In het kort is de nieuwe editie toegankelijker en leesbaarder, is de tango (een belangrijke macro-interventie) toegevoegd en zijn recente onderzoeken geïntegreerd. Een waardevolle bron voor iedere therapeut!  

De kracht en universele toepasbaarheid van EFT
Een gebrek aan emotionele verbinding met anderen wordt terecht gezien als een risico voor de volksgezondheid. Het niet hebben van veilige verbindingen heeft onder andere een negatief effect op ons vatenstelsel, stressbestendigheid, veroudering en ons immuunsysteem. Aan de andere kant is een veilige verbinding met anderen, weten dat we geaccepteerd en geliefd zijn, absoluut essentieel voor ons welzijn. Veiliger gehechte personen hebben o.a. een positievere eigenwaarde, meer empathie voor anderen, effectievere affectregulatie, meer tolerantie, meer assertiviteit en meer mentale flexibiliteit.¹

De positieve effecten van een veilige hechting zijn menselijk en universeel. Dit is dan ook de reden dat EFT zo goed is toe te passen bij zowel families, relaties als individuen. Ook is het model getoetst en uitstekend toe te passen bij verschillende bevolkingsgroepen. Het model is onder andere krachtig omdat het de therapeut een helder en overzichtelijk beeld geeft waar heen te gaan gedurende de sessies. De interventies hebben verder een duidelijke en gevalideerde basisMet EFT hebben we als mensheid een effectief middel in handen gekregen om gehechtheid en liefde te begrijpen en mensen werkelijk nader tot elkaar te brengen. EFT voldoet dan ook aan de gouden standaard voor relatietherapie², met al meer dan 35 jaar aan onderzoek, waar elk jaar meer onderzoek bijkomt.

Wil je als niet-therapeut meer lezen over EFT? Lees dan bijvoorbeeld dit artikel. 

Hét handboek voor EFT: 'Veilig verbinden'
Met EFT kun je altijd de verdieping ingaan en deze nieuwe, vertaalde editie zal dan ook voor iedere (aspirant) EFT-therapeut iets waardevols toevoegen. Voor beginnende therapeuten is dit het ideale boek om mee te starten, gezien het gebruikt wordt als handboek bij trainingen. Therapeuten die al bekend zijn met de methode zullen het wellicht verfrissend vinden om over nieuwe onderzoeken te lezen en over de macro-interventie die is toegevoegd. Hoewel de vertaling naar het Nederlands soms nog enigszins stroef overkomt, is het boek voor degenen die de stof liever in het Nederlands lezen, zeker een uitkomst.  

Het handboek biedt o.a.:

 • uitleg over de theorie achter het model (hechtingstheorie, systemische visie en ervaringsgerichte visie);
 • beschrijving van de verschillende fases; de-escalatie, herstructurering van de band en consolidatie;
 • beschrijving van de verschillende interventies op macro-, en micro-niveau;
 • complete onbewerkte transcripties uit echte sessies;
 • de nieuwe macro-interventie; de tango. 

Tango
Afhankelijk van wanneer je de training in EFT hebt gedaan, heb je al wel of niet kennis gemaakt met de tango. Deze macro-interventie wordt inmiddels bij alle EFT-trainingen gegeven. Deze bestaat uit een reeks interventies die mensen helpt meer betrokken te raken bij hun eigen emotionele ervaring, deze uit te breiden en te veranderen.

De interventie is opgezet als vijf opeenvolgende stappen, maar dient meer als houvast dan als een rigide patroon dat altijd exact op die manier gevolgd moet worden. Soms volg je slechts twee stappen in een sessie, terwijl je een andere keer de gehele tango meerdere keren tijdens een sessie doet. Echter, de opbouw van de stappen helpt de therapeut een sessie te ordenen en zijn dusdanig logisch dat als je deze onder de knie hebt, je ze organisch toe kunt passen.

Onafhankelijk van waar je bent in het therapeutische proces van EFT (in de de-escalatiefase, het herstructureren van de band of consolidatie), kun je de bovenstaande interventiereeks dan ook op een andere manier gebruiken om het therapeutische proces te verdiepen. 

De therapeut wordt met deze interventiereeks gesteund om interacties op te zetten die mensen helpt om een nieuwe emotionele realiteit te creëren. Daarnaast helpt het mensen negatieve werkmodellen over zichzelf (bv. "ik ben niet goed genoeg") en over de ander (bv. "mensen zijn niet te vertrouwen") te veranderen. Uit onderzoek blijkt dat de tango niet alleen een positief effect heeft op relatieproblematiek, maar zelfs op de individuele hechtingsstijl. 

