EFT voor gezinnen

EFT voor gezinnen

Elk gezin heeft het weleens moeilijk. Maar als dat voortduurt, kan dat heel storend zijn. EFFT-gezinstherapie geeft ruimte voor verbetering. Net als bij EFT ligt de nadruk op de emotionele relaties, nu tussen gezinsleden.

Met EFFT kijken wij naar de mate waarin gezinsleden open staan voor elkaar. Ook kijken wij met EFFT of gezinsleden een veilige hechtingsrelatie met elkaar kunnen aangaan. Belangrijk is dat ouders de verantwoordelijkheid hebben om de kinderen te steunen in hun behoeften en niet andersom.

Gedragsproblemen van kinderen

Problemen in gezinnen sluimeren soms al enige tijd. Een van de manieren waarop dit tot uiting kan komen, is middels gedragsproblemen bij een of meer kinderen. De achtergrond van deze gedragsproblemen kan zeer divers zijn. Een van de redenen kan een gevoel van onveiligheid binnen het gezin zijn. In alle gevallen is hulp raadzaam.

Kinderen zijn erg gevoelig voor ouderproblemen. Zij voelen het als ouders bezet zijn door hun eigen emoties. Zij voelen het als ouders dan onvoldoende bij elkaar terecht kunnen. Behoeften tussen ouders blijven onvervuld; behoeften als echtpaar en als ouder. Kinderen proberen de behoeften van de ouders in te vullen en gaan zich gedragen op een manier die niet past bij hun ontwikkeling.

Gezinstherapie EFFT verheldert onvervulde hechtingsbehoeften en verlangens van ouders/partners en kinderen. Dit zorgt voor een betere interactie binnen het gezin, vergroot de gevoelde veiligheid en verbetert de verbinding.

EFFT bijeenkomsten

EFFT-gezinstherapie start met sessies met het gezin. Samen onderzoeken we de pijnplekken en we onderzoeken in welke relatie de meeste ruis is ontstaan. Vervolgens doorbreken we binnen die "ruisrelatie" de destructieve patronen. Dan benoemen we de onderliggende verlangens en behoeften. Resultaat: een interactie met heldere posities en helderheid over wat er nodig is.

Deze interactie vergroot de veiligheid binnen het gezin. Gevolg is dat vastgeroeste verhoudingen verbeteren. Kinderen kunnen zich weer richten op hun ontwikkelingstaken!

Het EFFT-model is nog in ontwikkeling. Verschillende therapeuten zijn er inmiddels in getraind.