3 in 1 online masterclass "EFIT in action"

  • 14, 21 september en 7 oktober 2021

  • 14:00 uur - 16:00 uur

  • Online

Opzet van deze masterclasses

Deze reeks van 3 namiddagen laat drie ervaren EFT-therapeuten aan het woord over de wijze waarop zij op hun manier en binnen hun specialisme EFT toepassen in het werken met individuen. Niet alleen introduceren zij de basisprincipes van dit model, ze tonen ook hun werk aan de hand van opnames van therapeutische sessies. Doorheen deze namiddagen en kijkend naar deze sessies krijg je als deelnemers een beeld van de helende kracht van EFIT.

Sessie 1: EFIT & trauma

In deze eerste masterclass toont Leanne Campbell ons de manier waarop zij individueel werkt met trauma. Als een van de wereldautoriteiten in EFIT en EFT introduceert ze de basisbeginselen van EFIT en toont ze aan de hand van een sessie hoe diepe emotionele corrigerende ervaringen ertoe leiden dat mensen herstellen van traumatische ervaringen en zichzelf en hun relaties met anderen opnieuw als liefdevol en veilig kunnen ervaren.

Deze sessie gaat door in het Engels. De videofragmenten zullen voorzien zijn van Nederlandse ondertitels.

Sessie 2: EFIT & Persoonlijkheidsstoornissen

In de tweede masterclass neem Karin Wagenaar ons mee doorheen haar jarenlange ervaring in het werken met mensen met een persoonlijkheidsstoornis. Zij heeft in het koppelwerk de meerwaarde van EFIT opgemerkt als een van de partners een ernstige persoonlijkheidsproblematiek heeft.

De relatiegesprekken zijn soms zo ontregelend - hoe klein en hoe langzaam je ook werkt - dat een mentaliserende individuele sessie tussendoor erg helpend kan zijn. Het gebrek aan epistemisch vertrouwen (van degene met de persoonlijkheidsproblematiek) in de positieve interactie maakt het werken vaak langzaam en langdurig.

Deze sessie gaat door in het Nederlands.

Sessie 3: EFIT & geweld

Tot slot toont Jef Slootmaeckers in deze laatste bijeenkomst hoe hij via EFIT werkt rond agressie en kwaadheid. Hij toont hoe we kwaadheid en agressie kunnen begrijpen vanuit een logisch antwoord op ervaren onveiligheid in het leven. Hij bespreekt hoe we via het lichaam en emoties cliënten kunnen helpen de gehechtheidsbetekenis van agressie te ontdekken en deze via corrigerende ervaringen kunnen ombuigen van een verstarde en geblokkeerde naar een meer open manier van omgaan met kwetsbaarheid in het leven.

Deze sessie gaat door in het Nederlands.

Over EFIT:

EFIT of Emotionally Focused Individual Therapy is de individuele variant van EFT zoals we deze kennen voor koppels. Deze therapie is ontwikkeld door Dr. Sue Johnson (Johnson, 2009 & 2019) en heeft in wezen dezelfde therapeutische doelstelling als EFT voor koppels: We creëren samen met cliënten emotioneel corrigerende ervaringen waarin ze nieuwe wegen ontwikkelen om zich te verhouden tot hun eigen emoties en ervaringen, tot belangrijke anderen en tot de existentiële dillema’s in het leven. Ook hier vormt de hechtingstheorie de leidraad tot begrijpen van cliënten en hun pijn en stuurt het de therapeutische processen en interventies tot duurzame verandering.

EFIT helpt cliënten te bewegen van een meer defensieve en rigide manier naar een meer flexibele manier van zich te verhouden ten opzichte van zichzelf en anderen. Hierbij leren cliënten hun emoties op een nieuwe manier aangaan waardoor ze betekenisvolle coherente beelden van zichzelf ontwikkelen. Dit leidt ertoe dat ze zich op een nieuwe manier met zichzelf en belangrijke anderen kunnen verbinden. EFIT heeft dus net als EFT zowel een intrapsychische als interpersoonlijke focus.

Voor inschrijving klik hier.

Reviews

Er zijn nog geen reviews beschikbaar.