‘Houd Me vast/Laat me Gaan’ voor ouders met pubers

  • 10 oktober, 2019;

Het lijkt nog niet eens zo heel lang geleden dat mijn eigen kinderen in de puberteit zaten. En de eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat ik het er niet makkelijk mee had. Kennelijk haakte het aan bij mijn eigen onzekerheid of ik het wel goed deed. Die opdringerige hechtingsangst die zijn gezicht laat zien op momenten waarop het zo belangrijk is om de ouderlijke stevigheid in jezelf te voelen.

Dochterlief ging voluit. Het maakte me zo nu en dan radeloos. Haar tweelingbroer hield zich gedeisd. Want jullie herkennen ongetwijfeld de patronen die ook bij kinderen aanwezig zijn; als één kind in het gezin alle puberregisters opentrekt, besluit meestal een ander kind in hetzelfde gezin zichzelf ‘onzichtbaar’ te maken. De schreeuwer en de terugtrekker. Het komt in alle relaties voor. Mijn zoon heeft gelukkig de schade ingehaald; toen zijn zus het huis uitging, kon hij alsnog zijn aandeel in het losmakingsproces opeisen. Ik was inmiddels ervaren en heb hem aangemoedigd. Bewust van deze belangrijke fase waarin jongelui het verzet nodig hebben om zich – vanuit onvoorwaardelijkheid – los te weken en hun autonomie te claimen. Zij zijn als de jonge vogel die het nest verlaat door aanmoedigende ouders. Zij leren vliegen door vertrouwen. En keren een moment terug op datzelfde nest, als de overweldigende grootte van de wijde wereld hen teveel wordt.

Toen Katja Pereira, eveneens moeder van twee pubers, en ik hoorden dat het patent voor de ‘Houd Me Vast/Laat Me Gaan’-training voor ouders met pubers aan EFT Nederland was toegekend, wisten wij meteen dat we daarmee aan de slag wilden. En zo geschiedde. Inmiddels is de training in het Nederlands vertaald en zijn we bezig om de training onder de aandacht te brengen bij Ouder Kind Centra en bij gemeentes.

Ouders hebben grote interesse, dat is inmiddels helder. De vragen die gesteld worden, zetten ons aan het denken; is de training ook geschikt voor alleenstaande ouders? Is het per se noodzakelijk dat de puber mee komt? Kunnen we niet met het hele gezin deze training volgen? Het is een greep uit de vele vragen die we krijgen. En we zijn nog maar net gestart.

De training is geen vervanging voor gezinstherapie. Daarmee hebben we de vraag over het hele gezin beantwoord. Voor nu. Maar wat houdt de training ‘Houd Me vast/Laat me Gaan’ dan wel in? De training is een groepsprogramma voor ouders die de relatie met hun puber willen verbeteren. Door de training ontstaat er meer bewustzijn over de patronen waarin zij met elkaar zitten. Er is aandacht voor de emoties van de ouders en puber en hoe die leiden tot bepaald gedrag. En er wordt gekeken naar wat de puber nodig heeft om genoeg zijn vleugels uit te kunnen slaan. In het programma is veel ruimte voor oefening: tussen de ouders, alleen met de puber of tussen ouder en puber.

Wat ik zelf zo bijzonder vind aan dit programma, is dat de puber erbij is. In de groep hebben ze steun aan elkaar – doen oefeningen met hun eigen leeftijdsgenoten – en zijn actief deelnemer in het herstellen van vertrouwen en daarmee in het stabiliseren van de veilige thuisbasis. Hoe fijn is het dat de puber ervaart dat het hem of haar niet overkomt, maar dat ze zelf mede aan het stuur staan van relatieherstel. Ik kan me niet anders voorstellen dat deze impact op meerdere gebieden in hun leven uitwerkt. Bijvoorbeeld als ze zelf relaties aangaan.

Ofschoon we de training nog niet in zijn totaliteit hebben gegeven – simpelweg omdat de voorbereiding aandacht en tijd nodig heeft – heb ik een aantal oefeningen gedaan samen met cliënten. Eén oefening is zó mooi; je gaat in gedachten terug naar je eigen kindertijd en visualiseert dat je je eigen huis binnengaat en je op je eigen kamer zit. Hoe was het om daar als tiener op te groeien? Hoe voelde je je? Om vervolgens de vertaling te maken naar het hier en nu: wat heeft jouw eigen puber van jou nodig? De oefening is impactvol. De reacties waren vooral dat ze, als ouder van een puber, meer empathie konden voelen voor de emoties en behoeften van hun eigen kind. Deze oefening nodigt ouders, via hun eigen ervaringen, af te stemmen op de binnenwereld van het kind. En dat is natuurlijk waar het in EFT over gaat; het vergroten van de toegankelijkheid, de responsiviteit en de betrokkenheid in de relatie.

 

Barbara Veldt
Redactie Stichting EFT Nederland

Klik hier om naar Barbara's website te gaan.