom is dat het geval? 

Het antwoord ligt in de relatie tussen emotionele en lichamelijke intimiteit. Emotionele intimiteit speelt een grote rol in de kwaliteit van lichamelijke intimiteit tussen romantische partners. Beide zijn verbonden met elkaar en beïnvloeden elkaar. Het zijn twee kanten van dezelfde medaille. Ze kunnen niet los van elkaar worden gezien anders verdwijnt de intimiteit in een liefdesrelatie. Het emotionele en lichamelijke stuk wordt in de praktijk echter vaak losgekoppeld. Dit gebeurt mede door onze gefragmenteerde cultuur die de neiging heeft dingen niet in samenhang en als geheel te bekijken. Een partner die alleen één aspect wil, zal uiteindelijk niet krijgen wat hij of zij wil en zal teleurgesteld en wanhopig raken. 

Maar emotionele intimiteit is wel de sleutel tot een bevredigende en verbonden seksuele relatie. 

Om echte fysieke intimiteit te hebben die verbinding en nabijheid creëert, is vertrouwen nodig. Je stelt jezelf fysiek bloot. Maar je stelt jezelf ook emotioneel bloot om echte fysieke intimiteit met je partner te creëren. Om vol van seks te genieten, moet je niet de hele tijd op je hoede zijn voor gevaar om gekwetst te worden. Je opent jezelf voor acceptatie, veiligheid en vertrouwen – maar je stelt jezelf ook bloot voor kritiek en oordeel. 

Emotionele intimiteit is het kunnen delen van je gevoelens. Emotioneel intiem zijn met je partner betekent kwetsbaar zijn en weten dat je niet door je partner gekwetst zult worden. Dit vermogen om je emoties en behoeften te delen, vergroot je verbinding als stel. Emotionele intimiteit is jezelf toestaan om dieper contact te maken met je partner door gevoelens, kwetsbaarheden en vertrouwen uit te drukken. Als emotionele intimiteit ontbreekt, kan [een of beide partners] een gebrek aan veiligheid, liefde, ondersteuning en verbinding voelen. En dit zal hoogstwaarschijnlijk ook de fysieke intimiteit in de relatie beïnvloeden. 

Seksuele intimiteit is in staat zijn om op een emotioneel en fysiek veilige manier seksueel contact te maken met je partner. Seksuele intimiteit verbetert wanneer twee partners openlijk hun behoeften, wensen of verlangens kunnen bespreken. Hierdoor ontstaat er een veilige ruimte waarin beide hun fysieke en seksuele behoeften kunnen communiceren zonder te worden beoordeeld. 

Seksuele intimiteit kan zowel een uiting van liefde en verbondenheid zijn, maar ook een manier om liefde en verbondenheid te creëren. Handjes vasthouden, knuffels en tedere aanrakingen zijn geweldige manieren om je liefde voor je partner te bevestigen. Fysieke genegenheid is het podium voor seksuele aanraking die gericht is op plezier. Knuffelen of dichtbij elkaar liggen na seksuele intimiteit, kan leiden tot een liefdevollere stemming.  

In sommige opzichten kan deze intieme omhelzing nog kwetsbaarder en hechtingsopbouwender aanvoelen dan de seks zelf. 

Voor drukke stellen met kinderen en banen kan seks lastig zijn. Maar er zijn andere manieren om verbonden te blijven en het gevoel over te brengen: 'Ja, we zijn geliefden'. 

Elk positieve expressie die je doet in je relatie is, in de kern genomen, voorspel. 

Elke keer dat je je naar elkaar wendt, bouw je vertrouwen en intimiteit op. Bij seksuele intimiteit komt het knuffelhormoon ‘oxytocine’ vrij. Dit is het hormoon dat verantwoordelijk is voor het gevoel van verbondenheid. Het knuffelhormoon komt vrij door aanraking bij zowel een niet-seksuele als seksuele aanraking. 

6. Er zijn twee geliefden nodig om de tango te dansen 

Een veronderstelling in relaties is dat verandering twee partners nodig heeft. De waarheid is dat wanneer één partner een verandering aanbrengt in een relatie, zijn partner zal veranderen als reactie. Maar het doel is om deze verandering samen te creëren, anders kan één partner het opgeven. 

Wanneer aan je emotionele behoeften wordt voldaan en je je emotioneel verbonden voelt met je partner (dat wil zeggen, je hebt emotionele intimiteit), dan ben je vaak tot meer in staat. Zo ben je wellicht bereid om seksueel contact te maken en het risico te nemen om kwetsbaar te zijn. Met andere woorden, emotionele intimiteit versterkt ook vaak de seksuele intimiteit. Andersom ook. Veilige, seksuele intimiteit versterkt de emotionele verbinding. 

