Het creëren van gedeelde betekenis in een relatie kan een hefboom zijn voor een langdurige romantische relatie die zich voortdurend verfrist en vernieuwd. De uitdaging is om gemeenschappelijke en gedeelde inspiratie te ontwikkelen. Want door gedeelde betekenis te creëren is het eenvoudiger om gedeelde relatierituelen, rollen, doelen en symboliek te ontwikkelen die ervoor kunnen zorgen dat de verbondenheid vernieuwd of hersteld kan worden en verder kan groeien.

Het opbouwen van een doelgerichte betekenisvolle relaties kost echter veel moeite en gezamenlijke inspanning. Ten eerste dien je betrokken en nieuwsgierig te zijn naar elkaar. Ten tweede is vertrouwen stellen in elkaar essentieel wanneer inzichten verschillen. En tenslotte moet je een ondersteunende houding innemen naar je partner. Alleen zo kan van beide kanten bereidheid zijn om tussen twee individuele partners tot een gezamenlijk doel te komen die beide blij maakt. Gezamenlijke betekenis betekent ook dat je erkend dat je elkaar beïnvloed en afhankelijk bent, naast dat je ook individuen bent.

Een bevredigende relatie is een waardevolle relatie

Als je een veilige sfeer hebt in je relatie geeft dit zelfvertrouwen en kracht buiten de relatie, naar de wereld. Het is een uitdaging om je relatie te plaatsen in een brede context die een positieve invloed heeft op anderen. Aandacht besteden aan het geluk en welzijn van anderen is de meest directe en betrouwbare manier om zelf tevredenheid en geluk te ervaren.

Elk stel heeft zijn eigen unieke uitdrukking van wat belangrijk voor hen is en wat hen als individu en als partners in een relatie vervulling geeft. Ieder stel zal daarom zelf op zoek moeten gaan naar wat hun gezamenlijke betekenis is. Een stel geeft aan wat belangrijk voor hen is door hun houding, expressie, woorden, hun acties en hun prestaties. Mensen om hen heen, hun vrienden en familie bijvoorbeeld, ervaren hun relatie als echt en tastbaar.

In onderstaand artikel vatten wij onze ervaringen samen van onze eigen liefdesrelatie, vriendschappen met ander stellen en van onze praktijk als relatie- en gezinstherapeut EFT. Hieronder staan een aantal tips waarmee stellen gedeelde betekenis kunnen ontwikkelen in hun relatie.

1. Waarom is gemeenschappelijke betekenis belangrijk voor een liefdesrelatie?

De meest betekenisvolle relaties zijn relaties die worden bijeengehouden door een gemeenschappelijk doel en visie. Wanneer relaties een gemeenschappelijk doel hebben, hebben de partners het gevoel deel uit te maken van een team en voelen zich met elkaar verbonden. Zelfs als je misschien teleurgesteld bent in je partner heb je veel meer kans om moeilijkheden te overwinnen. Betekenis creëert duurzame verbondenheid.

Het samen verkennen van deze gedeelde betekenis is een doorlopend, levenslang proces. Het doel is niet om het overal met elkaar eens te zijn maar een relatie te creëren die vreugdevoller is op de reis door het leven.

Het betekent samen een derde dimensie creëren, een partnerschap, die energie en kracht geeft als synergie van een onderlinge afhankelijke relatie. Het leggen van verbindingen en het onderhouden van deze relaties is een manier om een gevoel van betekenis te ontwikkelen in een relatie. Relaties die minder sociale verbindingen hebben, hebben vaak een lager gevoel van zinvolheid. 

2. Wat is een gedeelde betekenisvolle relatie

Een betekenisvolle relatie streeft naar de realisatie van betekenis voor elkaar en anderen, gebaseerd op een sterke emotionele of sociale gehechtheid en gedeelde dromen, kernwaarden, betrokkenheid en een diep verlangen naar verbondenheid. Een betekenisvolle relatie is betekenis creëren voor andere mensen.

Hoe vind je een betekenisvolle relatie? Helaas vind je deze niet maar moet je die samen ontwikkelen en dit vraagt geduld, inzet en een rotsvast vertrouwen in je partner en in de relatie. Het duurt even om je partner op de eerste plaats te zetten en je eigen kleine ego verlangens los te laten.

Intimiteit in een liefdesrelatie is verbonden met de gedeelde betekenis die beide partners gezamenlijk hebben. Alleen omdat je verliefd wordt op iemand betekent niet dat intimiteit in de relatie zal blijven zonder je relatie elke dag te voeden. Een duurzame liefdesrelatie heeft een duidelijke betekenis en doel nodig, die elke dag de relatie een gedeelde betekenis geeft.

