Het eerste 100% Nederlandse EFT caseboek is geboren!

  • 03 april, 2018;

De geboorte van dit eerste casusboek "EFT in Uitvoering" wordt gevierd op het komende EFT congres waar het boek voor eerst is in te zien en te bemachtigen. In dit waardevolle casusboek zijn 16 hoofdstukken over verschillende onderwerpen, waarin het werken vanuit EFT met veel aandacht voor de context is beschreven. 

Onder de bezielende leiding van Judith de Graaf en Jaap Zoetmulder is door een schrijversgroep van EFT therapeuten hard gewerkt aan de  totstandkoming.  Niet dat het een zware bevalling was.  Beide eindredacteuren kijken met plezier terug op een proces dat zonder wanklank vlot verliep, vol enthousiasme door iedereen die heeft bijgedragen. Als mede-auteur kan ik dit beamen. Al lag de ambitie hoog, want er werd eindeloos aangemoedigd en geschaafd om in elk hoofdstuk de praktijk werkelijk tot leven te brengen.

 

“Dat klopt” zegt Jaap. “We wilden een boek van de koude grond, vanuit de Nederlandse roots, niet iets gelikts. Met verhalen waarin therapieën niet perse goed hoeven gaan, maar het proces met dialogen en reflectie heel eerlijk verbeeld is.” 
Dat klinkt simpel maar is tegelijk moeilijk. We zijn geneigd om onze inzichten op te dissen en niet om gewoon in de keuken te laten kijken door op te schrijven wat er gebeurd. Soms zelfs stap voor stap.

Jaap benaderde Judith met dit idee van een handboek en zij werd meteen enthousiast omdat ze al lang graag over casussen wilde schrijven. Judith:“De kapstok van verschillende onderwerpen, thema’s en levensfasen, gaf diversiteit. Vervolgens moesten we een balans vinden in vorm en verscheidenheid. Dat was een uitdaging maar is wel gelukt vind ik.”

Dat ging niet allemaal vanzelf, weet ik uit ervaring. “Nee”, beaamt Judith. “We wilden aan iedereen de creatieve ruimte geven, maar moesten ook het format bewaken. Voor ons was dit ook nieuw en het was soms lastig om streng te moeten zijn. Gelukkig konden we de omvang van het boek uiteindelijk wat vergroten.”

Nee, ‘kill your darlings’ is in de praktijk niet zo makkelijk. Het valt niet mee juist dat te schrappen wat bijzonder en dierbaar is geworden in het schrijversproces. Judith en Jaap hadden wel veel oog voor ieders schatten. Ze wilden beiden juist graag de bevlogenheid van therapeuten aan het werk met liefde en relatie, laten spreken. Dat leverde kritische en ook heel waardevolle feedback op bij het schrijfproces.

Waar zijn ze het meest trots op? Jaap: “Dat ook moeilijke onderwerpen, zoals geweld in de relatie, met een helder verhaal in het boek een plaats hebben gekregen. Er wordt vaak symptoom-achtig over nagedacht, nu hebben we meer aandacht aan de context kunnen geven. Zo ook aan wat er in bepaalde levensfasen nu precies speelt. Daarnaast hebben we in een gezamenlijk hoofdstuk van ons tweeën heel eerlijk op onszelf gereflecteerd .”

Judith vindt het ook spannend of overkomt wat ze voor het voetlicht hebben geprobeerd te brengen. “Alle auteurs hebben zich kwetsbaar opgesteld en een risico genomen. Er is daardoor ook veel diversiteit uit gekomen. En er zit veel warmte in het boek. Ik verwacht eigenlijk wel dat mensen het een leuke formule zullen vinden en hoop dat ze er veel herkenbaars aan beleven.”

Zelf heb ik inmiddels al enige tijd een exemplaar op mijn nachtkastje liggen. Het is echt een boek om in te bladeren, er af en toe bij te pakken  als je met een echtpaar bezig bent en je stuit op iets in hun verhaal waar je niet meteen raad mee weet. Er is dan altijd wel iets te vinden in het boek dat inspireert en je op weg kan helpen.

Er zijn nog onderwerpen die er niet in zitten. Dat was een hobbel voor de eindredactie. Om uiteindelijk toch te besluiten ergens niet aan te beginnen omdat er te weinig ervaring mee was of (nog) niet genoeg deskundigheid. Daarentegen zitten er heel veel onderwerpen wel in en alle auteurs samen geven alle mogelijke bruikbare tips die ze bij hun onderwerp tegen zijn gekomen. Dat maakt het boek ook heel fijn voor mensen in opleiding.

Als ik vraag naar een verwachting voor de toekomst ziet Judith een uitbreiding van toepassingsgebieden: “Inmiddels kennen veel mensen het model EFT en hebben het geleerd. Nu kunnen we het verder gaan gebruiken in specifieke gebieden. Hopelijk in contact en uitwisseling met elkaar.”

Natuurlijk kijkt ook zij uit naar de komst van Sue op het congres en haar kijk op de laatste stand van zaken. Ook Jaap verheugt zich op het congres, niet alleen om veel collega’s te ontmoeten maar ook omdat er een goed programma wacht. “Ik ben blij met de hechtingsgerichte gezinstherapie die meer in beeld komt (Fighting for a safer connection door Lieven Migerode en Jef Slootmaeckers). Ook ben ik benieuwd naar de Noor in het gezelschap, Dimitrij, met een vast heel inspirerend verhaal over verslaving.”

We gaan het allemaal beleven op 13 april. Ik hoop dat u te midden  van alle opwinding en drukte op het congres dit prachtige boek niet overslaat. Veel leesplezier!

 

Susanne Donders, EFT Redactieraad