Gouda neemt HMV programma op in het aanbod van maatschappelijk werk met de door de gemeente gesponsorde 'Relatie APK'

  • 14 december, 2018;

Initiatiefnemers Nynke Lijn en Nynke Siderius:

“In 2019 wil Kwadraad de 'Relatie APK' verder uitrollen binnen de gemeenten waar de organisatie actief is.”

“Gewoon ervoor gegaan; opgepakt en aan begonnen.” Zo vertellen Nynke Lijn en Nynke Siderius, beiden algemeen maatschappelijk werkers die vanuit de moederorganisatie Kwadraad gedetacheerd zijn binnen het Sociaal Team Gouda, over hun door de gemeente gesponsorde 'Relatie APK'. “We geloofden er van het begin af aan in en dan kan je wel heel lang in de idee-fase blijven hangen, maar wij besloten ervoor te gaan.”

Om de gemeente Gouda mee te krijgen hebben de vrouwen als eerste gekeken naar welke vragen er binnen de gemeente liggen. “We hebben vraaggericht gekeken. Eén van de grootste vragen die er binnen Gouda leeft is hoe om te gaan met de grote toename aan complexe scheidingen. Bij het Sociaal Team hebben we zelf ervaren dat er meer vragen rondom complexe scheidingsproblematiek leven. Voor dat het zover is gekomen ligt er een berg aan mogelijkheden. Niet alleen in het mogelijk voorkomen van echtscheidingen, maar ook in hoe je met elkaar omgaat in de tijd rondom de scheiding. Als je door het volgen van het HMV programma dan inmiddels beter met elkaar hebt leren communiceren neemt de kans op complexe echtscheidingsproblematiek ook af. Binnen Gouda was er nog niet veel aanbod aan preventie van relatieproblemen. Omdat we in Houd me Vast geloven - het programma klòpt gewoon- zijn we ermee aan de slag gegaan, en bleek het een gat in de markt.”

Houd Me Vast
Al heeft de Goudse 'Relatie APK' een andere titel gekregen, inhoudelijk verschilt het niet wezenlijk van het binnen EFT bekende HMV-programma. De 'Relatie APK' omvat twee onderdelen; een relatiespreekuur en het Houd Me Vast programma.

Nynke Siderius: “We maken gebruik van het HMV programma zoals dat bekend is. De basis is helemaal goed, daar gaan we niet zelf aan lopen sleutelen. Ook wij doen acht trainingen per traject en maken gebruik van de bijbehorende materialen. We doorlopen precies hetzelfde programma.” Beide vrouwen zijn algemeen maatschappelijk werker en hebben zich afgelopen jaar geschoold in het HMV programma. In juni van dit jaar hebben zij, met steun van Desirée van den Broek, directeur van Stichting EFT Nederland, ook een workshop gegeven aan collega's en externe netwerkpartners om hun plannen uit te leggen. En inmiddels draait de tweede Houd Me Vast groep in Gouda.

Tool voor zorgverleners
Nynke Lijn: 'Het investeren in collega zorgverleners en netwerkpartners is heel zinnig geweest. Er gebeurt nu echt iets in Gouda omdat collega's en netwerkpartners nu ook de mogelijkheden hebben iets te doen met de uitkomst van een simpele vraag als 'Hoe is het in je relatie?'. Daar is een antwoord op te formuleren dat er eerst niet was. Collega's hebben nu een tool in handen om daar iets mee te doen en de vraag hoe het met je relatie is wordt daarmee genormaliseerd. Het wordt onderdeel van de zorg. Dat merken we bijvoorbeeld aan de aanmeldingen die we krijgen via Veilig Thuis en jeugdverpleegkundigen.”

Gratis toegankelijk
De 'Relatie APK' wordt vanuit het Sociaal Team aangeboden aan mensen die verder nergens terecht kunnen omdat relatietherapie niet meer wordt vergoed vanuit de verzekering. Stellen hoeven alleen het HMV-boek van 15 euro aan te schaffen. De groepen zijn, zoals overal met het HMV-programma, heel divers van samenstelling. Nynke Lijn: “We zitten nu in de vijfde bijeenkomst van de tweede groep. De omvang van de groep varieert iedere keer van 4 tot 6 stellen. Deze keer hebben we bijvoorbeeld een heel jong paar, maar ook paren die al heel lang samen zijn en dit zien als versteviging van de relatie. De diversiteit van de groep is leuk en maakt het heel levendig.” Onderbouwing naar gemeente toe Binnen de gemeenteraad van Gouda wordt inmiddels gesproken over de omvang en voortgang van de 'Relatie APK'. Bestuur en Wethouders zijn ervan op de hoogte, maar beide Nynkes merken wel dat ze aan de gemeente moeten blijven uitleggen wat het belang ervan is. “Het is lastig om te meten wat het effect is van een dergelijk preventief programma, en er zijn nog wel meer zaken die de aandacht van het gemeentebestuur vragen. Uiteraard horen we ook een hoop positieve signalen. Het hele fijne van het HMV-programma is natuurlijk wel dat er in Nederland wetenschappelijk onderzoek naar is gedaan. Met de resultaten van dit academisch onderzoek is het veel makkelijker om naar de gemeente toe de noodzaak ervan te onderbouwen. Dat geeft echt steun aan ons initiatief.”

Kwadraad product
De 'Relatie APK' is door de werkgever van beide Nynkes ondergebracht bij Kwadraad als Kwadraad product. Volgend jaar wil deze organisatie voor maatschappelijk werk de 'Relatie APK' opnemen als relatieaanbod binnen iedere gemeente waar Kwadraad actief is. Dat zijn er ruim 40, verspreid door met name Zuid-Holland – Utrecht West. Nynke Siderius is aangewezen als kwartiermaker en geeft aan dat bij vragen over dit aanbod met haar contact opgenomen kan worden via: n.siderius@kwadraad.nl