EFT en Geweld reflectie: Koppelgeweld en Hechting

  • 25 januari, 2019;

Koppelgeweld en Hechting

Escalerende conflicten en geweld: een reflectie op de training

In het najaar vond er een nieuwe tweedaagse training EFT en Geweld van Jef Slootmaeckers en Lieven Migerode plaats. Deelnemer Liesbeth Scager (basis EFT Registertherapeut) heeft hierover een prachtig verslag geschreven dat we met haar toestemming graag met jullie delen.

"De training was absoluut geweldig! In de 2 dagen durende training namen Lieven en Jef ons als vaardige gidsen mee op reis in het ingewikkelde land van koppelgeweld. Ik denk dat ik voor alle deelnemers kan spreken als ik zeg dat we tot aan de laatste minuut geboeid bleven. 

De trainers wisten vanaf het begin een veilige, intieme sfeer te creëren, waarin we niet alleen vele goede tools en inzichten kregen, maar ook in hen voortdurend het goede voorbeeld zagen. Voorbeeldvideo's met verhelderende nabespreking, theorie, eigen ervaring en oefeningen werden in een mooie balans afgewisseld.

Wat mij diep geraakt heeft, is het ervaren van het belang van de therapeut als tijdelijke veilige hechtingsfiguur voor het stel, dat zo worstelt met geweld. Het was ontroerend en voor mezelf helend om te zien en in rollenspellen te ervaren, dat een therapeut veel rust, hoop en heling teweeg kan brengen bij zulke heftige problematiek als geweld.

Het herhaaldelijk zonder veroordeling, diep meevoelend en begripvol reflecteren, het steeds toestemming vragen voor interventies, het bieden van nieuwe taal voor hun problematiek, biedt de veilige haven waarin helende processen zoals enactments en het nemen van de eigen verantwoordelijkheid kunnen plaatsvinden. 

Wat me ook heel duidelijk is geworden en wat ik heel mooi vind, is dat je niet hoeft aan te sturen op het nemen van de verantwoordelijkheid voor het eigen aandeel, als je als therapeut steeds oprecht vanuit je hart contact maakt en vanuit je eigen ervaring laat zien (als dat klopt) dat ze niet de enigen zijn. Ze kunnen dan hun schuld en schaamte loslaten en de rest volgt vanzelf. Liefde geneest.

De nieuwe taal die ik geleerd heb, is dat er onderscheid gemaakt moet worden tussen koude agressie, oftewel intiem terrorisme, en warme agressie, oftewel situationeel partnergeweld. Intiem terrorisme, zoals in het geval van psychopathie en m.i. narcisme (NPS), is een contra-indicatie voor relatietherapie, dus deze situatie bleef bij deze training buiten beschouwing. 

Bij situationeel partnergeweld bestaat er nabijheidzoekend en afstandzoekend geweld. Dit geweld, dat uit paniek en vroegkinderlijk trauma ontstaat, kan enorm uit de hand lopen. Maar als de escalaties binnen dit kader geplaatst worden, ontstaat er begrip voor zichzelf en de partner en daarmee verzachting.

Wat Lieven en Jef heel goed lieten zien, is dat langzaam en herhalend praten en veel uitleggen cruciaal is in het kalmeren van de heftige emoties van de cliënten. Het deed me denken aan Cesar Millan, in hoe hij het brein van agressieve honden met kleine tikjes corrigeert, 'calm assertive' en altijd zonder veroordeling, waardoor het aan agressie gewende brein geherprogrammeerd wordt. 

Het was een prachtige training, waarin één van de deelnemers me toevertrouwde: “Dit was 2 dagen therapie!” Waarmee ik het van harte eens ben.

Mijn tip aan iedere relatietherapeut, die met koppels met geweld te maken krijgt: Laat je niet betoveren door de ernst van het geweld, maar blijf het ernstig getraumatiseerde kind achter de agressie zien en helpen. Elk mens heeft menselijke redenen voor z'n gekke gedrag. Het is de kunst om die te vinden.