"Walking in their shoes..."

 

Juliette Becking over

Empathie & Focusing als de kern van experiëntieel werken

"To my mind, empathy is in itself a healing agent. It is one of the most potent aspects of therapy, because it releases, it confirms, it brings even the most frightened client into the human race. If a person is understood, he or she belongs." (Rogers)

 

In dit webinar geeft Juliette Becking een voorproefje van haar tweedaagse masterclass Experiëntiële technieken, die zij in het komende jaar voor de stichting EFT Nederland zal verzorgen. We hebben haar gevraagd om alvast een tip van de sluier op te lichten en een inleiding te verzorgen tijdens dit webinar.

Empathie zou een werkwoord moeten zijn: het is iets wat we bewust dóen. Het is een bijzondere manier van luisteren, ons verplaatsten in de ander en deze van binnenuit horen, invoelen en zo proberen te begrijpen. In de gereedschapskist van de experiëntiële- en EFT-therapeut een onontbeerlijke tool.

Focusing is de andere onontbeerlijke experiëntiële tool – het leren luisteren naar en verstaan van ‘the wisdom of the body’. Het expliciet maken van het impliciete 'weten' dat in het lichaam aanwezig is. Dit maakt het mogelijk om van ‘Felt Sense’ naar ‘Making Sense’ te gaan. Dit leidt tot verandering, of zoals Rogers het noemde: ‘moving forward’.

Via ons eigen lichamelijk aanvoelen van de belevingswereld van de ander (empathie), resoneren we mee met die ander en maken we in onszelf expliciet (focusing) wat er bij de ander impliciet aanwezig is. Zo ontstaat een dans: de dans van Empathie en Focusing.

Na de inleiding is er gelegenheid tot oefenen en interactie. We kijken uit naar jullie online deelname op 18 januari om 19.30 uur.

Klik hier om je in te schrijven.

Deel training

Andere opleidingen & evenementen