Een gedicht met een EFT-vibe...

  • 06 september, 2019;

Toelichting bij het gedicht:

Liefde is niet makkelijk en daarom is de titel van dit gedicht STOERE liefde. Er is lef nodig om lief te hebben en om liefde te ontvangen. Daarom is het ‘stoer’ wanneer je je kwetsbare, onderliggende gevoelens en behoeften naar de ander durft te uiten! Volgens de Emotionally Focused Therapy is dit erg belangrijk en helend: om verbinding te maken met de ander, het contact te herstellen waar nodig, en de verbondenheid te versterken voor meer veiligheid!

Zoals dit gedicht mooi omschrijft, weten we soms niet wie degene is die kwetsbaar is; degene die zegt dat hij/zij van je houdt, of degene die van zich durft te laten houden?

Vanuit de hechtingstheorie en het EFT-model weten we dat partners op zoek zijn naar verbinding en dat we in een soort ‘oerpaniek’ raken, wanneer we verlies van verbinding ervaren. Ieder gaat daar anders mee om; trek je je terug (de terugtrekker) of zoek je extra aandacht (de aanjager)? Wat is op dat moment onze grootste angst? De neiging van een terugtrekker is om te vluchten en zichzelf te beschermen: ‘Terug in mijn slakkenhuis´, zoals het gedicht zegt; zoals een slak die bij de lichtste aanraking zich al terugtrekt, om te zorgen dat de ander hem geen pijn doet.

De aanjager voelt angst en sust deze angst door meer aandacht te vragen; ‘Adem aandacht naar me toe’, omdat hij/zij niet zonder contact met de ander wil leven. Terugtrekken, terwijl we nabijheid zoeken. Aanjagen, terwijl we geruststelling nodig hebben. Het openstellen voor de liefde van de ander is fantastisch en pijnlijk tegelijkertijd: ‘Kruip maar terug, kom dichtbij, doe me pijn’.

Mag een ander wel dichtbij komen? Ergens wil je van iemand of van een specifiek persoon houden, maar dat is ook kwetsbaar; ‘Wie is er niet bang om te breken?’. Daardoor kan je soms niet ‘ik hou van jou’ zeggen, omdat het te dichtbij komt of omdat de ander er niet ontvankelijk voor is.

‘Wees niet zo bang, raak me aan’; zoek het contact door juist een stapje naar elkaar toe te zetten. Met het risico dat de ander jou pijn kan doen, maar ook de kans dat de ander jouw liefde kan beantwoorden. Soms met pijn, want niemand heeft perfect lief zoals jij liefde wilt ontvangen.

EFT leert om liefde woorden te geven en de verbinding te herstellen; daarin mag je van elkaar leren en is liefhebben en liefde geven ronduit stoer om te doen!

Door Maria Verstoep
Redactielid Stichting EFT-Nederland