Training:
Partnergeweld komt vaak voor, zeker bij koppels die relatietherapie volgen. Hoewel het vaak verborgen blijft voor de therapeut, verschijnen de onderliggende, escalerende negatieve interactiepatronen wel in de therapiekamer. Ervaring leert dat het werken met deze escalerende koppels niet eenvoudig is en dat de basisprincipes en methoden van relatietherapie de therapeut niet voldoende houvast geven. Deze training biedt specifieke inzichten, theorie en methoden die de therapeut kan helpen in het werken met geweldkoppels en sterke escalaties.

Wij vinden een groot deel van de antwoorden in EFT, meer bepaald in de onderliggende theorie van de gehechtheid en in een vertraging en verfijning van fase 1 werk. Deze tweedaagse training neemt de deelnemers mee in:

• Een algemene kijk op escalerende interacties en geweldvormen in partnerrelaties en de wijze waarop we onderscheid kunnen maken in interventies.
• We bieden de deelnemers een landkaart van hoe agressie en conflicten te begrijpen zijn vanuit onveilige gehechtheid en liefde.
• We besteden ruime aandacht aan het begrijpen van het geweld binnen de escalerende interactiecyclus en bespreken vier basispatronen van geweld.
• We besteden aandacht aan de eigen verantwoordelijkheid binnen de cyclus.
• We dragen zorg voor de persoon van de therapeut en hoe hij/zij geraakt en betrokken kan worden in het werken met deze escalerende koppels.
• We verfijnen ons in de-escalerende interventies door oefening en bieden nieuwe interventievormen.
• We bieden woorden en zoeken naar taal die je kan gebruiken in het werken met escalerende koppels en geweld.
• We trainen vaardigheden in het bespreekbaar maken van geweld.
• We staan stil bij vormen van eigen geweld in de hulpverlening.

Toelatingseisen:
Voorwaarde voor deelname is een afgeronde EFT Basistraining (Register, Leergang EFT deel I of Leergang EFM deel I.

Deel training

Interesse? Meld je dan nu aan en doe mee!

Inschrijven voor wachtlijst

Andere opleidingen & evenementen