Vanessa Lamsvelt

Relatietherapie

Over mij

Welkom op mijn persoonlijke pagina!

|For English please scroll down|

Mijn naam is Vanessa Lamsvelt (1977) en cliënten beschrijven mij als een warme, nieuwsgierige, open relatietherapeut die zich goed kan inleven in beide kanten van het verhaal. Ik ben gefocust, kom graag snel tot de kern, het liefst met een dikke traan gevolgd door een grote lach.

Bij relatieproblemen komen stellen geregeld binnen met de gedachte ‘ik zie niet hoe we hier ooit uitkomen’. Toch zie ik keer op keer hoeveel er gebeurt als partners inzicht krijgen in disfunctionele patronen en begrip ontwikkelen voor elkaars triggers, emoties en gevoeligheden. En daarbij leren over hun eigen hechtingsgeschiedenis en hoe dat meespeelt in de relatie.

Mijn praktijk

Ik werk samen met een groep van 12 zeer ervaren EFT relatie- en systeemtherapeuten in een fijne praktijk in hartje Amsterdam. Als jullie therapie bij mij overwegen, dan kun je via deze link een gratis 20 minuten kennismaking boeken om te zien of jullie er een goed gevoel bij hebben. Dat is belangrijk, want keer op keer blijkt uit onderzoek hoe cruciaal de relatie tussen cliënt en therapeut is.

Relatietherapie wordt sinds 2013 helaas niet meer vergoed door de zorgverzekering. Voor tarieven kun je op deze link klikken.

Wat betreft aantal sessies is 8 keer een realistisch gemiddelde. Aangezien EFT niet werkt met een vastomlijnd protocol verschilt het per stel en is het mede afhankelijk van jullie wensen en behoeften. Je legt je dus niet vast voor een bepaald traject, ook hier hecht ik aan openheid en pragmatisme.

Mijn achtergrond

In 2003 studeerde ik af als psycholoog aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) waarna ik aanvankelijk koos voor de journalistiek. Na 20 succesvolle jaren als correspondent Groot-Brittannië (RTLNieuws), tv-verslaggever & co-presentator (EenVandaag) heb ik het roer omgegooid en ben ik weer volledig gegrepen door de psychologie.

Ik heb een master in de psychologie (MSc), ben EFT-registertherapeut®, lid van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), lid i/o van de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG) en lid i/o van de Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapieën (VGCt). Naast mijn eigen praktijk werk ik ook als psycholoog voor OpenUp.

Zowel privé als in mijn werk heb ik altijd een sterke internationale focus gehad; ik deed psychologisch onderzoek in Berlijn, maakte tv- en radioreportages in New York, Mumbai, Parijs, Brussel en woonde als correspondent van 2009 tot 2015 in Londen. Ook in mijn werk als relatietherapeut werk ik graag met verschillende culturen en achtergronden.

Mijn relatie

Ik ben getrouwd met Jan en samen met onze drie kinderen en hond Bibi wonen wij in Amsterdam. Het kan bij ons thuis heel gezellig zijn en het kan ook goed knetteren. Ik weet hoe het voelt als je elkaar niet kan bereiken en hoeveel voldoening het brengt als je elkaar vervolgens met eerlijkheid, kwetsbaarheid en een shot humor weer weet te vinden.

Mijn contactgegevens

Tel: 06 - 423 13 807

Mail: vanessa@lamsvelt.nl

www.vanessalamsvelt.com

---

Welcome to my personal page!

My name is Vanessa Lamsvelt (1977) and clients describe me as a warm, curious, open couples’ therapist who can relate to both sides of the story. I am focused and have a tendency to get to the point quickly. Whilst never shying away from a great deal of tears, I definitely also value a good laugh.

When experiencing relationship problems, couples regularly come in with the thought 'I don't see how we will ever get out of this mess'. Yet over and over again I see how much can change when partners gain insight into dysfunctional patterns and develop an understanding of each other's triggers, emotions and sensitivities. Also learning about their own attachment history and how that plays a role in the relationship can make a huge difference.

My practice

I work with a group of 12 highly experienced EFT couples’ and systemic therapists in a lovely practice in the heart of Amsterdam. If you are considering therapy with me, you can book a free 20-minute introduction via this link to see if you feel we have a click. This is important, because time and again research shows how crucial the relationship between client and therapist is.

Unfortunately, couples’ therapy is no longer being reimbursed by the Dutch health insurance since 2013. For rates you can click on this link.

In terms of number of sessions, 8 times is a realistic average. Since EFT does not work with a strictly defined protocol, the number of sessions can vary per couple and also depend on your personal wishes and needs. When you start therapy with me you don't commit to a strict trajectory, here too I value openness and pragmatism.

My background

In 2003 I graduated as a psychologist from the University of Amsterdam (UvA). Initially I opted for journalism and after 20 successful years as a Great Britain correspondent (RTLNieuws), TV reporter & co-presenter (EenVandaag), I changed course and decided to return to my psychological roots and have been captivated ever since.

I have a master's degree in psychology (MSc), am an EFT registered therapist®, member of the Dutch Institute of Psychologists (NIP), member i/o of the Dutch Association for Relationship and Family Therapy (NVRG) and member i/o of the Association for Behavioral and Cognitive Therapies (VGCt). In addition to my own practice, I also work as a psychologist for OpenUp.

I have always had a strong international focus, both privately and in my work; I conducted psychological research in Berlin, made TV and radio reports in New York, Mumbai, Paris, Brussels and lived as a correspondent in London from 2009 to 2015. In my work as a couples’ therapist, I also enjoy working with different cultures and backgrounds.

My relationship

I am married to Jan and we live in Amsterdam with our three children and our dog Bibi. We have a warm and loving relationship, but that’s not to say it’s peaceful all the time. On the contrary. I know what it feels like when you can't reach each other and how much satisfaction it brings when you do manage to find each other again; with honesty, vulnerability and a good dose of humor.

My contact details

Tel: 06 - 423 13 807

Email: vanessa@lamsvelt.nl

www.vanessalamsvelt.com

 

Praktische informatie

Leeftijdsgroep
Volwassen
Soort therapie
Relatietherapie Registertherapeut: ja
Status
Basis EFT Registertherapeut
Ervaring
Minder dan 3 jaar
Opleidingen & trainingen
Psychologie | Universiteit van Amsterdam | 1997 - 2003
Specialisatie: Experimentele Psychologie (voorheen psychonomie), Toegepaste Functieleer
Wetenschappelijk onderzoek naar gezichtsherkenning | Freie Universität Berlin | 2002 - 2003
Postmaster Cognitieve Gedragstherapie | King Nascholing | 2022
Psychopathologie | T&C Systeemtherapie | 2023 (volgens NVRG richtlijnen)
Ontwikkelingspsychologie | T&C Systeemtherapie | 2023 (volgens NVRG richtlijnen)
Relatietherapie | Psychodidact | 2023
EFT Register Basis | EFT Nederland | 2023
VGCt (Lid i.o.)
Talen
Nederlands Engels
Werkmomenten
Maandag t/m Vrijdag tussen 09.00 en 18.00 uur
Beschikbaarheid
Binnen 1 maand
Prijzen
Relatietherapie 150,- euro per sessie
Individuele therapie 120,- euro per sessie
Duur van de sessie
Relatietherapie: 75 minuten
Individuele therapie: 60 minuten
Bereikbaarheid van de praktijk
Openbaar vervoer Dichtbij bushalte Dichtbij treinstation Dichtbij parkeren

Spreekt Vanessa jou aan als therapeut?

Maak kennis met Vanessa en kijk of het klikt!

Kennismaken