André Blankestijn

Relatietherapie Gezinstherapie Individuele therapie Houd me Vast

Over mij

Hartelijk welkom op mijn persoonlijke pagina!

Op deze pagina vind je meer informatie over mijn overige registraties en opleidingen. Ik heb training gevolgd in EFT. Ook vind je informatie over (de locatie van) mijn praktijk. Je kunt mij bereiken via de 'contactbutton' op deze pagina.

Mocht je therapie bij mij overwegen, dan kunnen we een kennismakingsgesprek afspreken. Als uit het eerste gesprek blijkt dat EFT-therapie passend is, dan volgt behandeling. Behandeling bestaat uit gesprekken die gericht zijn op verbetering van de relatie. De kosten en vergoedingen voor EFT-sessies variëren en zijn afhankelijk van je verzekeringspakket.

Heb je vragen of wil je weten of ik je kan helpen? Je kunt altijd vrijblijvend contact met me opnemen via 'de contactbutton'.

Praktische informatie

Leeftijdsgroep
Jong volwassen Volwassen Ouderen
Soort therapie
Relatietherapie Gezinstherapie Individuele therapie Registertherapeut: ja
Status
Aanvullend getrainde EFT Registertherapeut, EFT Gezinstherapeut basis, Individueel EFT-therapeut basis
Ervaring
Meer dan 10 jaar
Opleidingen & trainingen
Mijn naam is André Blankestijn
Ik werk als relatie en gezinstherapeut samen met mijn echtgenote Ingrid van Tricht (Systeemtherapeut NVRG) in eigen praktijk en bij GGZ-NHN in het specialistisch centrum voor persoonlijkheidsstoornissen en psychotrauma. Als aanvullend opgeleid EFT-Registertherapeut® werk ik bij partner-relatie en gezins-problematiek met EFT of ABFT. Eerder was ik werkzaam bij Altrecht en Arkin binnen behandelcentra voor jongvolwassenen, en angst- en stemmingsstoornissen. Ik ben senior schematherapeut, lid van de Vereniging voor Schematherapie en werk daarnaast met vormen als solution focused therapy (SFT), dialectische gedragstherapie (DGT) en acceptance and commitment therapy (ACT). Bij traumagerelateerde klachten kan worden gewerkt met EMDR of NET.

Ik was eerder manager zorg in de verpleeg- en ouderenzorg en opleider binnen Arkin in Amsterdam.
NVRG (Lid) BIG geregistreerd. Lid NVRG, Nederlandse Vereniging voor Relatie en Gezinstherapie, Senior Lid VST, Vereniging Schematherapie, NAP, Nederlandse Associatie Psychotherapie en NVPA, Nederlandse Vereniging Psychologen en Agogen.
Talen
Nederlands Engels Duits
Beschikbaarheid
Binnen 4 maanden
Prijzen
Kosten en voorwaarden
Tarieven 2022.

Er wordt onderscheid gemaakt in directe tijd, dat is de tijd van de sessie, en indirecte tijd, dat is de tijd die nodig is voor voorbereiding, dossier-voering, agendering, multidisciplinair overleg en intercollegiale toetsing

Systeemtherapie
Partner - Relatie en Gezinstherapie
Per 60 minuten excl. b.t.w. € 97,50 **

Opgesplitst in:
60 minuten directe tijd à € 78,=
15 minuten indirecte tijd à € 19,50

Avondtoeslag vanaf 19:00 uur per 60 minuten € 12,50

Aanwezigheid van 2e therapeut
per 15 minuten € 27,50 (geen indirecte tijd)

Individuele therapie / systemische psychotherapie
per 45 minuten totaal € 74,50 *

Opgesplitst in:
45 minuten directe tijd à euro € 55,=
15 minuten indirecte tijd à €19,50

Avondtoeslag vanaf 19:00 uur per 60 minuten € 12,50

Telefonisch consult
per 15 minuten € 19,50 (geen indirecte tijd)

Indirecte tijd intake 30 minuten€ 37,50

Vergoeding •
Door het ontbreken van een psychiatrische diagnose; er is geen sprake van ziekte en/of een psychische stoornis, wordt behandeling van partner/relatie- en gezinsproblematiek niet door zorgverzekeraars vergoed.

Individuele psychosociale en individuele systemische psychotherapie worden mogelijk gedeeltelijk vergoed vanuit de aanvullende verzekering complementaire zorg van uw verzekeraar. Informeer vooraf naar de voorwaarden bij uw verzekeraar.

Check ook:
https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/psychosociale-therapie en https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/psychotherapie kijk onder vergoeding beroepsvereniging NVPA en NAP

Sociaal minimum •

Mocht er sprake zijn van een uitkerings-situatie dan kan bij de lokale Gemeente een verzoek worden ingediend voor bijzondere bijstand.

Facturatie • Bij niet verschijnen zonder bericht of bij annulering binnen 48 uur voorafgaand aan de afspraak wordt een sessie van 45 minuten gefactureerd. •

Rekeningen worden één maal per maand verstuurd. U dient zorg te dragen voor betaling binnen 14 dagen. Bij niet nakomen van de wettelijk vastgelegde betalingsverplichting kunnen de wettelijk toegestane rente- en incassokosten in rekening worden gebracht.

* Individuele psychosociale therapie is vrijgesteld van 21% btw.
** Over Relatie -Gezinstherapie / Systeemtherapie wordt 21% B.T.W berekend. In overleg vind vrijstelling plaats.
Duur van de sessie
Luisteren doen we in een voor u veilige en prettig comfortabele omgeving. We gebruiken daarvoor twee spreekkamers en een gezinskamer. We luisteren met een open hart, zijn niet oordelend, stellen vragen en zijn professioneel nieuwsgierig.

Gemiddeld is de duur van een sessie 60 tot 90 minuten.

Als BIG geregistreerde Systeemtherapeuten lid NVRG en EFT-Registertherapeuten ® voor Relaties en Gezinnen zijn we meervoudig partijdig, we kiezen dus geen partij voor of tegen de ander.

We geven geen ongevraagd advies en leggen niet onze mening aan u op. We luisteren naar wat uw lichaam zegt en naar non verbale taal en emoties.

De kwaliteit van onze behandeling en therapie borgen we door overleg, intercollegiale toetsing, intervisie, supervisie en lidmaatschap van erkende beroepsverenigingen. We zijn wettelijk BIG geregistreerd.

In Nederland is de NVRG de landelijke beroepsvereniging van Relatie- en Gezinstherapeuten. Leden voldoen aan specifieke ingangseisen wat betreft de vooropleiding, werkervaring, leertherapie en supervisie. Aangesloten therapeuten moeten voldoen aan eisen voor herregistratie en vallen onder het tuchtrecht van de NVP (landelijke vereniging voor psychotherapeuten) en het klacht- en tuchtrecht van de NVRG.

Naast de NVRG is lidmaatschap van andere verenigingen zoals EFT Nederland als vereniging van erkende EFT register therapeuten voor ons vanzelfsprekend. Meer individuele vormen van therapie waarin we beide intensief geschoold zijn, zoals DGT (dialectische gedragstherapie) SGT (schematherapie) of EMDR worden door ons toegepast. We zijn tevens lid van de VST, de Nederlandse Vereniging voor Schematherapie, NVPA het Nederlands Verbond van Psychologen en Agogen en NAP, Nederlands Associatie Psychotherapie.
Bereikbaarheid van de praktijk
Openbaar vervoer Dichtbij bushalte Dichtbij treinstation Dichtbij parkeren

Spreekt André jou aan als therapeut?

Maak kennis met André en kijk of het klikt!

Kennismaken