Training:

Emotionally Focused Mediation is een vorm van conflictbemiddeling waarbij waardevolle inzichten vanuit de Emotionally Focused Therapy (EFT) vertaald zijn naar de context van conflicthantering. Het hechtingsperspectief biedt ons hierbij een nieuwe taal. De interventies vanuit de EFT bieden concrete en praktische handvatten voor het beter kunnen hanteren van (repeterende) heftige emoties en (repeterende) heftige conflicten.

In de verdiepingsleergang wordt het geleerde (EFM-basis) verder uitgediept aan de hand van concrete situaties uit de praktijk en ingebrachte casuïstiek van cursisten. De hechtingstheorie wordt verder ingebed in de eigen stijl en de eigen praktijk van de cursist, met de nadruk op concrete leerbehoeften. De belangrijkste interventies worden verdiept en geoefend in specifieke en meer complexe situaties. 

In deze leergang leer je:

 • het geleerde uit de basisleergang verder te verdiepen en in praktijk te brengen;
 • om verschillende mediationdomeinen vanuit de gehechtheidstheorie te begrijpen;
 • om macht en machtsverschillen vanuit hechtingstermen betekenis te geven;
 • om beter conflicten tussen personen met een verschillende (culturele) achtergrond te hanteren (gender, mixed en same-sex couples, burengeschillen, workplace mediation etc.);
 • heftige hechtingspaniek te begrijpen vanuit de het culturele hechtingsperspectief van cliënten;
 • psychopathologie binnen de mediation te begrijpen vanuit hechting (depressie, persoonlijkheids- en ontwikkelingsstoornissen). Het vertalen van het geleerde naar praktische interventies;
 • om praktische interventies te verdiepen en te oefenen, waaronder Tracking the cycleRISSSC, enactmentscatching the bullet en withdrawer re-engagement;
 • mentaliserende strategieën in te zetten om stagnaties te doorbreken;
 • door middel van eenvoudige lichaamsgerichte interventies het lijf te betrekken;
 • het begeleiden van vergevingsgesprekken in de context van de mediation (waaronder dader-slachtofferbemiddeling en huislijk- en partnergeweld);
 • hoe je jezelf-als-instrument kan ontwikkelen tijdens en na elke mediation (self assessment).

Voorwaarde voor deelname:

 • afgeronde Leergang EFM deel 1 of Leergang EFT deel 1;
 • HBO-plus denk- en werkniveau;
 • professionals die in hun dagelijks werk regelmatig met conflicthantering binnen systemen te maken hebben zoals mediators, gezinscoaches, managers, leidinggevenden en teamcoaches etc.

De verdiepingsleergang is bedoeld voor mediators, coaches, therapeuten en bemiddelaars die de basisleergang Emotionally Focussed Mediation met succes hebben afgerond. Daarnaast is de cursist in de gelegenheid om uit eigen praktijk casuïstiek in te brengen. Bij aanvang van de leergang wordt verdiepende literatuur toegezonden ter voorbereiding (deze ontvang je ongeveer 3 maanden voor aanvang van de opleiding). 

Korting:
Als deelnemer aan de EFT Community heb je recht op korting op het inschrijfgeld. Let wel: hiervoor moet je op deze website ingelogd zijn. Zodra je de inschrijving hebt voltooid, kun je geen aanspraak meer maken op deze korting.

Kundig, professioneel en met zorg en enthousiasme gegeven training. Deelnemer Leergang Emotionally Focused Mediation - Deel II
Heerlijk om te mogen leren van zulke kundige en betrokken docenten. Bevlogen weten zij hun kennis en kunde over te brengen. Deelnemer Leergang Emotionally Focused Mediation - Deel II
Ik ben nog meer overtuigd van de meerwaarde van EFT en kijk er naar uit daar mee aan de slag te gaan. Deelnemer Leergang Emotionally Focused Mediation - Deel II
Deel training

Interesse? Meld je dan nu aan en doe mee!

Aanmelden

Andere opleidingen & evenementen