EFT Café

  • 09 april 2019

  • 19:30 uur tot 21:45 uur

  • A Solution te Utrecht

  • Er zijn nog 99 plaatsen beschikbaar

Thema: Pesso lichaamsgerichte therapie en hechting

Pessotherapie is bottumup ontwikkeld door het echtpaar Pesso-Boyden. In hun werk met dansers ontdekten zij, hoe stagnaties in de beweging vaak verbonden waren met vroege tekorten en hoe passende interactie noodzakelijk was om emotionele bewegingen bevredigend te laten verlopen. Zo ontstond een therapie waarin de heling plaatsvindt door middel van het creëren van nieuwe symbolische virtuele herinneringen op het belevingsniveau van het kind van toen.

Pesso heeft hechting vertaald naar concrete (hechtings-) gedragingen tussen ouders en kind, die een passend antwoord geven op de (basis)behoeften aan plek, voeding, steun, bescherming en grenzen. Volwassen cliënten kunnen tijdens deze therapie ervaren in contact met rolfiguren of imaginair, wat ze destijds eigenlijk nodig hadden gehad, om zich optimaal te ontwikkelen. Deze nieuwe doorleefde herinnering kan een leidraad worden voor een heilzamere manier om verbinding aan te gaan met “anderen”.

Deze avond kunt u aan den lijve ervaren hoe deze methode werkt, en zal theorie verbonden worden met een casusbeschrijving.

Algemene informatie:

Inschrijving vooraf is niet noodzakelijk. De instapvereiste is de EFT-basistraining en een werksetting waar daadwerkelijk met (echt-)paren gewerkt wordt. Afhankelijk van de voorkeur van de individuele deelnemers, worden de intervisiegroepen ter plekke samengesteld: monodisciplinair dan wel interdisciplinair. We beogen in deze bijeenkomsten zeker ook samenhang en continuïteit. Wanneer de deelnemers de smaak te pakken krijgen en blijven komen, kunnen de groepen ook een meer besloten karakter krijgen. De kracht van intervisie neemt daardoor toe. Ook bestaande intervisiegroepen worden hartelijk uitgenodigd hun eigen intervisie (eenmalig of vaker) voort te zetten in Utrecht, gecombineerd binnen het EFT-Café. Voordeel is de mogelijkheid om vragen waar je als intervisiegroep zelf niet uitkomt, aan andere (ervaren) EFT-ers voor te leggen.

Programma:

19.30 uur: korte prikkelende inleiding door een spreker

20:15 uur: intervisie in groepen

21:45 uur: einde

Kosten: € 15,00, inclusief koffie en/of thee (contant of pin)

Reviews

Er zijn nog geen reviews beschikbaar.