Waarom homohuwelijken gelukkiger zijn

  • 13 augustus, 2020;

Uit onderzoek blijkt dat echtgenoten van hetzelfde geslacht vaak gelukkiger zijn in hun relatie dan heteroseksuele partners. Sinds 1 april 2001 is het in Nederland legaal voor homoseksuelen om te trouwen. Daarbij werd Nederland het eerste land ter wereld die dit legaliseerde en erkende. We zijn nu precies 19 jaar verder en het lijkt erop dat getrouwde partners van hetzelfde geslacht het beter voor elkaar hebben. Hoe komt dit? En wat is hun geheim? Hoe zijn ze hierachter gekomen? Het zit zo…

Hoofdonderzoeker Michael Garcia heeft met zijn team aan drie soorten stellen gevraagd om dagelijks een dagboek bij te houden. Hierin moesten zij vastleggen welke problemen zij tegen het lijf liepen binnen hun huwelijk. Deze drie soorten stellen waren: man getrouwd met man, man getrouwd met vrouw en vrouw getrouwd met vrouw. Hieruit bleek dat vrouwen die met een man getrouwd waren de meeste problemen vastlegden in hun dagboek. En je raadt het: de mannen en de vrouwen in een same-seks huwelijk rapporteerden de minste problemen.

Dit is logisch te verklaren. Als we bijvoorbeeld terugkijken in de tijd, zien we dat het huwelijk tussen man en vrouw een hele duidelijke scheidingslijn had van rechten en plichten van beide partners. Tot de jaren ’70 was de man de baas over zijn vrouw op gebied van seksualiteit, geld, bezittingen en gedrag. Naarmate de vrouw meer rechten begon te krijgen en het normaler werd dat de vrouw ook haar verantwoordelijkheden kreeg, werd gedeelde verantwoordelijkheden tussen man en vrouw het nieuwe ideaal. Ondanks deze nieuwe beweging blijft een huwelijk tussen man en vrouw nog steeds traditioneel, zeker als er kinderen in het spel zitten; de vrouw zorgt sneller voor de kinderen en het huishouden en de man zorgt sneller voor een inkomen.

Geen wonder dat huwelijken van hetzelfde geslacht zo anders zijn. Zij kunnen niet terugvallen op een stereotyperend huwelijk, dus dan moet je je eigen draai gaan vinden. En dat pakt dus heel goed uit. Je ziet dat de partners zowel de ‘mannelijke’ als de ‘vrouwelijke’ taken op zich nemen; we maken allebei het huis schoon, we hebben allebei een baan en we zorgen allebei voor onze kinderen. Afspraken worden dus gemaakt op individuele voorkeuren. Bovendien is gebleken uit onderzoek uit de Verenigde Staten tussen 2003 en 2013 dat homoseksuelen met kinderen meer tijd doorbrengen met hun kinderen dan partners van verschillende geslachten.

Nu komt de grote vraag… Wat kunnen heteroseksuele stellen leren van homoseksuelen als het gaat om relaties en huwelijken?

Ten eerste kunnen heteroseksuele stellen opsteken dat het bespreken van conflicten of meningsverschillen niet zo strijdlustig, dominant en gespannen hoeft te zijn. Ze kunnen meer genegenheid en humor gebruiken, want iedereen komt daar beter vanaf. Daarnaast kunnen ze meer focussen op het geven van complimenten en je partner aanmoedigen. Wat ook opvalt, is dat homoseksuele stellen veel meer openhartig en eerlijk zijn over hun voorkeuren op het gebied van seksualiteit. Ze maken duidelijke afspraken over wat hun grenzen zijn; wat mag wel en wat mag niet? Tot slot is het aandacht besteden aan wederkerigheid in emotionele steun en onafhankelijkheid.