In dit artikel worden 4 dimensies onderscheiden voor een betekenisvolle liefdesrelatie. Deze 4 dimensies zijn:

 1. Veilige hechting: emotionele veiligheid cultiveren
 2. Levensvreugde: samen plezier hebben vanuit verbondenheid
 3. Zinvol leven: betekenis hebben voor anderen
 4. Levenskracht: gezond leven vanuit je innerlijke energie

3. Wat is een doelgerichte betekenis?

Een relatiedoel is een wederzijdse waarde, uitkomst of gezichtspunt die je binnen de relatie deelt met je partner. In plaats van individuele doelen is een relatiedoel te gebruiken om de relatie te inspireren en iets dat binnen de relatie samen wilt ervaren en wilt creëren. Niet alleen verbetert het je relatie, het geeft je ook iets om over te praten en te dromen.

Een betekenis gaat over een gedeeld doel dat de relatie ondersteunt en betekenis heeft voor anderen buiten de relatie en waar beide partners in geloven en zich voor willen inzetten. Het is een doel dat de relatie in staat stelt om zichzelf te overstijgen en betekenisvolle momenten te creëren van veilige verbondenheid.

Een relatiedoel is een stabiele en algemene intentie om iets te bereiken dat zinvol is voor elke partner, voor de relatie als geheel en van belang is voor andere mensen. Een relatiedoel heeft de volgende kenmerken:

 1. Een relatiedoel is stabieler en verdergaand dan doelstellingen op een lager niveau, zoals op vakantie gaan of een huis kopen.
 2. Een relatiedoel is een belangrijk onderdeel van elke partner naar persoonlijke zoektocht en betekenis, maar het heeft ook een externe betekenis, een verlangen om een verschil te maken, om bij te dragen aan iets buiten (en groter dan) ons eigenbelang of relatiebelang.
 3. Een relatiedoel is gericht op doelen waarmee men vooruitgang kan boeken. Het resultaat kan wel of niet bereikbaar zijn. Het essentiële kenmerk van een relatiedoel is niet hun concreetheid of haalbaarheid, maar het richtingsgevoel dat ze bieden aan een relatie.

Hoewel het doel overal is, is het misschien het gemakkelijkst te vinden op plaatsen die al bekend zijn. Kijk goed naar alle aspecten van het leven van beide partners zoals familie, vrienden, carrière, beroepen.

4. Wat is het geheim van gedeelde betekenis?

Gevoelens van plezier en geluk zijn tijdelijk. Maar het ontwikkelen van gedeelde betekenis over de levensperiode van de relatie zal emotionele verbinding ondersteunen en zorgen voor een algemene positieve invloed en gedeeld geluk. Intimiteit is iets wat niet zomaar bij toeval tot stand komt, het wordt bewust gecultiveerd en gekoesterd.

Wat is het geheim van het vergroten van de gedeelde betekenis tussen jou en je partner? Samen regelmatig quality time hebben en het beter leren kennen van je partner door elkaars diepste gedachten, gevoelens en wensen te delen. Het gaat om dagelijks of wekelijks quality time reserveren om positieve betekenis te delen. Daarmee leg je een basis om met waardering en dankbaarheid naar je partner en relatie te kijken, je partner vanuit een andere perspectief te zien en met bewondering samen nieuwe kwaliteiten te ontdekken van elkaar.

Langdurige liefdesrelaties delen een diep gevoel van betekenis en steunen elkaar in het publiek en privé. Ze staan vastberaden aan elkaars kant.

5. Compassie geeft energie aan de relatie

Compassievolle zingeving is doelgericht je betrokkenheid bij je omgeving zoeken en te verbinden met je eigen passie. Het is een basisbehoefte om de wereld een klein stukje beter en mooier achter te laten. Het helpen van anderen en zichzelf identificeren als een 'gever' in relaties heeft direct invloed op het gevoel van geluk. Vanuit compassie met mensen kan een relatie een stukje verschil realiseren samen met anderen. Relatietevredenheid wordt voor een belangrijk deel bepaalt door de kwaliteit van de sociale relaties.