De tango bestaat uit: 

 1. Het spiegelen van het hier-en-nu-proces
  Op een eenvoudige manier weerspiegelt de therapeut het proces dat plaatsvindt en benoemt de emoties, hoe die geuit worden, de bijbehorende gedachtes en handelingen. De cliënt wordt zo uitgenodigd om naar het patroon te kijken vanaf een afstandje en mensen krijgen zo meer inzicht in hoe zij beiden de dynamiek onwillekeurig creëren en versterken met elkaar.
 2. Het samenbrengen en verdiepen van emoties
  Door mensen bewust te maken van alle basiselementen van de emotie (de trigger, eerste bliksemsnelle inschatting, lichamelijke gewaarwording, betekenisgeving en actietendens) wordt de emotie verruimd en verdiept. In plaats van irritatie gericht naar de andere partner, komt een cliënt bijvoorbeeld in contact met zijn eigen boosheid. Naarmate je verder in het therapeutische proces komt, vergroot je samen met de cliënt steeds meer bewustwording rondom de diepere emoties en eerder ontkende delen van het zelf.
 3. Het arrangeren van betrokken ontmoetingen
  Zodra iemand meer inzicht krijgt in zijn/haar eigen emotie en komt tot een kernemotie, komt de volgende belangrijke stap: het delen van deze emotie met de ander (of met een verbeelde ander, in individuele therapie). Als je nog in het begin van het therapeutische proces zit (de de-escalatiefase), dan neem je kleinere risico's en help je cliënten om hun emotie uit te spreken zodat ze zich bewust worden van hun positie en het patroon waar ze in vast zitten. In de diepere tweede fase helpt de therapeut mensen met het delen van de kwetsbare kernemoties en hechtingsbehoeftes die in de vorige stap ontdekt zijn.
 4. Doorwerken van de ontmoeting
  De therapeut helpt de (andere) persoon om de nieuwe realiteit te ontvangen, of vangt eventuele blokkades op die aanwezig zijn. Het kan onwennig zijn voor mensen om deze nieuwe kwetsbaardere kant te zien van hun partner; er kan bijvoorbeeld achterdocht opkomen of een partner kan op een andere manier moeite hebben de boodschap in zich op te nemen.
 5. Integreren en valideren
  Als het iemand lukt om op een nieuwe, positievere manier te reageren, dan weerspiegelt en viert de therapeut dit. De manier waarop een koppel (of persoon) nu omgaat met de muziek van de emotie, is een compleet nieuwe dans geworden. Het bewustzijn en de gedragsrepetoire is uitgebreid en mensen hebben een nieuwe manier gecreëerd om met kwetsbaarheid om te gaan.  

De tango is hier natuurlijk heel kort uit gelegd, maar staat uitgebreider omschreven in het boek. Verder worden er door EFT Nederland en ICEEFT ook Masterclasses gegeven die specifiek over de tango gaan. 

Je kunt de verschillende oefeningen in het boek eventueel gebruiken om met een (gelegenheids-) intervisiegroepje aan de slag te gaan. Je kunt samen bijvoorbeeld oefenen wat het verschil is wanneer je de tango uitvoert in elk van de verschillende fases. Hoe diep kun je gaan in elk van de sessies? Wat is het verschil tussen hoe je de tango uitvoert bij de de-escalatie en een tango bij de consolidatiefase? Welke micro-interventies gebruik je dan meer of minder? 

EFT helpt je niet alleen groeien als therapeut, het helpt je groeien als mens 
Voor vele therapeuten die zijn gestart met EFT, heeft het model gevoeld als thuiskomen. Dit boek is een geweldige bron om het model je eigen te maken. EFT geeft je niet alleen geweldige handvatten om je cliënten te helpen en hen bij te staan als professional, maar het geeft je ook de kans hen bij te staan als medemens. Met elke sessie die je doet, kun je "van elke cliënt (…) blijven leren wat het betekent om mens te zijn, te leven en lief te hebben." - Sue Johnson.

Geschreven door Anlacan Tran (psycholoog en relatietherapeut); www.anlacan.com/nl 

Bronnenlijst: 

 1. Johnson, S. M.  (2021). Veilig verbinden (3e ed.). Stichting EFT Nederland.
 2. https://iceeft.com/eft-research-2/ 

Wil jij ook je EFT-kennis verdiepen?

Bestel het boek in onze webshop

Webshop
Deel artikel