Interview Petra Deij

  • 09 februari, 2018;

Al vanaf haar 17e werkzaam in de GGZ, begonnen als verpleegkundige, later als groepstherapeut, en vanaf het begin gegrepen door systemisch werken.  Ze geeft therapie, trainingen, supervisie en publiceert ook nog. Aanstaande  EFT congres spreekt ze over Affaires en EFT.

Ik spreek Petra op een vroege maandagochtend, als bezige bijtjes per telefoon omdat dit toch wel praktisch is als je niet bij elkaar om de hoek woont. Ik verheug me op een gesprek met haar. Ik ken haar niet persoonlijk maar haar mooie teksten over EFT bieden me al jaren inspiratie.

Als ik haar spreek is dan ook mijn eerste vraag hoe  ze kennismaakte met EFT en wat het haar bracht en brengt.

‘Zo’n 10 jaar inmiddels is het geleden dat ik kennis maakte met EFT via de systeemopleiding bij Karin en Jaap (Wagenaar en Zoetmulder red.).  De eerste keer dat ik las over het model dacht ik al ‘ja, dit wil ik!’ Het experientiële  karakter, de onvoorwaardelijke benadering en het werken vanuit het hier en nu sprak me heel erg aan. Dit paste ook bij mijn ervaring in de vrouwen hulpverlening waarin je met huiselijk geweld en agressie in systemen  te maken hebt. Ik vond wat ik miste daarvoor in relatietherapieën. Op een gegeven moment was ik in die gesprekken uitgepraat nadat alles aan de orde was geweest aan communicatieverbetering en andere aandachtspunten  waar ik kennis van had. Ik miste de emotie, realiseerde ik me door de kennismaking met EFT. Het hechtingsconcept belandde bij mij op een rood lopertje; ik ben me er als een gek in gaan verdiepen en heb het nooit meer losgelaten’.

Je bent heel productief geweest sinds die tijd.

‘Ja, ik verkeerde in de gelukkige omstandigheid dat ik erbij was in de opstartfase. Het was een roerige spannende tijd van iets wezenlijks nieuws in ons vakgebied en ik kon daaraan bijdragen. Ik ben in het bestuur gegaan van de Stichting. We hadden de missie ‘bekendheid geven aan EFT’ en aangezien ik makkelijk en graag schrijf heb ik de taak op me genomen om artikelen te schrijven voor allerlei vakbladen. Ik had ook eerder al ooit een boek geschreven en in 2015 kwam ‘Blijf toch bij me, verder na een affaire’ uit. De herdruk komt er nu aan met als titel de oorspronkelijke subtitel omdat dit duidelijker is. Veel tips uit het veld en een apart hoofdstuk over vergeving heb ik hierin kunnen verwerken. Ik geef ook trainingen en workshops, o.a. hierover. En verder is nu mijn derde boek klaar: ‘Zorgvuldig scheiden’. Het EFT model is hierin toegepast zodat mensen dieper stilstaan, terugkijken en herstellen tijdens of na het scheiden en daardoor beter door kunnen met elkaar en alle betrokkenen.’

Er zijn veel boeken over scheiden. Het is natuurlijk ook een complex onderwerp waar veel mensen mee te maken krijgen in hun leven. Wat voegt jouw boek toe?

‘Dat is natuurlijk niet aan mij om te zeggen ‘, reageert Petra bescheiden. ‘Het gaat over gewone scheidingen, geen vechtscheidingen of probleemgevallen. Wat wij als EFT therapeuten natuurlijk goed kunnen is de interactie helder maken. Mensen bewust maken van hun negatieve interactie patroon en de pijnplekken die dit patroon aanjagen. Als ik met stellen in een scheidingsfase of erna aan het werk ben met EFT zie ik echt dat ze het pakken. Ook als ze niet verder gaan samen hebben mensen iets aan het inzicht in hun manier van uiten van gevoelens. Daar moeten ze toch verantwoordelijkheid voor nemen en dat gaan onderzoeken, willen ze verder komen. In het boek staan ook oefeningen, onder andere gebaseerd op  ’Focusing’ van Gendlin, waarbij het draait om met aandacht stilstaan bij wat zich binnenin afspeelt.

 Je hebt, net als ik, meegeschreven aan het casusboek “EFT in uitvoering” dat op het congres gepresenteerd wordt. Hoe verwacht je dat het boek  ontvangen wordt?