Compassievolle liefde gaat niet alleen over intimiteit maar ook over hoe je als partners gaat samenwerken aan een hoger doel. Als stel kun je je geïsoleerd en zelfgericht opstellen ten opzichte van je omgeving, maar deze zelfgerichte en onverschillige houding zal dan ook binnen een relatie vruchtbare bodem vinden. Dit betekent dat een compassievolle opstelling als relatie naar buiten ook positief zal doorwerken binnen de relatie. Een gezamenlijk doel om de pijn van anderen te helpen verzachten vanuit betrokkenheid geeft energie en richting. Eenzaamheid en gevoel van isolement in relaties en in onze samenleving, kan door compassievol partnership aanmerkelijk worden verminderd.

6. Je hebt elkaar nodig voor een betekenisvolle relatie

Veel van ons zijn opgevoed met een sterk geloof dat zelfstandigheid en autonomie voorop moet staan om succes te hebben en dat anderen niet nodig zijn voor emotionele steun. Emotionele intimiteit kan zelfs in deze mindset gezien worden als niet bijzonder waardevol in een relatie.

Veel partners brengen deze houding in hun relatie en geloven dat elke persoon onafhankelijk van de ander moet zijn. In deze visie zijn persoonlijke behoeften van het individu de enige die echt tellen in een relatie. Dit kan in de weg staan om je emotioneel te verbinden met je partner.

Het is belangrijk voor elke partner om een niveau van autonomie te hebben met eigen behoeftes en verlangens. Tegelijkertijd bestaat ook de realiteit dat elke partner in de relatie onderling afhankelijk is van de ander en dit ook te erkennen. Elke partner is betrokken bij het leven van de andere partner. Als een partner het gevoel heeft altijd de behoeften van de partner voorop te stellen op de eigen behoefte kan dit de relatie uit balans brengen. Er kunnen wel momenten zijn dat één partner in een relatie een offer brengt en zich vooral richt op de andere partner als deze bijvoorbeeld ziek is of te maken heeft met verlies.

Stellen die ervoor kiezen om hun onderlinge afhankelijkheid te negeren, bevinden zich vaak in een relatie waar ze fysiek samen zijn, maar zich nog steeds alleen, eenzaam en vervreemd voelen. Dit soort relaties drukken een houding uit van "Jij doet jouw ding en ik zal mijn ding doen" of "Jij zorgt voor jezelf en ik zal voor mezelf zorgen".

Het zoeken van een 3e punt waarbij beide partners zich gelukkig voelen kan alleen als er emotionele verbondenheid is door de emoties en behoeften te erkennen. Zonder deze emotionele verbondenheid zulle beide partners geneigd zijn om vanuit het ik-standpunt te blijven denken omdat ze zich niet gehoord of gezien voelen. Voor het zoeken naar een gemeenschappelijk punt moeten beide partners bereid zijn naar elkaar te reiken en te denken vanuit het wij-standpunt: wat is goed voor de relatie? Hoe kunnen we samen groeien?

7. Emotionele veiligheid als basis

Veilig functioneren is de kern van alle succesvolle relaties en ze creëren een gevoel van gedeelde betekenis. Emotionele veiligheid ontwikkelt zich wanneer we ons begrepen, ondersteund en beschermd voelen. Een betekenisvolle relatie draagt bij aan het creëren van een veilige haven en het opbouwen van vertrouwen om de stormen te doorstaan wanneer er conflicten ontstaan. Het geeft een extra dimensie als een soort cocon die een relatie bij elkaar houdt en elke partner beschermt tegen belemmeringen van buitenaf en veerkracht geeft om interne problemen aan te kunnen.

Stellen die geen intimiteit hebben moeten eerst hun emotionele verbondenheid herstellen. Maar wanneer relaties ook een gedeelde betekenis formuleren, delen ze expliciet hun verwachtingen en verlangens met elkaar voor de lange termijn. Gezamenlijke toewijding aan dit doel zorgt voor veiligheid om samen de toekomst op te bouwen.

8. Hoe werkt betekenis als kompas en navigatiesysteem in de relatie?

Veel relaties voelen zich een speelbal van hun omgeving. Dat komt vooral omdat je dan eenzijdig aan externe verwachtingen wil voldoen. Het is juist daarom belangrijk om als relatie een intern kompas te hebben waar je op kunt koersen en wat veiligheid geeft zodat je samen met zelfvertrouwen de dag kunt instappen. Een relatiedoel geeft zo’n stabiele en algemene intentie die zin en richting geeft in het dagelijkse turbulente leven van een liefdesrelatie.

