Verslag Platform HMV in aanloop naar het mini-symposium op 27 november

  • 09 november, 2018;

Afgelopen 13 september kwamen veel enthousiaste aanbieders van het HMV programma bij elkaar voor een brainstormavond in Utrecht. Op initiatief van Peter Verboom van het bestuur en Katja Pereira en Jaro van den Ende, actieve Houd me vast (voor jonge ouders) trainers in Amsterdam, ging van te voren een oproep uit om deel te nemen aan deze bijeenkomst . De intentie van de avond was om met elkaar meer beelden te ontwikkelen bij het Houd me vast platform van Stichting EFT Nederland in het leven heeft geroepen om verenigde krachten en kwaliteiten HMV verder uit te rollen en breder bekend te maken. Het woord ‘platform’ bracht al iets in mij teweeg van 'yes!' - lotgenoten.. samenwerking,.. versterking.. more is better… en… eindelijk een podium’. ‘Hoezo hebben we dit niet eerder gedaan’ haast.

De avond werd voorgezeten door directeur Desirée van den Broek. Ook bestuurders Pieter Dingemanse en Karin Wagenaar waren aanwezig om hun ervaring te delen en verslag uit te brengen van de productie van nieuw filmmateriaal van Hollandse bodem, ter vervanging van onze Amerikaanse stellen op de HMV dvd’s. Een brede kring van ervaren en minder ervaren HMV enthousiastelingen waren verder aanwezig om uit te wisselen waar ze tegenaan liepen met het aanbieden van het programma. En er waren vertegenwoordigers aanwezig van varianten op het HMV programma die beschikbaar zijn om te worden vertaald en toegepast. Zo zijn daar het vorig jaar voltooide programma Hold me tight/ Let me go voor ouders en pubers van Paul and Nancy Aikin en Healing Hearts, ook uit de stal van Sue Johnson, gericht op patiënten met hartproblemen en hun partners, ook geschikt voor stellen geconfronteerd met andere ernstige en belemmerende ziektes.

Het werd een levendige en inspirerende avond. In de uitwisseling volgens een rondje langs de kring deelnemers kwam onder anderen naar voren:

  • Dat er nog wat meer onderzocht kan worden aan effecten op langere termijn en de verschillen tussen hogere risico stellen en gezondere koppels.
  • Dat het als ‘ausdauer’ loont wanneer het gaat om werving en marketing van HMV. Als aanbieder moet je lange tijd je winkel blijven drijven zodat het gaat lopen op een natuurlijke manier via je beste ambassadeurs: tevreden stellen.
  • Dat er veel verschillende vormen zijn inmiddels in duur en variatie van bijeenkomsten met voor- en nadelen. En inmiddels veel mensen het programma naar eigen inzichten bewerken, iets waarbij gewezen werd op het risico dat je gaat afwijken van het empirisch beproefde model.
  • Dat er ook mooie succesvolle initiatieven zijn in samenwerking met en gefinancierd door de gemeentes zoals de Relatie APK project met een gratis Houd me vast training en relatiespreekuur van ‘de Nynkes’ uit Gouda.
  • Dat er meer kansen zijn om relatieprogramma’s te promoten via de gemeentes nu politiek gezien de tijd rijp lijkt om gezinnen te gaan ondersteunen door aandacht te schenken aan de partnerrelatie van ouders.

Het tweede deel van de avond werd besteed aan een ronde om ideeën en acties op kaartjes te schrijven en te verdelen over een aantal hoofdonderwerpen: marketing, innovatie, doelgroepen, en onderzoek. Dit werd een groot succes. Besloten werd in secties verder de ideeën uit te werken en een vervolg te geven. Desirée kondigde verder het mini-symposium rond HMV in het nieuwe jasje aan, op 27 november as. Een avond om naar uit te kijken!