‘Ik denk dat het altijd goed is voor ons om veel praktijkverhalen te lezen en daardoor het EFT model te verkennen. Ideeën te krijgen, maar ook de geruststelling dat je niet de enige bent die het lastig vindt. Er zitten zoveel onderwerpen in, ik verwacht wel dat de belangstelling groot zal zijn.’

Heel belangrijk: wat ga je ons op het congres meegeven over je onderwerp ‘werken met EFT als er sprake is van affaires’?

(lacht) ‘Daar ga ik in april echt over nadenken.. Wat ik merk in mijn trainingen en supervisie is dat therapeuten zich zo onthand kunnen voelen onder de heftigheid van de dynamiek bij stellen met dit trauma. Ik wil daar graag handvatten voor geven: wanneer stap je even af van het model omdat je moet handelen en crisismanagement aan de orde is. En hoe stap je ook weer terug in de therapie en het werken aan behoud van verbinding en contact als er in het kader van de crisis ook even ruimte en afstand moet zijn. Niet alles is crisis; de emoties zijn gewoon veel heftiger en er is vaker terugval. Daarbij is het goed je bewust te zijn wat dat als therapeut met je doet en door welke ervaringen met affaires  je zelf  bent beïnvloed. Soms kan het beter zijn je te beschermen. Als je weet dat je er op een bepaald moment misschien niet goed tegen bestand bent kan het beter zijn er niet aan te beginnen.’

Het komende EFT congres is alweer het 5e. Heeft het voor jou,  als betrokkene vanaf het begin,  nog steeds iets te bieden?

‘Ja, zeker! De eerste 3 keer zat ik natuurlijk in de organisatie, dan zit je er helemaal in. Deze keer ben ik geen bestuurslid meer maar heb ik er een optreden in over het onderwerp waar ik inmiddels me al lang in verdiep, seksualiteit en affaires. Mijn eigen presentatie zal me die dag vooral in beslag nemen  maar het ontmoeten van collega’s is altijd heel waardevol. Het werk is zo solo, hoezeer we ook delen en ons best doen om intervisies, bijeenkomsten en workshops met elkaar te organiseren. Ook de Masterclasses vind ik fijn en wat rustiger om te leren dan de drukke congresdag. En elke keer is er weer iets van herkenning of verwoordt iemand iets  op een nieuwe manier waarvan je iets mee neemt.’

EFT heeft je in je werk duidelijk vleugels gegeven. Ben je er ook als mens door beïnvloed?

‘Ja, ik heb veel meer zicht op mezelf en mijn eigen relatie gekregen. Het is hier in huis (man en drie zonen in de adolescentie fase) gemeen goed geworden om over ‘patronen’ te praten en te zeggen wat er niet goed voelt.  Laatst in een aanvaring met mijn zoon wees hij me er ineens op: “Mam, dit is nu precies dat rondje’’ waar jij het laatst over had”!’

Vind je dat wij het in Nederland goed doen als EFT therapeuten netwerk? Ik denk soms dat wij meer ‘polderen’ en onze collega’s overzee wat meer samen optrekken.

‘Misschien is dat meer hoe het lijkt. Ik heb afgelopen najaar mogen spreken over Affaires op de EFT Summit in San Diego,  een hele eer, en daar ondervond ik dat het werkveld ook sterk versnipperd is en er kleine netwerkjes zijn of therapeuten alleen werken op minder centrale plekken. Amerikanen zijn wel genereus en loyaal naar elkaar, ik snap wat je bedoelt. Als Stichting hebben we in Nederland veel gedaan om EFT een basis te geven, in opleiding en ontmoeting, ook bijvoorbeeld met een initiatief als het EFT-café.. Het zou mooi zijn als concepten verder ontwikkeld worden in de praktijk in regionale netwerken.’

Hoe zie jij de toekomst door een EFT bril?

‘Ik hoop dat we met alle collega’s het EFT model gaan consolideren en verder uitkristalliseren in andere beroepsgroepen, ook buiten het therapie vak. Het onderwijs bijvoorbeeld, mediation en de medische setting kunnen veel met zo’n mooi compleet intern werkmodel. Het is een kwestie van een lange adem denk ik, en gestaag doorgaan!’