Relaties ervaren een grotere emotionele band wanneer ze seksueel tevreden zijn. In die zin zijn de twee onlosmakelijk met elkaar verbonden. De ene persoon moet zich emotioneel verbonden voelen, voordat hij of zij behoefte heeft aan lichamelijk intimiteit. De andere persoon moet zich eerst lichamelijk verbonden voelen, voordat hij of zij kan investeren in de emotionele aspecten van de relatie. 

De emotionele intimiteit is tijd samen doorbrengen. Want dan voel ik me belangrijk, ik voel me een prioriteit, ik voel liefde. Lichamelijke intimiteit gaat over aanraking, fysieke genegenheid, seks en arm in arm over straat lopen.  

Veel partners krijgen eerst een gevoel van verlangen om dichterbij hun partner te zijn. Bij de andere partner komt dit verlangen pas naar boven nadat ze lichamelijk gestimuleerd zijn. 

Waar het op neer komt is: Om echt te geven wat je partner nodig heeft. Of je het nu volledig begrijpt of niet, is niet irrelevant. 

Kort gezegd: 

Als de partner die meer geneigd is het initiatief te nemen naar emotionele verbinding meer aandacht heeft voor lichamelijke intimiteit, en de partner die meer het initiatief neemt naar lichamelijke intimiteit meer aandacht geeft aan de emotionele verbinding, kan het dilemma in de relatie worden getransformeerd naar een diepere verbinding. 

Je partner zal dankbaarder, gelukkiger en ook aardiger naar je zijn.  Maar wanneer je partner direct of indirect wordt afgewezen bij behoefte aan emotioneel of lichamelijke intimiteit, kan zijn of haar het gevoel omslaan naar woede, klagen en irritatie door een diep gevoel van afwijzing en pijn. 

Als geliefden hun eigen, eenzijdige benadering aanpakken en genoeg energie steken in het naar elkaar toe bewegen, kunnen ze nog lang en gelukkig samenleven. Wanneer beide partners meer energie investeren in hun emotionele en lichamelijke intimiteit worden gevoelens van nabijheid en verbinding blijvend gevoed. 

7. Mijn partner wil seks, maar geen emotionele intimiteit  

Een partner kan zeggen: "Je wilt alleen seks, ik wil meer intimiteit." Voor de meeste partners voelt dit als een aanval. Ze worden defensief en het gesprek resulteert in verdediging en boosheid, zodat het probleem blijft bestaan. 

Seks is meer dan een fysieke handeling. Het is ook een kans om een emotionele verbinding te maken, die nabijheid in een relatie opbouwt. Het gaat over een partner die wil voelen dat zijn/haar partner naar hem/haar verlangt. Nee betekent nee. Maar het helpt wel om geen om ‘Nee’ te zeggen. Leg in plaats daarvan uit wat jouw positieve behoeften zijn en of er iets is dat je nu voor je partner kunt doen. Want als de ‘Nee’ wint, leidt dit tot gekwetste, afgewezen en boze partners.  

Voor een partner die liefde ervaart door aanraking en seks, in plaats van intiem praten en quality time, is de impact precies hetzelfde. 

8. Met elkaar meedansen 

In veel relaties is er een partner waar emoties op de eerste plaats komen en die seks vermijdt, totdat de partner dingen doet die helpen om emotioneel verbonden te voelen.  

Aan de andere kant is er een partner die meer behoefte heeft aan eerst seksuele intimiteit en wacht totdat zijn/haar partner fysieke interesse toont. 

Beide partners willen dat de ander als eerste verandert, waardoor er geen emotionele en seksuele intimiteit meer is. Zo worstelen ze met een emotionele en seksuele behoeften-kloof.  Maar deze kloof kan worden overbrugd. 

Het vinden van een balans tussen verschillende behoeften tussen geliefden is een uitdaging waar veel stellen mee worden geconfronteerd. Een liefdesrelatie is gebaseerd op wederzijdse zorg en een win-win benadering. Wanneer een partner haar liefde toont door zorgzamer te zijn, is het bijna altijd wederkerig. Er is niets mis mee om soms intiem te zijn om je partner te plezieren, of andersom. In succesvolle, langdurige relaties komen partners elkaar tegemoet. We doen dit voor elkaar uit liefde en om je geliefde gelukkig te maken. Waarvoor zou seks anders moeten zijn?  

Als je seks beschouwt als een manier om opnieuw verbinding te maken, om aan te raken, te verzoenen, te genezen, te vergeven, los te laten, kun je met elkaar meebewegen. 

