Niet alleen goed verlopende behandelingen, maar ook de lastiger therapieprocessen komen erin aan bod. Vijftien auteurs geven je een inkijkje in hun therapiekamer, ergens in de Lage Landen.

Het opent met de actuele stand van zaken rond het hechtingsonderzoek en wijdt een hoofdstuk aan het maken van een goede start van de therapie. Daarna volgt de toepassing van EFT bij stellen in diverse levenssituaties, zoals tijdens faseovergangen of in nieuw-samengestelde gezinnen en bij paren die kampen met rouw, maar ook wanneer er sprake is van trauma, depressie, lichamelijke klachten en ernstige ziekte, affaires of geweld binnen de relatie. Er is een hoofdstuk over seksualiteit in EFT-therapie, over therapie met stille, vermijdende stellen en over de therapeut die het niet meer weet, geblokkeerd raakt, en zichzelf uit de blokkade weet te bevrijden. Elk hoofdstuk eindigt met een aantal tips voor de therapeut. Bovendien zijn in de bijlagen diverse overzichten opgenomen, die je helpen om het gelezene direct toe te passen in je eigen praktijk.

Uit de inleiding van Yolanda von Hockauf, EFT-trainer uit Canada die EFT in Nederland mee hielp op te zetten:

“Topics that have rarely been addressed in the EFT literature are exposed and developed, to create a rich testimony to the relevance of EFT.” (…) “Each chapter is highly accessible and clinically rich. Starting with an overview of the relevant research, each topic then moves on to case illustrations and transcripts to bring even more clarity to the theme addressed. The rich clinical transcripts are a major strength of the book, providing a coherence and integration of the topics addressed. The warmth and humanity of these chapters draw us to becoming better EFT therapists”.

Het boek is bedoeld voor hen die tenminste basiskennis hebben van EFT en de hechtingstheorie.

Met bijdragen van: Karin Wagenaar, Lieven Migerode, Jeff Slootmaeckers, An Hooghe, Katrien Lagrou, Ria de Jong, Petra Deij, Judith van Verseveld, Noor van der Werff, Wieneke Blik, Christine Brouwer- Dudok de Wit, Susanne Donders, Marika Engel, Jaap Zoetmulder, Judith de Graaf.

€ 29,95
terug naar de webshop