Bij afwezigheid van een gedeeld betekenisgevoel kan naar verloop van tijd eenzaamheid in de relatie sluipen en dit kan stellen in aparte richtingen drijven. Partners in zinvolle relaties zeggen eerlijk hun mening en waarderen het perspectief van de ander. Partners in zinvolle relaties helpen elkaar om hun dromen te verwezenlijken en nemen elkaars wensen en verlangens mee in hun gedeelde relatietoekomst. Praten over je gedeelde visie kan het proces bevorderen van afstemming en verbondenheid. De tijd nemen om je dromen te verwerkelijken kan je dichter bij elkaar brengen.

Wanneer partners een gemeenschappelijk doel hebben, hebben ze het gevoel dat ze deel uitmaken van een team. Dus zelfs als je misschien teleurgesteld in je partner bent, heb je veel meer kans vertrouwen in je partner te behouden. Je hebt meer veerkracht om tekortkomingen te accepteren en te vergeven en niet te blijven hangen in wrok, teleurstelling en frustratie. Doelgerichtheid creëert verbondenheid en maakt de relatie beter en sterker.

9. Hoe geef je betekenis door aan de nieuwe generatie?

Jonge mensen hebben positieve rolmodellen nodig die hen kunnen laten zien hoe ze hun 'roepingen' in hun werk en leven kunnen vinden, hoe ze kunnen bijdragen aan hun families en hoe ze hun gemeenschappen kunnen dienen.

Geef daarom je doel door aan anderen, vooral aan de jonge generatie. Laat jongeren betrokken raken bij de nobele doelen die jullie inspireren. Mentoreer ze op dezelfde manier waarop jullie werden begeleid door de voorbeelden die je bewonderde. Wanneer jullie je nobele doel doorgeven aan een jongere generatie leg je jullie doel in de handen van mensen die er verder mee kunnen gaan, met nieuwe talenten, nieuwe energieën en hun eigen innovatieve visies. Dit zal jullie doel ongetwijfeld dichter bij de realisatie brengen van alles wat je zelf had kunnen doen. Het is jullie geschenk aan jongeren, een manier om de volgende generatie te helpen de betekenis te vinden die je in je eigen leven hebt gezocht, gecultiveerd en gekoesterd.

10. Hoe kun je starten?

Hoewel we allemaal een aantal zeer praktische doelen hebben, zoals een baan, huis of het bereiken van een bepaald gewicht, hebben we ook diepere verlangens en doelen in het leven. Vaak praten we niet over onze diepste verlangens. Maar als we beginnen, geeft het ons de kans om iets te verkennen dat een grote impact kan hebben op jezelf en je relatie.

Begin met het vinden van een doel in datgene waar jullie op dit moment het meest mee bezig zijn en dat een gevoel van passie geeft.

Met onderstaande vragen kun je de erfenis van jullie relatie identificeren:

Wat maakt ons een stel?

 • Waar staan we samen voor?
 • Wat zijn onze dromen, doelen en waarden?
 • Waarmee voelen we ons het meest betrokken en verbonden?
 • Wat geeft ons kracht, energie en vreugde?

Wat willen we?

 • Waar willen we tijdens ons leven echt voor staan?
 • Welke betekenis willen we creëren?
 • Wat voor impact willen we hebben op onze gemeenschap/buurt/stad enz.?
 • Welke bijdragen willen wij leveren op ons vakgebied?
 • Hoe kunnen we dienstbaar zijn?
 • Wat hebben wij nodig om gelukkig en met voldoening samen te leven?
 • Wat is de plek waar we het meest zeker van kunnen zijn om een waardevolle bijdrage te leveren?

Wat willen we na laten?

 • Hoe kunnen we voorkomen dat we op ons sterfbed spijt hebben dat we iets niet gedaan hebben?
 • Hoe willen wij herinnerd worden door onze familie en vrienden?
 • Hoe willen wij dat mensen buiten onze familiekring en vrienden ons herinneren?
 • Hoe zal de wereld een betere plek zijn omdat wij hier zijn geweest?
 • Welke lessen willen wij doorgeven aan onze kinderen en toekomstige generaties?
 • Hoe willen wij onsterfelijk zijn door te leven voor de goede dingen?

Zie het beantwoorden van deze vragen als een gezamenlijke zoektocht. Of misschien kun je deze eerste ervaring gebruiken als basis voor het uitbreiden van je zoektocht naar andere aspecten die jullie inspireren.

 

Heart Connection te Rijswijk(ZH)

Peter van der Ven

Lilia van der Ven-Rayos

Relatie- en Gezinstherapeuten EFT

www.heartconnction.nl

 

Deel artikel