Doel en inhoud van de training:

We willen de EFT-gemeenschap in Nederland (met inbegrip van onze Vlaamse collega’s) laten groeien en bloeien en bieden aan kandidaten die gecertificeerd EFT-registertherapeut willen worden (en mogelijk later ook nog EFT-supervisor) een leertraject aan ter ondersteuning en begeleiding. We hebben gemerkt dat EFT-therapeuten soms opzien tegen de stappen die vereist zijn om gecertificeerd te worden. We willen die drempel verlagen door te benadrukken dat het minder om beoordelen gaat, maar meer om het doorgroeien als EFT-therapeut. Certificering is immers, zoals Sue Johnson benadrukt, geen eindpunt maar een schakel in verdere ontwikkeling.

In klein groepjes van zes deelnemers werken we in dit traject met als leidraad Ineke Scholtens boek: Vooruit struikelen in therapie en supervisie.

We hopen dat er zo meer doorstroming ontstaat en verworven vaardigheden, wijsheid en kennis worden uitgebreid en doorgegeven aan nieuwe generaties EFT-therapeuten. We gebruiken de EFT-competentielijst en als hieraan voldaan wordt zal Ineke Scholten dit aftekenen zodat de deelnemers zich kunnen laten certificeren.

 

Praktisch

 • We beginnen met een live bijeenkomst van een dag, gevolgd door zeven maandelijkse online bijeenkomsten van 2,5 uur. We werken iedere bijeenkomst met een specifiek thema dat nodig is om gecertificeerd te worden.
 • We maken video-opnames van onze stellen, brengen deze in en werken actief mee richting certificering.
 • In een klein groepje van zes therapeuten creëren we onderlinge veiligheid en verbondenheid zoals we dat ook met onze cliënten doen. We geven en ontvangen feedback, we leren van elkaar, we ‘struikelen vooruit’.
 • Op dag één maken we kennis met elkaar en inventariseren we leerpunten en supervisievragen. Ook hebben we aandacht voor persoonlijke gevoelige snaren die ervoor zorgen dat we uit onze window of capacity weggaan, momenten waarop we blokkeren of mogelijk ingezogen raken in het systeem van onze stellen.
 • In de daaropvolgende sessies vergroten en verfijnen we onze ervaringsgerichte EFT-interventies met als basisliteratuur iedere keer een thema (een deel) van Vooruit struikelen in therapie en supervisie. Vervolgens brengt een deelnemer een videofragment in en gaan we in op vragen.
 • We werken procesmatig met de vijf stappen van de EFT-tango. We gebruiken daarbij competentie-checklist van Sue Johnson. Er wordt beslist geen perfectie van je verwacht, maar wel dat je groeiend en lerend bent in je Tango skills en in de micro interventies zoals valideren, empathisch reflecteren, het werken met RISSSC en hechtingstaal. We besteden ook veel aandacht aan de opbouw naar enactments omdat daar de cruciale veranderingen kunnen ontstaan die leiden tot nieuwe verbinding.
 • Tot slot helpen we de certificeringscriteria te volgen. Als Ineke Scholten je groen licht geeft, kun je gecertificeerd worden. Je kiest dan samen met je supervisor een trainer uit om feedback te vragen op een videofragment van 20 minuten. De supervisor beslist over de certificering.

 

Werkwijze en didactische werkvormen

 • Theorie en praktijk verbinden met elkaar aan de hand van de verschillende thema’s uit Vooruit struikelen, met speciale aandacht voor het werken met de EFT-tango.
 • SOT werk aan de hand van eigen gevoelige snaren.
 • Inventarisatie leerpunten en supervisievragen.
 • Persoonlijke werkinbreng waarin per sessie een deelnemer een videofragment laat zien.
 • Rollenspel en ervaringsoefeningen.
 • Supervisie.
 • Ruimte voor praktische vragen naar aanleiding van de certificeringcriteria.

 

Toelatingseisen

Kijk goed voor je jezelf opgeeft of je voldoet aan de volgende criteria!

 • In het bezit zijn van het certificaat van de vierdaagse EFT Basistraining (Register) -  Externship.
 • In het bezit zijn van het certificaat van de achtdaagse EFT Verdiepingstraining (Register) - Core Skills.
 • Bereidheid om video opnames te maken en in te brengen omdat er geen betere manier is om EFT te leren dan door te kijken naar elkaars sessies en zo actief mee te werken richting certificering.
 • Beroepsaansprakelijkheidsverzekering bij een eigen praktijk.
 • Bewijs van lidmaatschap van Stichting EFT Nederland.
 • Bewijs van je laatste herregistratie/licentie.
Deel training

Interesse? Meld je dan nu aan en doe mee!

Aanmelden

Andere opleidingen & evenementen