EFT opleidingstrajecten

We onderscheiden twee opleidingstrajecten.

1. Opleiding tot EFT- Registertherapeut®. De EFT Registertrainingen worden verzorgd door (ICEEFT) erkende EFT-trainers en kennen als ingangseis voor deelname aan de trainingen een relevante BIG-registratie of lidmaatschap specialistische psychotherapievereniging, dan wel in een gevorderd stadium van opleiding hiervoor.

       Relevante BIG-registraties:

 • GZ-psycholoog
 • Psychotherapeut
 • Klinisch (neuro)psycholoog
 • Psychiater.

 

Gespecialiseerde psychotherapieverenigingen:

 • De bij de NVP (Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie) aangesloten verenigingen
 • NVRG - Nederlandse Vereniging Relatie- en Gezinstherapie
 • VCgP (VPEP) - Vereniging voor Clientgerichte Psychotherapie - verandert 2016/2017 in Vereniging voor Persoonsgerichte Experiëntile Psychotherapie (VPEP)
 • NVGP - Nederlandse vereniging voor groepsdynamica en groepspsychotherapie
 • NPG  - Nederlands Psychoanalytisch Genootschap
 • NPAV - Nederlandse Psychoanalytische Vereniging
 • VGCt  - Vereniging voor  Gedrags- en Cognitieve therapie
 • VKJP – Vereniging voor Kinder- en Jeugd Psychotherapie

 

2. Opleiding tot EFT-therapeut. De Leergangen, en andere trainingen, kunnen ook gegeven worden door andere trainers en kennen als ingangseis: relevante HBO-opleiding (op het gebied van gezondheidszorg of welzijn). Als je vanwege de ingangseisen EFT-registertherapeut® kunt worden, staat het je vrij deel te nemen aan alle trainingen. Bedenk wel dat je je in dat geval niet kunt laten certificeren. 

Stichting-EFT is gelieerd aan de internationale overkoepelende EFT-organisatie ICEEFT (International Centre for Excellence Emotionally Focused Therapy). Wij garanderen het EFT-opleidingsniveau van bij ons aangesloten therapeuten, welke aansluiten bij de ICEEFT richtlijnen. Alleen (ICEEFT-erkende) registertrainingen leiden op EFT-Registertherapeut®.

Samengevat in onderstaande tabel: 

 

EFT-registertherapeut ®

EFT-therapeut

instapeisen

lidmaatschap gespecialiseerde psychotherapievereniging en/of BIG registratie als klinisch psycholoog, GZ-psycholoog psychotherapeut,of psychiater (of in gevorderd stadium van opleiding hiervoor)

relevante HBO opleiding op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg of welzijn

 

basis

 

voltooiing Basistraining (Register)

 

voltooiing Leergang (voorheen Basistraining niet-register)

 

 

 

aanvullend getraind

voltooiing Basistraining (Register) +

voltooiing Verdiepingstraining (Register) +

acht supervisie-uren gericht op EFT

(werken met paren waarvan opnames beschikbaar zijn)

voltooiing Leergang (voorheen Basistraining niet-register) +

voltooiing Verdiepingstraining +

acht supervisie-uren gericht op EFT

(werken met paren waarvan opnames beschikbaar zijn)

 

 

 

gecertificeerd

Behaald aanvullend getraind niveau

+ ter beoordeling ingeleverd en goed bevonden EFT-werk bij ICEEFT, het internationaal overkoepelend EFT-instituut

 

niet mogelijk

 

 

 

Supervisor

Behaalde certificering.

Volg het ICEEFT traject tot supervisor zoals hier beschreven

niet mogelijk

 

 

 

Trainer

Alleen mogelijk op uitnodiging van ICEEFT

niet mogelijk

 

Voor het niveau gecertificeerd, Supervisor en Trainer gelden de vooropleidingseisen zoals gesteld bij de EFT-Registertherapeuten en een aanvraag voor certificering bij ICEEFT.  ICEEFT vraagt hiervoor een vergoeding.

Bij de aanvraag horen:

 • kopie relevante diploma's, certificaten en registraties van je vooropleiding(en)
 • kopie van lidmaatschap van relevante Big-registratie en/of beroepsvereniging
 • een brief waarin je jezelf en je visie op je (EFT)werk voorstelt
 • een actueel CV
 • een bewijs van een klacht- en tuchtrechtregeling
 • een beschrijving van je klinische ervaring (in jaren en [geschat] aantal paren),werksetting, supervisie en training
 • drie aanbevelingsbrieven van collega's
 • een aanbevelingsbrief van de EFT-supervisor
 • kopieën van de certificaten van EFT-trainingen door de erkende EFT-trainers

 

Kijk hier voor ons actuele trainingsaanbod