Het verlies van dat alles is complex en diepgaand. Je gehechtheid aan de ander zit als het ware in het bloed. Met een breuk raken nogal wat basisbehoeften in de knel: je gezien voelen, oké zijn zoals je bent … maar wat dacht je van de balans tussen samen zijn en je eigen autonomie? Na een breuk blijf je, maar dan op een negatieve manier, toch zakelijk met elkaar verbonden.

Ik heb inmiddels flink wat echtscheidingen begeleid waarin grote schulden een rol spelen. Schulden die vaak waren ontstaan door een fout van ambtenaren. Die schulden drijven een wig tussen partners. Je komt ineens in een andere groep terecht, namelijk die van de vermeende slechteriken. Zij die moedwillig de staatskas tillen en het allemaal niet zo nauw nemen met de waarden en normen van onze maatschappij.

Die demonisering van onschuldigen grijpt diep in: gezinnen komen onder druk te staan, scheidingen, baan kwijt, depressie en ga maar door. Door een dergelijk overheidsfalen raken (aanvankelijk) normale gezonde gezinnen hun bodem kwijt. Hun veiligheid in het gezin is kwijt, hun hechtingsbanden met hun omgeving stukgemaakt. Door stigmatisering uitgesloten worden is voor ouders onverdraaglijk. Er niet meer bij horen veroorzaakt paniek.

Op papier lijkt het een overkomelijk probleem. Een excuusbrief, een compensatieregeling, een Sorry-van-Rutte. Maar het is een druppel op een gloeiende plaat. De gevoelens van uitsluiting en onrecht worden er niet door verminderd.

Nu zo zachtjesaan klinkt er een andere toon. Die van ruimhartigheid en voortvarendheid. Toch zijn we er nog steeds niet, laat het recente parlementaire onderzoek zien. De wonden zijn te groot en te diep.  

Er is meer nodig. Een persoonlijke, mensgerichte en responsieve reactie. Een respons die de ontheemding, de uitsluiting en de stigmatisering van de betrokkenen adresseert. De toeslagen affaire is te zien als een gigantische hechtingsbreuk tussen de burger en zijn overheid. En daar is liefde voor nodig. Nabijheid. Geen afstand en papierwinkels.

 

Over Makiri Mual

Makiri Mual is EFM-mediator en trainer EFT. Hij begeleidt individuen en teams bij dreigende conflictsituaties om, recht doend aan de onderstroom van gevoelens, tot een oplossing te komen. Mual is tevens bestuurslid van Stichting EFT Nederland.

Deel artikel

Gerelateerd nieuws