'Mensen zijn minder dan ooit met elkaar verbonden'

  • 16 februari, 2018;

George Faller is één van de keynote sprekers op het komende EFT congres. En als je deze naam nog niet eerder hebt gehoord, of je afvraagt waarom iedereen zo enthousiast is over zijn komst; hierbij een persoonlijke kennismaking met de  man die één van de grote bijdragers is aan het nog in ontwikkeling zijnde model van Emotionally Focused Family Therapy.

Wat meteen opvalt; George is een man van de praktijk. Een relatie- en gezinstherapeut die zegt meer geleerd te hebben van zijn werk als luitenant bij de brandweer in New York, dan tijdens welke academische vorming dan ook. Hij heeft de traumatische gebeurtenissen van 9/11 meegemaakt en heeft de gezinnen van brandweerlieden bijgestaan. Begeleid daarnaast oorlogsveteranen met relatieproblemen, net zo goed als upperclass samengestelde gezinnen met een tweede- of derde huwelijk. En dan is daar ook nog zijn boek “Sacred Stress' over, jawel, de gezonde en positieve kanten van stress. “Stress kan de deur naar kwetsbaarheid en meer intimiteit openen voor diegene die er doorheen durven te gaan.”

Mr. Faller, is dit de eerste keer dat we u in Europa kunnen horen spreken en meemaken hoe te werken met EFFT?

“Ja, dit is de eerste keer dat ik EFFT in Europa onder de aandacht breng. Ik heb wel eerder in Duitsland en Ierland presentaties gegeven, maar dat ging over EFT.”

Behalve dat u tijdens het congres komt spreken en een workshop verzorgt, geeft u op zaterdag een masterclass onder de titel 'EFFT: restoring family bonds and promoting resilience'. Wat kunnen we verwachten?

“In tegenstelling tot de presentaties en workshop op vrijdag, staat de masterclass in het teken van de praktijk. Hoe pas je EFFT succesvol toe als therapeut en wat kan je daarbij gebruiken? Deelnemers krijgen in de masterclass veel uitleg en duiding over ieder micro-stapje in het proces. EFFT is een toegankelijk model en tegelijkertijd een uitdaging in de praktijk. Bij dat laatste staan we stil tijdens de masterclass. Hoe kan je EFFT succesvol inzetten in de praktijk en welke stapjes heb je te zetten in alle bekende fases van de therapie. In de masterclass werken we eraan om de blik van de therapeut nog meer op scherp te krijgen over hoe je verandering binnen gezinnen kan creëren.”

Het EFT congres heeft als titel: 'Embracing differences: attachment in times of uncertainty'. Welke onzekerheden bedreigen de onderlinge verbondenheid van gezinnen vandaag de dag?

“De rat-race van het dagelijkse bestaan, de snelheid waarmee technologie en social media ons leven binnendringen en de toename van eenzaamheid, zetten onze maatschappij, en daarmee ook gezinnen, onder druk. Ondanks alle research en wetenschappelijke publicaties over het belang van relaties en onderlinge verbondenheid, staan we minder dan ooit met elkaar in verbinding.”

'The self of the therapist', de inbreng van de eigen persoon van de therapeut, heeft uw speciale belangstelling. Hoe heeft uw werk als brandweerluitenant u als therapeut beïnvloed?

“Brandweerlieden bereiden hun acties tactisch en praktisch zorgvuldig voor. Therapeuten zijn vaker intuïtief en in het moment aan het werk. Daarnaast zijn brandweerlieden continu bezig hun werk achteraf te analyseren. Ze leren van hun fouten, zodat ze die in de toekomst beter kunnen voorkomen. Bij iedere grote brand zijn er namelijk dingen die je hebt gemist of anders had kunnen doen. Door dat iedere keer onder de loep te nemen, kijken brandweerlieden met veel nieuwsgierigheid en compassie naar hun eigen prestaties. Ze weten dat er altijd wel iets beter of anders had gekund en dat haalt de druk er vanaf om perfect te moeten zijn. Ze kunnen goed met hun eigen imperfectie omgaan.

Ook voor therapeuten geldt dat ze allemaal wel eens persoonlijk getriggerd raken. Dat moet je niet vermijden maar onderzoeken wat er gebeurde. Mijn ervaring is dat veel therapeuten er een goed argument bij willen hebben waarom dat zo gebeurde. Terwijl het er volgens mij niet om gaat om te vermijden dàt je gertiggered raakt, maar om ervan te leren wàt je zo heeft geraakt.”

Als voormalig brandweerman in New York moet u nu en dan onder enorme stress hebben gestaan. Hoe komt het dat u in uw boek 'Sacred Stress' dan toch tot de slotsom komt dat stress gezond en positief kan zijn voor een mens?

'Eén van de sleutels tot een succesvol bestaan is het goed kunnen omgaan met stress. Als je je alleen op de negatieve aspecten ervan focussed, mis je de essentie van stress. Hierdoor denkt iedereen dat stressreductie de gouden regel is. Terwijl we, als we onze negatieve vooroordelen over stress los laten, geef je jezelf de mogelijkheid ook de voordelen ervan te zien. En dat is dat stress mogelijkheden tot transformatie in zich draagt. Stress kan de deur naar kwetsbaarheid en meer intimiteit openen voor diegenen die er doorheen durven te gaan. Als we onze relatie tot stress vriendschappelijker maken, kunnen we de dynamische energie die het met zich meebrengt loslaten in alle delen van ons bestaan. Stress als aspect van continue persoonlijke groei.” 

 

Redactie EFT Nederland, Hanneke van der Linden.