Bram is 10 jaar actief geweest als penningmeester bij EFT Nederland. Bram: “Toen Pieter Dingemanse me vroeg voor het bestuur van de stichting wist ik niet dat ik hier 10 jaar deel vanuit zou gaan maken. Indertijd werd ik als ‘niet therapeut’ gevraagd om vanuit de rol als penningmeester wat zakelijkheid in de organisatie te brengen. En dat was eerlijk gezegd wel nodig. Het leuke van deze club is dat het nooit ontbreekt aan ideeën, maar er is wel wat sturing nodig om die te realiseren. Hoe kunnen we onze zichtbaarheid vergroten, hoe kunnen we onze docenten en daarmee de trainingen, professionaliseren? Waarmee kunnen we de EFT-gemeenschap helpen om EFT nog effectiever te maken? De combinatie van dat enthousiasme en idealisme is voor mij steeds een motivatie geweest om hier mijn steentje aan bij te dragen. De uitdaging was dan ook om niet alles tegelijk te doen.” 

Hij vervolgt: “Met elkaar steeds herijken waar we mee bezig waren en tot onze verwondering constateren waar we terecht waren gekomen. De ontwikkeling en verdere professionalisering van de organisatie, het aanbod aan materialen en trainingen en het aanspreken van nieuwe doelgroepen is iets wat we continue met elkaar nastreefden. We waren het in het bestuur niet altijd met elkaar eens, botsten ook wel, maar konden vanuit de EFT-gedachte ook altijd weer bij elkaar komen. Ik kijk met veel voldoening terug op deze periode, waarin stichting EFT Nederland is doorontwikkeld tot een belangrijk nationaal en Europese ‘instituut’ voor verspreiding en doorontwikkeling van het EFT-gedachtegoed. Ik wens het bestuur en de directie een mooie toekomst toe.” 

Ook Peter bewaart goede herinneringen aan zijn tijd als bestuurslid. Hij vertelt: “Een leuke anekdote? Lastig om te kiezen. Het waren er zoveel. Ik bewaar menig goede herinnering aan onze vergaderingen, het maken van plannen. De samenhang in het bestuur, de wil er altijd weer uit te komen en samen te bouwen aan de EFT-community. Telkens weer met het doel voor ogen: therapeuten opleiden en het Nederlandse publiek laten zien dat het nuttig is om zich te vervoegen bij een aanbieder van een relatietherapie die écht werkt. Ik heb genoten van de ontmoetingen voor en na de congressen. Vooral de momenten dat Sue Johnson onze gast was. Ze beschikte over een aanstekelijke humor en kon de boel geweldig vermaken met haar enorme talent om te acteren. En als ze iets vond, dan stak ze het niet onder stoelen of banken. Zoals die keer dat ze bij me in de auto zat, van hotel naar congres-locatie. In de verte zagen we de torens van het prachtige kasteel Heemstede. Zij vroeg me verwonderd: ‘Whats that?’ En eerlijk gezegd was ik even vergeten hoe dat kasteel heette, dus ik antwoordde haar: ‘Oh, its just a castle’. Alsof wij in Nederland op elke hoek van de straat zo’n markant historisch pand hebben staan. ‘Youre right’ was haar antwoord. Met andere woorden: ‘Nou ja, zeg’.” 

Maar er waren natuurlijk ook uitdagingen. Peter: “Een van de lastige dingen in de geschiedenis van de stichting was de -door Canada gewenste splitsing- van deelnemers aan onze therapeutenlijst en de collega’s bij ons in opleiding tussen een groep BIG geregistreerde psychotherapeuten/ klinisch psychologen/ GZ-psychologen en NVRG’ers enerzijds, en coaches en mediators anderzijds. Het heeft menig hoofdbreken gekost om dit te regelen. Ik denk dat we hier goed uit zijn gekomen, maar we hebben goed moeten luisteren naar reacties uit het veld om hier een juiste koers in te vinden. Tegelijkertijd hebben we ook een oplossing voor dit dilemma gevonden door een prachtige leergang voor coaches en mediators te bouwen. Dat het gelukt is, stemt ook weer tot tevredenheid. Voor mij persoonlijk heeft verdieping in EFT – als beroepskracht en als mens – een enorme verrijking gebracht. Ik heb geleerd dat verbinding essentieel is om tot beweging of verandering te komen. Dat is niet alleen van toepassing in de partnerrelatie en het gezin, maar ook aan de bestuurstafel.”  

“Ik zou de EFT-community willen meegeven: blijf leren en verdiepen, kijk naar je interventies op video en bespreek dit met collega’s in intervisiegroepen. Durf ontevreden te zijn en richt je op groei. Altijd samen met anderen. Dat is niet alleen effectiever, het is ook veel leuker.” 

Namens EFT Nederland, veel dank Peter en Bram! 

Deel artikel