Supervisorencursus (NVRG erkend)

Helaas zit deze training al vol.
U kunt zich inschrijven op de wachtlijst. Zodra er een plaats beschikbaar komt nemen wij contact met u op.
 • 25 mei, 22 juni, 7 september, 5 oktober, 2 november en 7 december 2019

 • 10:00 tot 17:00 uur

 • A Solution (Utrecht) en Kontakt der Kontinenten (Soesterberg)

 • Kosten : € 1.925,00

 • Geen plaatsen beschikbaar

 • Judith de Graaf en Jaap Zoetmulder

Let op: voorafgaand aan de cursus vindt een kennismakingsgesprek met de docenten plaats. Pas na akkoord van de docenten kan je definitief deelnemen aan de cursus.

Cursus:

In het voorjaar van 2019 gaat er een nieuwe supervisiecursus van start die opleidt tot systeemtherapie-supervisor van de NVRG. Hoewel deze supervisiecursus uitgaat van het systemische referentiekader met de nadruk op het emotiegerichte- en hechtingsperspectief, willen we de cursisten van daaruit uitdrukkelijk stimuleren in het ontwikkelen van hun eigen supervisie-stijl en het kiezen van hun eigen voorkeursmodel. We gaan in de cursus dan ook actief op zoek naar model-overstijgende factoren in effectief superviseren.

Optimaal leren wordt naar ons idee gestimuleerd vanuit een veilig en tegelijkertijd uitdagend leerklimaat. We beogen hierbij diverse leerstijlen af te wisselen, met als doel het maximaal benutten van de ‘speelruimte en daarmee de reflexieve ruimte’. Die ruimte wordt zowel in deze cursus, als in het werk van de supervisor in wording, tevens gevormd en begrensd door de context (zoals werkomstandigheden, eisen van de beroepsvereniging), de afspraken die je samen maakt en inhoudelijk ingevuld door het focus en de leervragen van de supervisor en spé en de supervisant.

De opbouw en opzet van de cursus loopt parallel en is congruent aan het proces van supervisie geven zelf. Met kennismaken en doelen vaststellen aan het begin, daaraan werken en verder verdiepen in het midden en afronden, evalueren en beoordelen aan het einde. De ervaringsgerichte focus krijgt veel ruimte, uiteraard naast reflectie en kennisoverdracht. We doen ons best een veilig en uitdagend leerklimaat te scheppen, waarbinnen de cursisten hun nieuwe rol kunnen oefenen, ervaren, uitproberen en hun eigenheid verder kunnen ontwikkelen. Speelsheid en acceptatie zijn daarbij voor ons belangrijke waarden. Er wordt gedurende de cursus veel geoefend middels het leren bespreken van actueel beeldmateriaal dat de deelnemers ook zelf leveren. Gedurende de cursus bouwen we samen met de groep aan een toolbox met oefeningen, tips and tricks.

Onderwerpen die aan de orde komen:

 • Wijze van kennismaking met supervisant.
 • Vormgeving van de supervisie als geheel en maken van supervisie-overeenkomst (inclusief betaling; op naam stelling; vaststellen van doelen, dossiervoering, wijze van en momenten van evaluatie; overdracht naar volgende supervisor).
 • Vormgeving van een supervisiebijeenkomst. Supervisie en diverse stromingen of protocollen.
 • Soorten van supervisieprocessen.
 • Het aanmoedigen van de supervisant om systemisch én middels een hechtingsbril de gepresenteerde problematiek te conceptualiseren.
 • Het formuleren van meerdere hypothesen en deze flexibel kunnen hanteren.  
 • Werken met probleem samenhang en parallelprocessen.
 • Gebruik maken van spel en non-verbale interventies.
 • Het initiëren en leiden van rollenspelen.
 • Gebruik maken in geval van groepssupervisies van het potentieel van de groep en kunnen omgaan met verschillen in behoeften, kennisverschillen, leerstijlen en soorten van vragen. 
 • Supervisie en rapportage.
 • Ethiek, bijvoorbeeld: wat als er “ingegrepen moet worden” (een therapie die dreigt te ontsporen) de grenzen aan supervisie.

Competenties die aan bod komen: net als van een systeemtherapeut mag je van een supervisor ook een aantal specifieke competenties verwachten. De belangrijkste noemden we in de eerste alinea: het bewerkstelligen van een veilige en stimulerende werkalliantie. Andere te ontwikkelen competenties zijn:

 • Het leerproces van de supervisant begrijpen en monitoren.
 • Passende leervormen en interventies op stimulerende wijze aanbieden.
 • Op een collaboratieve wijze supervisiedoelen middels een contract vaststellen en evalueren; het onderscheiden van de diverse rollen en verantwoordelijkheden.
 • Het reflecteren op en omgaan met ethische kwesties.
 • Het afstemmen en samenwerken met vakgenoten.
 • Het hanteren van de groepsdynamiek bij groepssupervisie.
 • De fascinatie voor het vak en de mogelijkheden die het biedt willen uitdragen.

Deze competenties komen in de cursus expliciet aan bod en worden ervaringsgericht, theoretisch en met behulp van oefening behandeld.

 

Toelatingseisen:

Om voor deelname in aanmerking te komen moet je meer dan vier jaar lid zijn van de NVRG; minstens acht uur in de week als systeemtherapeut werken en ten tijde van de cursus minstens één systeemtherapeut-in-opleiding in supervisie hebben. (Nadat deze minstens 25 uur erkende NVRG-cursus heeft gehad).

Voorafgaand aan de cursus vindt een kennismakingsgesprek met de docenten plaats. Daarbij wordt gevraagd een opname van een gesprek met de eigen supervisant mee te brengen. 
Pas na akkoord van de docenten en betaling van het inschrijfgeld is je deelname definitief. 

 

Docenten:

Judith de Graaf is klinisch psycholoog, psychotherapeut en systeemtherapeut. Ze werkt in haar eigen praktijk in Utrecht, na vanaf 1992 in diverse psychiatrische instellingen te hebben gewerkt. Ze is gecertificeerd EFT-therapeut en -supervisor, NVRG-leertherapeut en -supervisor, alsmede opleider, bij de RINO Amsterdam en Stichting EFT Nederland te Utrecht.

Jaap Zoetmulder is psychotherapeut en systeem- en gedragstherapeut. Lid NVRG en VGCT. Hij is werkzaam in zijn eigen praktijk in Bussum, na jarenlang in de GGZ bij afdelingen voor persoonlijkheidsstoornissen te hebben gewerkt in Amsterdam en Utrecht. Hij is gecertificeerd EFT-therapeut en -supervisor, alsmede opleider, supervisor en leertherapeut voor de NVRG; lid VGCT; docent aan de RINO-opleidingen te Utrecht en Amsterdam en Stichting EFT Nederland te Utrecht.

 

Aanmelden:

Aanmelden voor een kennismakingsgesprek met de docenten kan door op onderstaand knop te klikken. Let op: dit betekent niet dat je definitief aan de cursus kan deelnemen. 

Indien je nog vragen hebt neem dan gerust contact met het secretariaat op (training@eft.nl / 085-9022836).

 

Reviews

Er zijn nog geen reviews beschikbaar.