Wat betekenen EFT statussen?

Statussen

Er zijn verschillende EFT-statussen die worden toegekend afhankelijk van een erkende vooropleiding EN in de mate van training in het EFT-model. 

1. EFT-Registertherapeut®

Iedereen met een (door de overheid erkende) BIG-registratie als psychotherapeut, klinisch psycholoog, GZ-psycholoog of psychiater of ieder met een lidmaatschap van een erkende gespecialiseerde psychotherapievereniging kan EFT-Registertherapeut® worden. Een EFT-Registertherapeut® is daarmee een erkende therapeut door de Nederlandse Overheid en/of door een specialistische psychotherapievereniging. Zij zijn gehouden aan een beroepscode en het volgen van bijscholing.

2. EFT-therapeut

Daarnaast kan iedereen met een vooropleiding die zich bevindt in het gebied van de geestelijke gezondheidszorg of welzijn EFT-therapeut worden.

Training in het EFT-model

EFT is een Model van relatietherapie. De therapeuten die je via onze website vindt, zijn allen getraind in het EFT-model. De mate van EFT-training bepaald of je Basistherapeut, Aanvullend getraind of Gecertificeerd bent. In de opleiding zijn een aantal ijkpunten:

  • Basistherapeut; na voltooiing van een basistraining in EFT
  • Aanvullend getraind; na voltooiing van een basistraining, een verdiepingstraining en acht supervisie-uren in EFT
  • Certificering; na voltooiing van bovenstaand en een certificeringstraject verleent ICEEFT de titel ‘gecertificeerd EFT-Registertherapeut®’.

 Supervisoren en trainers zijn allen gecertificeerd EFT-Registertherapeut® en daarnaast opgeleid als supervisor of trainer.

 

Samengevat in onderstaande tabel: 

 

EFT-registertherapeut ®

EFT-therapeut

instapeisen

lidmaatschap gespecialiseerde psychotherapievereniging en/of BIG registratie als klinisch psycholoog, GZ-psycholoog psychotherapeut,of psychiater (of in gevorderd stadium van opleiding hiervoor)

relevante HBO opleiding op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg of welzijn

 

basis

 

voltooiing basistraining

 

voltooiing basistraining

 

 

 

aanvullend getraind

voltooiing basistraining +

voltooiing verdiepingstraining +

acht supervisie-uren gericht op EFT

(werken met paren waarvan opnames beschikbaar zijn)

voltooiing basistraining +

voltooiing gevorderden training +

acht supervisie-uren gericht op EFT

(werken met paren waarvan opnames beschikbaar zijn)

 

 

 

gecertificeerd

Behaald aanvullend getraind niveau

+ ter beoordeling ingeleverd en goed bevonden EFT-werk bij ICEEFT, het internationaal overkoepelend EFT-instituut

 

niet mogelijk

 

 

 

Supervisor

Behaalde certificering.

Status supervisor vindt plaats na beoordeling ingeleverd en goed bevonden EFT- supervisiewerk door ICEEFT

niet mogelijk

 

 

 

Trainer

Alleen mogelijk op uitnodiging van ICEEFT

niet mogelijk