Luisa von Essen

Relatietherapie

Over mij

Hallo, ik ben Luisa von Essen, Psychotherapeut (BIG), Psychoanalytisch psychotherapeut (NVPP), Gezondheidszorg(Gz)-psycholoog (BIG) en aanvullend getrainde Emotionally Focused Therapy (EFT) Registertherapeut.

Ervaringen vormen ons leven en verrijken ons bestaan.
Soms zijn ze tekenend of laten ze zelfs pijnlijke littekens achter.
Wanneer u psychische problemen ervaart, kan de juiste behandeling een uitkomst bieden.

Ik bied voor langer bestaande en complexe problematiek psychoanalytische psychotherapie en EFT partnerrelatietherapie voor volwassenen vanaf 18 jaar aan. Dit gebeurt binnen de Gespecialiseerde GGZ (eerder Tweedelijnszorg). De zorg kan zowel in het Nederlands als in het Duits geboden worden.

Er is aanmeld- en behandelstop voor individuele psychotherapie en voor EFT partnerrelatietherapie.

De EFT therapievorm leunt op drie theoretische pijlers: de hechtingstheorie, het intrapsychische en experientiële belevingsaspect en het interactionele en systemische aspect. EFT is gericht op het verhelderen, beleven en verdragen van eigen en onderlinge belevingen en het verkrijgen van inzicht in interactie- en hechtingspatronen. Doel van de therapie is om hechtingsblessures te helen en de verbinding tussen de partners te verstevigen. 

Mocht u partnerrelatietherapie bij mij overwegen, dan kunnen we een vrijblijvend telefonisch kennismakingsgesprek afspreken. Als uit dit gesprek blijkt dat EFT-therapie passend is, dan volgt er een uitgebreide intake met mogelijk hierop aansluitend behandeling of doorverwijzing.

De kosten en vergoedingen voor EFT-sessies variëren en zijn afhankelijk van uw verzekeringspolis.

Voor vragen ben ik telefonisch bereikbaar via mijn website www.psychotherapiepraktijkvonessen.nl . 

Graag hoor ik van u.

 

Hartelijke groet,

 

Luisa von Essen

Praktische informatie

Leeftijdsgroep
Volwassen
Soort therapie
Relatietherapie Registertherapeut: ja GZ Psycholoog (49914011725) Psychotherapeut (69914011716)
Status
Aanvullend getrainde EFT Registertherapeut
Ervaring
3 - 10 jaar
Opleidingen & trainingen
Opleiding- en deskundigheidsbevordering en inhoudelijke specialisaties, waaronder BIG-registraties en werkervaring

universitaire Bachelor Psychologie (2007) aan de Universiteit Leiden en Masterstudie Psychologie (2008) aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.
overheidsregistratie voor het uitoefenen van het beroep Gezondheidszorgpsycholoog en Psychotherapeut: deze dient de kwaliteitsbevordering en –bewaking op basis van de wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG), www.bigregister.nl :
de tweejarige post-master opleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog (2009-2010),
de driejarige post-Gezondheidszorgpsycholoog opleiding tot Psychotherapeut (2011-2013),
Inhoudelijke specialisatie
de driejarige post-psychotherapeutische opleiding tot Psychoanalytische Psychotherapeut (2013-2016) van de beroepsvereniging Nederlandse Vereniging van Psychoanalytische Psychotherapie, www.nvpp.nl
partnerrelatie therapie: Emotionally Focused Therapy for Couples, www.eft.nl. Basis kwalificatie afgerond in 2017, verdieping kwalificatie tot aanvullend getrainde EFT Registertherapeut afgerond in september 2018.
deskundigheidsbevordering middels regelmatige deelname aan conferenties, cursussen en workshops.
BIG Registratie

De Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) regelt onder meer de bevoegdheid om een beroep in de individuele gezondheidszorg te mogen uitoefenen. Alleen wie aan de wettelijke opleidingseisen heeft voldaan, kan zich laten inschrijven in het BIG-register. Ik ben ingeschreven in het BIG-register www.bigregister.nl

In de wet BIG wordt een onderscheid gemaakt tussen de verschillende beroepen.
Ik heb een BIG-registratie als gezondheidszorgpsycholoog (GZ-psycholoog artikel 3) met BIG-registernummer: 49914011725 en een BIG-registratie als psychotherapeut (artikel 3) met BIG-registernummer: 69914011716, welke staat voor een door de overheid beschermde titel en kwaliteitsregistratie.

Nederlandse Vereniging van Psychoanalytische Psychotherapie (NVPP) Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP)
Talen
Nederlands Duits
Werkmomenten

Werkervaring

werkervaringen opgedaan in de ambulante, (dag)klinische setting voor patiënten met ontwikkelings-, persoonlijkheids- en relatieproblematiek binnen de Generalistische Basis en Gespecialiseerde (psychoanalytische) GGZ.
samenvatting CV:
GGZ Drenthe: ontwikkelings- en persoonlijkheidsproblematiek
Nederlands Psychoanalytisch Instituut (NPI) in Utrecht en Amsterdam: persoonlijkheidsproblematiek
GGZ Eindhoven: ambulante en (dag)klinische setting, o.a. De Wende: persoonlijkheidsproblematiek
GGZ Momentum: ambulante en dagklinische setting, verslaving-, eet- en persoonlijkheidsproblematiek
Beschikbaarheid
Clientenstop
Prijzen
Volgens NZA-tarief.
Duur van de sessie
60 min directe sessietijd.
Bereikbaarheid van de praktijk
Openbaar vervoer Dichtbij bushalte Dichtbij parkeren