Training

Emotionally Focused Mediation is een vorm van conflictbemiddeling waarbij waardevolle inzichten vanuit de Emotionally Focused Therapy (EFT) vertaald zijn naar de context van conflicthantering. Het hechtingsperspectief biedt ons hierbij een nieuwe taal. De interventies vanuit de EFT bieden concrete en praktische handvatten voor het beter kunnen hanteren van (repeterende) heftige emoties en (repeterende) heftige conflicten. Dezelfde hevige emoties welke de bron vormen van veel conflictgedrag, leer je met behulp van Emotionally Focused Mediation te benutten als sleutel tot succesvolle deëscalatie en oplossing van het conflict. Deze werkwijze vraagt naast vaardigheden ook veel zelfkennis, en een zorgvuldige afstemming van jezelf, ‘je eigen instrument’. Persoonlijke ontwikkeling vormt dan ook een onmisbaar en belangrijk onderdeel in deze leergang.

In deze leergang leer je:

  • effectiever en sneller conflicten te deëscaleren;
  • effectiever heftige emoties te hanteren
  • de drijfveren achter conflictgedrag op een andere manier begrijpen vanuit het;
  • hechtingsmodel;
  • hoe je jezelf als instrument, en je eigen presentie optimaal kunt benutten in de processen die je begeleidt;
  • een nieuwe verbindende taal te gebruiken; ‘hechtingstaal’;
  • praktische interventies toepassen welke voortvloeien uit het wetenschappelijk gevalideerd EFT model;
  • op een uitgebreidere manier te onderhandelen: naast belangen ook op basis van de (hechtings) behoeften van de betrokkenen.

Toelatingseisen:

  • HBO plus denk- en werkniveau
  • Professionals die in hun dagelijks werk regelmatig met conflicthantering binnen systemen te maken hebben zoals mediators, gezinscoaches, managers, leidinggevenden en teamcoaches etc.

Bij aanvang van de training wordt het boek 'Veilig Verbinden' bekend verondersteld (deze ontvang je ongeveer 3 maanden voor aanvang van de training en is bij het inschrijfgeld inbegrepen). 

 

Accreditatie

MfN: geaccrediteerd, 42 punten, Categorie 1a
SKJ (SKJ 208231): geaccrediteerd, 62 punten

In overleg en bij voldoende interesse zijn er ook andere accreditaties mogelijk. Bij interesse graag contact opnemen met het secretariaat (Let wel: uiterlijk 2 maanden voor aanvang van de training).

Waarom de oud-deelnemers deze leergang als waardevol hebben ervaren:

"Deze leergang is een zeer waardevolle techniek om bij complexe scheidingsituaties snel bij de angel te komen en deze te valideren en neutraliseren."

"Deze leergang heeft mij een nieuwe methodiek opgeleverd om liefdevoller, empathische en zachter met cliënten om te gaan en meer inzicht en begrip te hebben voor weerstand."

"Ik ga alle inzichten van deze leergang zeker gebruiken in de praktijk!"

"Desirée en Makiri inspireren door hun kennis, kunde, taligheid en enthousiasme. Ik raad deze leergang aan iedereen aan."

Deel training

Andere opleidingen & evenementen