Boekbespreking: Maria Mesman

  • 09 maart, 2020;

In deze boekbespreking zijn wij met schijfster Maria Mesman gaan zitten om te praten over haar boek ‘Een bus vol alleen op weg naar samen’. Hier vertelt zij meer over het boek, waar zij haar inspiratie voor het schrijven vandaan heeft gehaald en waarom het boek interessant is voor (EFT-)therapeuten.

Kun je een korte samenvatting geven over jouw boek ‘Een bus vol alleen op weg naar samen’?

Maria: Een interviewer laat een familie aan het woord waarin autisme een grote rol speelt.
 “Margreet en Jan hebben het niet gemakkelijk gehad in hun huwelijk.
Wat zo mooi begon, kreeg een donkere sluier vanaf het moment dat Margreet zwanger werd. Ze had het gevoel er alleen voor te staan. Helemaal alleen.
De zoon die ze kregen, Pieter, baarde veel zorgen.
Margreet was machteloos, soms zelfs hopeloos.
Jan ook.

Hij probeerde zichzelf uit alle macht staande te houden. Maar meestal lukte dat niet, waardoor er escalaties volgden.
Hij zou zo graag rustig worden, terwijl hij sleutelde aan zijn grote passie, zijn LLOYD LT.

Het kleine droombusje uit zijn jeugd.
Een droeve jeugd voor zoon Pieter in dit gezin.
Een machteloze vader.
Een machteloze moeder.
Een machteloos kind.

 De geschiedenis lijkt zich te herhalen in Pieters relatie.
 Pieters zoon Jeroen wordt gediagnosticeerd met autisme.
Opa Jan staat anders in het contact met zijn kleinzoon.
Hij wil de wereld minder zwaar maken voor deze kleine man.
Schoorvoetend lukt het hem om te gaan praten over zijn onmacht.
Dit biedt hoop voor de toekomst. Voor allemaal.

Wat was je inspiratie om uiteindelijk dit boek te schrijven? Wat liet je motiveren om deze verhalen met de wereld te delen?

Maria: Ik ben de EFT-opleiding gaan doen, omdat ik zoekende was naar een betere begeleiding van mensen met autisme en hun relaties. Er is zoveel pijn en verdriet, emotionele verwaarlozing en onmacht in deze relaties. Daar wilde ik iets aan bijdragen. Ik heb ervaren dat de EFT-methodiek ook voor hen helpend is. Het vertragen, inzoomen en focussen op het gevoel en de liefde voor elkaar stimuleert, zij het traag, de ontwikkeling van de relatie.

De motivering om dit boek te schrijven, was om een verhaal te scheppen waar men zich in herkent. Het is zo moeilijk om je open te stellen voor de ander als je aan die ander zoveel pijn ervaart. Dit boek nodigt uit tot een gesprek. De herkenning zorgt ervoor dat er ruimte ontstaat om samen aan het werk te gaan met EFT.

Op welke manier heeft het proces van het maken van dit boek jouw (partner)relatie(s) verrijkt en/of verbeterd?

Maria: Mijn cliënten herkennen zich in het boek. Ze hadden het graag eerder willen lezen, zodat de pijn en boosheid die ze ervoeren in hun relatie eerder verzacht had kunnen worden en ze eerder hadden kunnen gaan bouwen aan een verbeterde relatie.
Het proces van het maken van het boek heeft me nog meer bewust gemaakt van de onmacht en pijn binnen de relaties. Het was zwaar om me steeds in te leven in de geïnterviewden. Ik moest hun pijn voelen om het zo goed mogelijk op te schrijven. Dat maakte de noodzaak van het schrijven van dit boek nog groter.

Wat is, volgens jou, één van de (grootste) misconcepties rondom autisme voor een buitenstaander en met welke vraag kan hij/zij de conversatie openstellen om meer begrip te krijgen?

Maria: Er wordt nogal eens gedacht dat mensen met autisme geen gevoel hebben en als ze het al wel een beetje hebben, dan kunnen ze er niets mee. Daar moet de partner maar mee zien te dealen. Zij hebben tenslotte voor die partner gekozen.
Mijn ervaring is, met de rust en het inzoomen volgens de EFT-methode, dat ontwikkeling wel mogelijk is. Bij de een meer dan bij de ander. Bij een enkeling blijft het bij de bereidheid om te ontwikkelen. Dit laatste kan voor een partner ook voldoende zijn om de rustige liefdevolle draad weer op te pakken.

Waarom is dit boek interessant voor EFT-therapeuten? Wat is de connectie met EFT?

Maria: Mensen die gediagnosticeerd zijn met autisme hebben er vaak moeite mee om woorden te vinden voor datgene wat ze voelen. Als ze al woorden hebben, kan het moeilijk zijn om ze in te kleuren naar hun persoonlijk beleven.
Dit boek is een verhaal in interviewstijl over relaties waarin autisme een grote rol speelt.
Mijn ervaring is dat het helpt, als je werkt met stellen waarvan een van de twee autisme heeft, om narratief te werken. Je gebruikt dan het verhaal van een ander om je cliënt te helpen bij zijn beleven te komen. Er zijn dan al woorden die ze zelf kunnen “bijschaven”.
Het boek zorgt ook voor respect en begrip over en weer. Dit is dan weer een basis om de EFT methodiek te gebruiken voor deze stellen wiens relatie vaak zo beschadigd is.
Ze ploeteren vaak beiden in zichzelf en maken daardoor geen verbinding terwijl ze er zo naar verlangen.

Heb je interesse gekregen in het boek van Maria? Je kunt deze kopen bij boekenbestellen.nl.