Oproep: EFT en ASS – Geen gelukkig huwelijk?

  • 10 december, 2019;

Oproep door EFT-redactielid Hanneke van der Linden

Als EFT-therapeut vraag ik me regelmatig af of EFT een therapievorm is die ook werkt bij partners van wie één van beiden gediagnosticeerd is met ASS. Omdat EFT gaat over emoties, stuit ik bij de partner met ASS met grote regelmaat op een blanco, lege blik. Een vragende houding die een grote hulpeloosheid uitdrukt met betrekking tot de eigen binnenwereld. Hoe is het dan mogelijk de (onbewuste) emoties onder de interactie te bereiken?

Begrip voor het onvermogen
In trainingen gericht op autisme binnen relaties kreeg ik te horen dat er niet veel haalbaar is in de emotionele verbinding tussen partners als één van beiden ASS gediagnosticeerd is. Het komt neer op begrip hebben voor het onvermogen van de partner met ASS om empathie en emotionele steun te bieden. Zo droevig, de andere partner heb ik namelijk met regelmatig zien verworden tot ‘burned out persuer’.

Een koppel waarvan één van beiden de diagnose ASS heeft, kan niet op het niveau van emotionele verbinding komen waar we als EFT-therapeut naartoe willen werken. Een dergelijke relatie moet het hebben van andere dingen om gezamenlijkheid te creëren. Zoals samen dingen ondernemen.
Of is dat niet waar? Is het wel mogelijk om ook bij de partner met ASS tot een intrapersoonlijke verkenning over de al dan niet verborgen emoties te komen? Ik twijfel.

Het hoogst haalbare
Volgens Ben Zijl, auteur van “Eenzame vrouwen, over autisme en relaties”, kan een relatie met iemand met diagnose ASS alleen slagen als er over en weer diep begrip is over de beperkingen en specifieke kenmerken van de partner met ASS. De neurotypische partner zal veel moeten sturen in het gedrag van de partner en expliciet moeten vragen om intimiteit. Voor zover mogelijk. Verder zal deze partner buiten het partnerschap om elders emotionele bevrediging en hechtingsbehoeften moeten halen. De partner met ASS zal daarentegen moeten accepteren dat hij of zij beperkt is in zijn emotionele vaardigheden en zich daarin moeten (durven) laten leiden door de ander.

Dat klinkt allemaal best redelijk. En toch blijf ik als EFT-therapeut met een onbevredigend gevoel achter. Is dit echt het allerhoogst haalbare voor de relatietherapie met iemand met ASS? Ik hoor graag verhalen uit de praktijk waarin therapeuten geslaagd zijn emotionele ontvankelijkheid te creëren bij een partner met ASS. Daar wil ik je dan graag later telefonisch over interviewen. Reacties kunnen naar hclind@xs4all.nl. Alvast erg bedankt voor de moeite!