Ingrid van Tricht

Relatietherapie Gezinstherapie Houd me Vast

Over mij

Hartelijk welkom op mijn persoonlijke pagina!

Ik ben een empathische, bevlogen en toegewijde BIG geregistreerde therapeut en beschik over een breed scala professionele competenties op het gebied van trauma, hechting, partner- en gezinsrelaties, multiculturele dynamiek, jongeren en persoonlijkheidsproblematiek.

Momenteel ben ik naast de eigen Praktijk werkzaam voor FIER in Leeuwarden. FIER is het Landelijk Expertise en Behandelcentrum op het terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties. De combinatie van Fier en eigen Praktijk ervaar ik als erg plezierig omdat het werken in een multi-disciplinair team een actuele-professionele prikkel met zich meebrengt en een goede afwisseling is met het zelfstandig werken in eigen Praktijk. 

In eigen Praktijk werk ik met veel plezier al jaren samen met mijn echtgenoot André Blankestijn, zie elders op deze site.

Samen weten we onze expertise te bundelen en elkaar aan te vullen met elkaars competenties, karakter en persoonlijkheid. Samenwerken houdt ons  allebei scherp en zorgt telkens weer voor nieuwe motivatie.

We werken al ruim 25 jaar in het vak en dat schept rust en vertrouwen bij ons en onze cliënten. Als we vermoeden dat er sprake is van meer complexe problematiek kan worden doorverwezen naar collega praktijken of GGZ instellingen in de regio.

Naast hulpverlening is zeilen een belangrijke passie, Vanaf 2007 tot 2015 hebben we aan tientallen charter gasten plaats geboden aan boord van ons zeilschip De Noorderkroon waarmee we reizen maakten naar ondermeer de Koude Kusten van de Schotese Eilanden, Noorwegen en Spitsbergen en de warmte van Canarische eilanden, Kaap Verdern, Suriname en de Caribische Eilanden.

Ik ben gespecialiseerd en gecertificeerd in:

Daarnaast ben ik bekwaam in onderstaande behandelmethodieken: 

Kwalificaties en registraties:

Ik heb werkervaring opgedaan bij o.a.:

Mocht je individueel, met partner of gezin therapie bij mij overwegen, dan kun je het aanmeldformulier invullen op onze website https://www.blankestijnenvantricht.nl/aanmelding

We maken dan een telefonisch afspraak voor een screenend gesprek over jouw/jullie vraag en of wij daarin kunnen helpen en op welke termijn er gestart zou kunnen worden. 

Als blijkt dat onze hulp passend is, dan volgt behandeling. Behandeling bestaat uit gesprekken die gericht zijn op verbetering van jouw individuele sitautie of die van jullie relatie of gezin.

De kosten en vergoedingen variëren en zijn afhankelijk van je verzekeringspakket.

Heb je vragen of wil je weten of ik je kan helpen? Je kunt altijd vrijblijvend contact met me opnemen via 'de contactbutton' of de informatie pagina op onze site. Ook als er een aanmeldstop is raden we aan toch contact op te nemen. Welkom.

Praktische informatie

Leeftijdsgroep
Jong volwassen Volwassen Ouderen
Soort therapie
Relatietherapie Gezinstherapie Registertherapeut: ja
Status
Aanvullend getrainde EFT Registertherapeut, EFT Gezinstherapeut basis
Ervaring
Meer dan 10 jaar
Opleidingen & trainingen
NVRG (Lid) Lid NVRG, Nederlandse Vereniging voor Relatie en Gezinstherapie, Senior lid VST, Vereniging Schematherapie, NVPA, Nederlandse Vereniging Psychologen en Agogen. BIG registratie.
Talen
Nederlands Engels
Beschikbaarheid
Binnen 4 maanden
Prijzen
Kosten en voorwaarden
Tarieven 2022.

