'Vechten voor een veilige connectie'

  • 03 april, 2018;

Jef Slootmaeckers (Certified EFT Therapeut en EFT supervisor in opleiding) werkt al meer dan tien jaar met stellen die met escalerende conflicten en partnergeweld te maken hebben. Tijdens het komende EFT congres kunnen we in de workshop die hij samen geeft met Lieven Migerode (EFT trainer en supervisor), leren hoe EFT de meest logische keuze is voor de behandeling van deze explosieve relaties. Lieven en Jef werkten de laatste jaren samen. Gebaseerd op wetenschappelijke kennis, EFT en hun klinische ervaring, ontwikkelden ze een manier om geweld binnen gehechtheid te begrijpen en zochten ze naar daarbij passende interventies.

Lieven verduidelijkt: “EFT is een logische keuze voor behandeling van gewelddadige  stellen die lijden onder situationeel koppel geweld. Net als voorheen blijven stellen waar sprake is van intiem terrorisme een contra-indicatie vormen. Maar als je weet dat 67 procent van de stellen die in relatietherapie gaan, met elkaar slaags raken terwijl de therapeut of behandelaar dat niet weet, kunnen we beter leren hier verstandig mee om te gaan dan het te negeren.”

Geweld in de cirkel

Jef Slootmaeckers is blij dat hij na jaren gewerkt te hebben met vrouwen en kinderen rond huiselijk geweld, de laatste 8 jaren aan de slag kon met geweldkoppels. “Lieven en ik hebben veel sessies bekeken en onderzoek gedaan om partnergeweld te kunnen begrijpen vanuit de negatieve interactiecirkels die we kennen in EFT. Afhankelijk van de gehechtheidspositie in de relatie kan geweld verschillende gehechtheidsbetekenissen met zich meedragen. Kenmerkend aan deze betekenissen is dat geweld veel meer lijkt te gaan over het reguleren van nabijheid en afstand in een relatie, dan over macht en ongelijkheid. Geweld in relaties brengt ongelooflijk ingewikkelde situaties in de praktijk van alle dag. We kunnen als behandelaars dat deel niet negeren. Tegelijkertijd kan het zeer overweldigend zijn voor de therapeut wanneer hij of zij geconfronteerd wordt met geweldpatronen en alle daar bijhorende heftige emoties.”

Reactieve koppels begrijpen

De workshop van Jef en Lieven is een samenvatting van een 2-daagse training die beiden later in het jaar ook in Utrecht geven. Op het EFT congres ligt de nadruk op het inzichtelijk maken van de plaats van huiselijk geweld binnen de interactiecirkel. Jef: “De kern van onze workshop is houvast bieden. We willen laten zien dat EFT een passende aanpak is om met escalerende koppels te werken. Na onze inleiding en wat filmmateriaal zullen de deelnemers van onze workshop zelf aan het werk gaan. De EFT interactiecirkel is een bruikbare landkaart om geweld in te kunnen plaatsen. Want ook geweld heeft alles met liefde en de zoektocht naar verbinding te maken.”

Jef Slootmaeckers heeft in zijn praktijk ervaren dat bij huiselijk geweld het denken in machtstermen niet helpt. “Het standaardbeeld van de bullebak van een man die zijn vrouw molesteert bestaat niet. Met behulp van EFT en de interactiecirkel wordt duidelijk dat geweld en elkaar graag zien, bij elkaar hoort. Wat Lieven en ik doen is de waardevolle landkaart die EFT ons biedt iets verruimen zodat paren die te kampen hebben met geweld ook geholpen kunnen worden in het herstellen van de veiligheid in hun relatie.

Jef hoopt op het congres meer mensen te ontmoeten die bezig zijn met het onderbrengen van de moeilijkere thema's, zoals affaires en verslaving, binnen het EFT-model. Hij hoopt ook van andere therapeuten te horen en te leren hoe zij daarmee omgaan. “Het boeiende aan dit rijke model is dat het zich ertoe leent om altijd maar te blijven verdiepen. Dit gaat zowel op voor de eigen persoonlijke professionele ontwikkeling van de EFT-therapeut als voor het model zelf.”

 

Hanneke van der Linden, EFT Redactieraad