Een deel van het probleem kan komen vanwege een mythe over seks:  

‘Veel mensen geloven dat ze overspoeld moeten worden door verlangen en passie, voordat ze hun partner willen aanraken of seks willen.’ 

In een langdurige relatie kun je de bereidheid hebben om met elkaar mee te bewegen. Tussen emotionele intimiteit en seksuele intimiteit te zijn. Hoe meer deze bereidheid versterkt wordt, hoe meer het verlangen gevoed wordt. 

Zowel mannen als vrouwen hebben intimiteit nodig om een relatie succesvol te laten zijn. Maar er is een groot verschil in hoe de seksen aan intimiteitsbehoeften willen voldoen. Partners maken vaak ruzie over seks, maar ze praten er zelden over. 

9. Duivels dilemma: eenzijdigheid leidt tot escalatie en negatieve patroon 

Voor zowel vrouwen als mannen is gehechtheid een natuurlijk behoefte die wordt gekenmerkt door gevoelens van rust, veiligheid, sociaal comfort en emotionele vereniging. Wanneer we onze kernemoties en behoeften aan intimiteit, liefde, gezelschap, delen van gevoelens en nabijheid blokkeren, ontwikkelen zowel mannen als vrouwen angst, schaamte en depressie. 

Behoeften aan genegenheid en liefde zijn net zo ’mannelijk’ als ‘vrouwelijk’ Alleen is de strategie anders:   

 • Mannen willen via seksualiteit dichter bij hun partner komen en kunnen dan beter hun genegenheid tonen voor hun partner. Als mannen zich niet seksueel verbonden voelen, stoppen ze met genegenheid naar hun partner tonen. 
 • Vrouwen willen via praten over gevoelens dichter bij hun partner komen en kunnen dan makkelijker overgaan tot lichamelijke intimiteit. Als vrouwen geen gevoel van ‘samen’ hebben, stoppen ze met lichamelijke intimiteit. 

Zo komen veel stellen die wij ontmoeten in onze praktijk in een duivels dilemma. Eerst dit, dan pas dat en anders maar niets. 

De oplossing zit erin dat mannen meer aandacht moeten geven aan de emotionele intimiteit en vrouwen meer aan de seksuele intimiteit. Beide moet in beweging komen, anders verandert er niet veel. Een eenzijdige benadering leidt tot het introduceren van een terugkerend negatief patroon en een steeds groter verlies aan verbondenheid. 

Mannen 

Stereotype opvattingen beweren dat mannen altijd geïnteresseerd zijn in seks en zich uitsluitend richten op het fysieke. De realiteit is anders. 

Als mannen zich verdrietig, eenzaam, onzeker of angstig voelen, willen ze seks om zo tegemoet te komen aan hun behoefte aan liefde, intimiteit, rustgevende zorg en comfort. Ze voelen dan kalmte en zelfverzekerdheid na de seks. 

Wat vaak het seksuele verlangen van een man drijft, is zich verbonden voelen, dichtbij zijn partner willen zijn - en niet alleen op een fysieke manier. De emotie is: Ik wil haar ervaren. Ik wil dichtbij zijn. Ik wil liefde voelen. 

Wanneer een man geen verbondenheid voelt, is seks vaak de manier waarop hij probeert de relatie weer op de rails te krijgen. Omdat seks een emotionele band voor hem betekent, kan hij proberen het te initiëren. Maar de vrouw denkt dan vaak:  

"Je geeft gewoon alleen om jezelf. Het enige waar je aan denkt is seks”  

Omdat mannen niet praten hoe ze zich voelen, begrijpen vrouwen niet hoe hij zich echt voelt en waarom hij seks wil. 

Vrouwen 

De behoefte van vrouwen naar seks heeft verband met emotionele gevoelens van verbondenheid. Zonder dit gevoel van ‘samen-zijn en samen-voelen' is het voor vrouwen lastig om zich over te geven aan lichamelijke intimiteit. Vrouwen willen samen tijd doorbrengen, praten en gevoelens delen. Vrouwen kunnen verontrust raken door de emotionele ontoegankelijkheid van een mannelijke partner. Als vrouwen het gevoel hebben dat hun emotionele behoeften niet wordt vervuld, hebben ze de neiging om zich terug te trekken in de relatie. Vaak zoeken ze hun emotionele behoeften elders, zoals in intieme gesprekken met hun vriendinnen.  

Voor vrouwen heeft gebrek aan seksuele interesse te maken met emotionele betrokkenheid. Het helpt als man om te erkennen dat het vrouwelijk seksuele verlangen een drive is die voortdurende betrokkenheid nodig heeft. Het moet gedurende de relatie continu worden gevoed en aangewakkerd. 

