Nieuws vanuit het bestuur - we hebben een nieuw lid en hij stelt zich graag voor.....

  • 14 december, 2018;

Jan Hol stelt zich voor...

Soms voel je dat een bepaalde uitnodiging rechtstreeks naar je hart gaat. De invitatie om over het bestuurslidmaatschap van EFT NL na te denken, was er zo één. Intuïtief voel ik me thuis bij het gedachtegoed van Sue Johnson. Diepgaande en gezamenlijke emoties kleuren ook mijn levensverhaal. Bovendien ken ik al enige jaren enkele huidige bestuursleden. En ik ben sinds 2008 betrokken bij www.loveup.nl, waarvan Marriage Week NL de moeder is. Daarnaast heeft EFT NL mede de Bijzondere Leerstoel Duurzame Relaties aan de Radboud Universiteit Nijmegen mogelijk gemaakt (hulde!...). Het was dus eerder verkennen of het allemaal praktisch zou kunnen, de chemistry er zou zijn, en ik toegevoegde waarde kan leveren. Inmiddels met veel plezier een eerste start gemaakt in het EFT NL bestuur. Een mooi team gepassioneerde, professionele mensen, dat bestuurlijk de puntjes nog wat duidelijker op de i gaat zetten.

‘Hechting’ of ‘emotionele verbinding’ gaat bij mij terug op wat ik ervaar als een missie voor mijn leven, namelijk: cohesie en verbinding nastreven in een cultuur waarin fragmentatie en verbrokkeling op de loer ligt. En die missie komt weer voort uit de diepgaande waarneming dat je pas echt mens wordt in relatie tot de ander (en voor mij óók de relatie tot de Ander, de Eeuwige, die duurzaam oorsprong, betekenis en perspectief vertegenwoordigt). Deze veel te hoogdravende woorden (… excuses …) vinden in mijn leven vertaling in aandacht voor de duurzame liefdesrelaties. In die micro kosmos van partners met elkaar en/of hun kinderen ligt de kiem van de lange termijn trend voor de macro kosmos. Als in ons land decennialang het gemiddelde aantal geboorten per vrouw daalt (mede door aarzelingen over de soliditeit van de liefdesrelatie), dan heeft dat een vérstrekkende impact op de culturele, economische en demografische ontwikkeling van ons land. En dat gemiddelde aantal geboorten per vrouw daalde van 4,3 kind in 1890 naar 1,6 kind in 2017. De enorme invloed daarvan kunnen we gemakkelijk onderschatten.

De interesse voor EFT NL komt daarnaast ook voort uit het feit dat ik mijn levensgezel nu 42 jaar ken en we elkaar nog regelmatig (on)aangenaam verrassen. Zij is die Grote Tegenover. Zo heel anders. En ik voor haar. Onze tocht voert over bergen en dalen. Soms leek de golfslag te hoog. Houden we het bootje in de vaart? Ze is het met me eens dat zij in deze ruim vier decennia tenminste vijf seizoenen van persoonsontwikkeling heeft doorgemaakt. Dát is dus mijn natuurlijke polygamie: eén naam, vijf vrouwen, vijf seizoenen, niet altijd makkelijk, altijd boeiend. Verder zou je mij een klassiek saaie man kunnen noemen: een brave huisvader, die graag de wereld verkent, blij is met onze twee volwassen kinderen, in zijn vrije tijd nu en dan musiceert, graag rent met onze jonge beagle, in omroep en bedrijfsleven heeft gewerkt, en nu ademt in de academische geneeskunde. Mijn wens is dat in 2040 in de kroegen en cafés onze landgenoten elkaar aanspreken met de vraag waarom ze nog niet EFT hebben gevolgd, omdat dit hun leven zo heeft versterkt en verrijkt.