Er wordt onderscheid gemaakt in directe tijd, dat is de tijd van de sessie, en indirecte tijd, dat is de tijd die nodig is voor voorbereiding, dossier-voering, agendering, multidisciplinair overleg en intercollegiale toetsing

Systeemtherapie
Partner - Relatie en Gezinstherapie
Per 60 minuten excl. b.t.w. € 97,50 **

Opgesplitst in:
60 minuten directe tijd à € 78,=
15 minuten indirecte tijd à € 19,50

Avondtoeslag vanaf 19:00 uur per 60 minuten € 12,50

Aanwezigheid van 2e therapeut
per 15 minuten € 27,50 (geen indirecte tijd)

Individuele therapie / systemische psychotherapie
per 45 minuten totaal € 74,50 *

Opgesplitst in:
45 minuten directe tijd à euro € 55,=
15 minuten indirecte tijd à €19,50

Avondtoeslag vanaf 19:00 uur per 60 minuten € 12,50

Telefonisch consult
per 15 minuten € 19,50 (geen indirecte tijd)

Indirecte tijd intake 30 minuten€ 37,50

Vergoeding •
Door het ontbreken van een psychiatrische diagnose; er is geen sprake van ziekte en/of een psychische stoornis, wordt behandeling van partner/relatie- en gezinsproblematiek niet door zorgverzekeraars vergoed.

Individuele psychosociale en individuele systemische psychotherapie worden mogelijk gedeeltelijk vergoed vanuit de aanvullende verzekering complementaire zorg van uw verzekeraar. Informeer vooraf naar de voorwaarden bij uw verzekeraar.

Check ook:
https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/psychosociale-therapie en https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/psychotherapie kijk onder vergoeding beroepsvereniging NVPA en NAP

Sociaal minimum •

Mocht er sprake zijn van een uitkerings-situatie dan kan bij de lokale Gemeente een verzoek worden ingediend voor bijzondere bijstand.

Facturatie • Bij niet verschijnen zonder bericht of bij annulering binnen 48 uur voorafgaand aan de afspraak wordt een sessie van 45 minuten gefactureerd. •

Rekeningen worden één maal per maand verstuurd. U dient zorg te dragen voor betaling binnen 14 dagen. Bij niet nakomen van de wettelijk vastgelegde betalingsverplichting kunnen de wettelijk toegestane rente- en incassokosten in rekening worden gebracht.

* Individuele psychosociale therapie is vrijgesteld van 21% btw.
** Over Relatie -Gezinstherapie / Systeemtherapie wordt 21% B.T.W berekend. In overleg vind vrijstelling plaats.
Duur van de sessie
Luisteren doen we in een voor u veilige en prettig comfortabele omgeving. We gebruiken daarvoor twee spreekkamers en een gezinskamer. We luisteren met een open hart, zijn niet oordelend, stellen vragen en zijn professioneel nieuwsgierig.

Gemiddeld is de duur van een sessie 60 tot 90 minuten.

Als BIG geregistreerde Systeemtherapeuten, lid NVRG en EFT-Registertherapeuten ® voor Relaties en Gezinnen zijn we meervoudig partijdig, we kiezen dus geen partij voor of tegen de ander.

We geven geen ongevraagd advies en leggen niet onze mening aan u op. We luisteren naar wat uw lichaam zegt en naar non verbale taal en emoties.

De kwaliteit van onze behandeling en therapie borgen we door overleg, intercollegiale toetsing, intervisie, supervisie en lidmaatschap van erkende beroepsverenigingen. We zijn wettelijk BIG geregistreerd.

In Nederland is de NVRG de landelijke beroepsvereniging van Relatie- en Gezinstherapeuten. Leden voldoen aan specifieke ingangseisen wat betreft de vooropleiding, werkervaring, leertherapie en supervisie. Aangesloten therapeuten moeten voldoen aan eisen voor herregistratie en vallen onder het tuchtrecht van de NVP (Nederlandse Vereniging voor Psychotherapeuten) en het klacht- en tuchtrecht van de NVRG.

Naast de NVRG is lidmaatschap van andere verenigingen zoals EFT Nederland als vereniging van erkende EFT register therapeuten voor ons vanzelfsprekend. Meer individuele vormen van therapie waarin we beide intensief geschoold zijn, zoals DGT (dialectische gedragstherapie) SGT (schematherapie) of EMDR worden door ons toegepast. We zijn tevens lid van de NAP en NVPA het Nederlands Verbond van Psychologen en Agogen.
Bereikbaarheid van de praktijk
Openbaar vervoer Dichtbij bushalte Dichtbij treinstation Dichtbij parkeren

Spreekt Ingrid jou aan als therapeut?

Maak kennis met Ingrid en kijk of het klikt!

Kennismaken