10. Van wat mis is naar wat je behoefte is en wat je nodig hebt? 

Creëer een ruimte van emotionele veiligheid door niet te oordelen en gevoelens en behoeften te delen. Een gesprek over aanraken en seks is niet alleen de eerste stap naar een beter seksleven, maar ook naar een hechtere emotionele band.  

Gesprekken over seksualiteit zorgen ervoor dat jij en je partner zich meer op hun gemak voelen. Als gevolg hiervan voel je je misschien dichterbij en beter in staat om verbinding te maken. Wanneer je je veilig en verbonden voelt, zul je een dieper begrip van elkaars behoeften ontwikkelen en je relatie versterken. 

Zorg ervoor dat je in actiegerichte en specifieke termen beschrijft wat je behoefte is. Dit vereist een mindset transformatie van wat er mis is met je partner - naar wat je partner kan doen, wat zou werken voor jou én jullie relatie. De spreker zegt dan:  

“Dit is wat ik voel en wat ik van je nodig heb." 

Bijvoorbeeld: 

 • "Ik heb eerder seksuele behoefte als je overdag teder naar me bent en bijvoorbeeld belt om te zeggen: 'Hallo’ ‘Gewoon door belangstellend te zijn.'" 
 • "Ik voel me dichter bij je als je me complimentjes geeft over hoe ik eruitzie of me vertelt dat je iets waardeerde dat ik voor je heb gedaan." 

Je kunt ook specifiek zijn over de manieren waarop je wilt dat je partner je aanraakt. Iets wat misschien romantischer aanvoelt in plaats van alleen seksuele aanrakingen. Je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen:  

 • "Ik vind het geweldig als je mijn haar aanraakt, in mijn ogen kijkt of me kleine kusjes op mijn wang geeft."  

Wij zien het daarom als een eerste stap om te praten over wat je ongemakkelijk vindt en wat je nodig hebt, voordat je je comfortabel genoeg voelt om over aanraken en seks te praten. Het is een gezamenlijk leertraject. Maak ruimte en wees geduldig om deze gesprekken te oefenen.  

11. Leren praten over seksualiteit en aanraken 

De eerste stap is te delen waarom je het lastig vindt om erover te praten? Waar je je onzeker over voelt, waar je schroom vandaan komt, op welke manier je er graag met je partner over zou willen praten. 

Geef aan dat je het spannend vindt. Daarmee haal je de spanning uit de lucht. Grote kans dat je partner het zelf ook spannend vindt. 

Stel je zelf de vraag: Wat is mijn grootste angst om over lichamelijke intimiteit te praten? 

Hoe vaker je positieve ervaringen krijgt met het praten over aanraken en seks, hoe beter het zal gaan. Het ongemak of de schaamte wordt minder. Je leert betere vragen stellen.  

We leren al op jonge leeftijd, via opleidingen, om ons voor te bereiden op taken en een baan. Maar we moeten gewoon vanuit onszelf weten hoe we een goede minnaar kunnen zijn en hoe we daarover kunnen praten. Daarom is erover praten en een open dialoog de enige manier om het te leren en om het voor beide partners plezierig te maken. We geloven vaak nog te veel dat seksualiteit iets is waar we gewoon van nature ‘goed’ in moeten zijn (dit roept angst op, omdat dit niet de realiteit is), terwijl in werkelijkheid de sleutel tot het ‘zijn van een goede minnaar’ open gesprekken zijn met je partner. 

Met alle tips uit dit artikel zal het praten over seksualiteit nog steeds een beetje spanning opleveren. Er blijft altijd moed voor nodig om kwetsbaar te zijn. Maar elk klein stapje helpt. Het is de moeite waard om wat ongemak te accepteren om over zo'n belangrijk onderwerp te kunnen praten met degene van wie je houdt. 

Door telkens moeite te blijven doen en te blijven praten over aanraken en seks kunnen jij en je partner openlijk uitdrukken wat jullie nodig hebben om je geliefd te voelen. Ook blijf je zo afgestemd op elkaars behoeften, wat weer leidt tot een emotioneel verbonden en bevredigend seksleven. 

Het is prima als je bloost, giechelt of stottert. Als je eenmaal bent begonnen, zul je merken dat het stapje voor stapje steeds gemakkelijker wordt. 

In het volgende artikel gaan we hier verder op in. 

Heart Connection in Rijswijk 

Peter van der Ven & Lilia van der Ven-Rayos 

Relatie- en Gezinstherapeuten 

www.heartconnection.nl 

Deel artikel