Vaardigheden en Emoties in verbinding: omgaan met heftige emotionele ontregelingen in EFT

  • 18 en 19 november 2021

  • 09.00 uur tot 17.00 uur

  • WTC te Utrecht

  • Kosten : € 495,00

  • Er zijn nog 10 plaatsen beschikbaar

  • Jacomijn Jacobs en Chantal Jansen

Doel van deze training

Omgaan met heftige emotionele ontregelingen en escalaties vraagt om kennis en expertise. Onder andere de werking van emoties, emotieregulatie problematiek en persoonlijkheidsproblematiek en trauma.

Emotionele hechting verbindt mensen met elkaar. Emotionele hechting laat ons begrip en sympathie opbrengen voor anderen en houdt ons bij elkaar.  Ondanks deze duidelijke sociale redenen voor emotionele hechting, verschillen we in de mogelijkheden die we hebben om met zulke hechting om te gaan. Mensen met antisociale problematiek hebben de neiging hechting aan anderen te vermijden of door te snijden. Mensen met borderline problematiek hebben de neiging zeer snel gehecht te raken en hebben moeite met onthechting ook al zegt hun wijze geest dat wel te doen. Mensen met emotionele problemen hebben vaak moeite om zich uit te drukken en zich te binden aan een ander. Ze worden daardoor vaak minder begrepen, missen of verliezen het contact met zichzelf en de ander omdat ze emotioneel overspoeld raken. Een verstoorde emotieregulatie heeft vaak negatieve effecten op  de emotionele hechting en kan in de relatie als traumatisch worden ervaren.   

Deze training is een integratie van emotional focussed therapy (EFT) en dialectische gedragstherapie (DGT). Twee zeer effectieve behandelvormen gericht op het herstel van emotionele hechting. Deze training geeft inzicht en biedt handvaten voor het werken met stellen met heftige emotionele ontregelingen en stellen die uit hun “raam” gaan.

Tijdens deze training wordt de deelnemer meegenomen in de theorie en praktijk van emotionele hechting en het gebruik van mindfulness vaardigheden waardoor we onszelf en elkaar kunnen kalmeren. In deze training zal het gaan over suïcidaliteit, destructiviteit en emotionele dis-regulatie.

Leerdoelen

  • De deelnemer heeft kennis van de biosociale theorie: de wisselwerking tussen het biologische en sociale, een integrale benadering waarbij gedrag door zowel omgevingsfactoren als de biologische kenmerken wordt verklaard.
  • De deelnemer krijgt informatie en handvatten over het gebruik en de toepassing van interventies en vaardigheden uit de DGT bij EFT (de negatieve interactiecirkel) om stellen binnen het “raam “ te houden of terug te krijgen. DGT heeft als doel het aanleren van verschillende vaardigheden om zo goed mogelijk op problemen te reageren, zoals bijvoorbeeld relationele problemen, gedrags- en impuls beheersing, emotionele instabiliteit. Kort gezegd zichzelf managen en kalmeren. Dit aan de hand van het SSED Model: Skilss Strategy for Emotional  Disruption
  • De deelnemer  heeft geoefend met de toepassing van enkele interventies in de beide modellen.


Toelatingseisen

Deelnemers hebben minimaal een EFT Basistraining gevolgd en liefst ook coreskills.  De training is toegankelijk voor verschillende leergangen.

Accreditatie

NVRG- wordt aangevraagd

Aanmelden

Reviews

Er zijn nog geen reviews beschikbaar.