Zonder deze samenwerking, van samen stevig staan en het hebben van vertrouwen in elkaar, lukt het niet om samen goed aan te sluiten bij het gezin én komen de gelaagdheid en onderliggende instandhoudende factoren onvoldoende in beeld. Een gesprek over hun gouden samenwerking, waar onbewust veel EFT in zit.

Jullie hebben ruim 10 jaar intensief samengewerkt. Aarti, jij in je rol van systeemtherapeut. En Marloes, jij focust je als kindertherapeut op dat wat de kinderen proberen te zeggen, verbaal of non-verbaal. Waarbij je het juist belangrijk vindt wat dit zegt over de situatie (krachten en kwetsbaarheden) van het gezin of familie en wat het er nodig is voor herstel van de klachten. Jullie kunnen terugkijken op meerdere positieve ervaringen in gezinnen. Een goede, professionele samenwerking is daarbij cruciaal geweest. Hoe ziet die samenwerking eruit?

Aarti: ‘We maken tijd en ruimte om de samenwerking te bespreken voor het vormgeven van de behandeling en het volgen van het proces. Hierbij stellen we elkaar onder ander de volgende vragen: wat speelt er, wat wordt er niet gezegd maar wel gevoeld, wat ervaren we in onze samenwerking en wat kan dit over het gezin zeggen? Wat laat het kind zien wat eigenlijk bij ouders hoort, in de familie of elders. Daarbij redeneren we allebei vanuit ons eigen vakgebied en ervaringen. Zo leer je elkaars zienswijze goed kennen en op elkaars expertise te vertrouwen. We maken mogelijke oordelen van onszelf, onderbuikgevoelens en onbegrip bespreekbaar.  Zulke gesprekken geven een gevoel van stevigheid en veiligheid in de samenwerking, wat het proces met het gezin ten goede komt.’

Wat doe je als het in de samenwerking toch niet lekker loopt?

Marloes: ‘Wij zitten inmiddels toch wel heel vaak op één lijn. Maar, als er eens wat is: dan stilstaan bij het proces en spiegelen’ Aarti: ‘Ja, bijvoorbeeld zeggen: ik merk dat je aan het ontwijken bent, of is er iets anders? Het lijkt erop dat je meer contact met vader maakt, dan met moeder. Of, ik merk veel ongemak bij mezelf als we overleggen over dit gezin’. In ‘EFT-woorden’ ga je onder andere samen de lemniscaat verkennen. Juist door lastige zaken open te bespreken met collega’s, ontstaat er vertrouwen en dat werkt direct door in het gezin. Waarbij we ook regelmatig dat wat we opmerken, direct met ouders bespreken, juist vanuit het vertrouwen dat we dit samen kunnen, vooral ook als voorbeeld naar ouders toe. We begrijpen ouders en hun context hierdoor vaak ook een stuk beter’

Wat is een moment van doorbraak in een gezin dat te maken had met jullie samenwerking?

Aarti: ‘Ik herinner me nog een gesprek waarbij ik spanning voelde en de keuze maakte om dit bespreekbaar te maken met ouders. Ik kon dit alleen doen, doordat er vertrouwen was dat Marloes dit begreep en het samen met mij zou doorpakken in het belang van de behandeling en dat we goed konden aansluiten bij het gezin. Tevens wist ik ook dat Marloes het kon koppelen aan dat wat het kind liet zien.

Marloes: ‘Achteraf zien we dat moment als de doorbraak in het gezinssysteem, waarna we volgende stappen konden zetten. We kwamen bij de kern, de krachten en instandhoudende factoren van de langer durende problematiek.

Je hoort vaak dat er te weinig tijd is in de zorg. Is het wel mogelijk je samenwerking prioriteit te geven?

‘Het is een must en effectief. Als je als hulpverleners aandacht besteed aan de kwaliteit van samenwerking, vol vertrouwen in elkaars expertise, dan kom je absoluut veel sneller tot de kern.’ Zeker bij de complexe problematiek en vragen, kom je er niet als je allemaal op je eilandje blijft zitten. Dan is het risico dat het behandel traject vroegtijdig stopt of juist veel te lang duurt zonder gewenst resultaat. Een extra reden is dat we uit ervaring weten dat collega’s ook vaak in een spiraal van machteloosheid en irritatie terecht kunnen komen, waarbij veel draaglast ervaren wordt om het vol te houden als professional. Dus ja het vraagt investering, maar het betaalt zich dubbel en dwars terug.’

Aarti Sarabdjitsingh heeft ruim 20 jaar werkervaring opgedaan door het werken binnen de (volwassen en kind) GGZ en jeugdhulpverlening. Zij is gestart als Sociaal Psychiatrische Verpleegkundige en heeft daarna de opleiding tot Systeemtherapeut gevolgd. Ook geeft zij supervisie. Nadat zij voor het eerst kennis heeft gemaakt met EFT is zij dit gaan integreren in haar werk met cliënten, gezinnen en collega’s. Vanwege de verdieping, verheldering en mogelijkheden die het gaf.

Marloes Beijer, ook zij is al ruim 20 jaar werkzaam in onder andere de jeugdzorg, SGGZ en het ziekenhuis. Zij heeft zich gespecialiseerd als speltherapeut/ kindertherapeut en heeft zich als doel gesteld het kind te horen en zien en het een stem te geven in complexe gezinsproblematiek.


EFT-opleiding voor gezinstherapie
16 januari 2024 start er weer een nieuwe leergang Hechtingsgerichte gezinstherapie, lees meer.

Deel artikel