In 2009 is de Stichting EFT Nederland opgericht en heeft tot doel partnerrelaties in ons land te verbeteren. Kernactiviteiten van de stichting zijn het geven van training en productontwikkeling rondom betere relaties, hieronder valt ook het uitgeven van boeken. Tevens draagt de stichting (financieel) bij aan de leerstoel Duurzame Relaties & Welzijn aan de Radboud Universiteit te Nijmegen momenteel ingevuld door prof. dr. E.S. Kluwer.

De stichting heeft een eigen directeur en een manager communicatie & projecten. De backoffice werkzaamheden zijn uitbesteed aan een secretariaatsbureau, waar de stichting ook gevestigd is. Bij de stichting zijn circa 800 gemotiveerde relatietherapeuten aangesloten. EFT is (toenemend) een geaccepteerd model in de zorg. Wij hebben de afgelopen jaren ruim 3000 hulpverleners getraind. In 2022 hebben we ongeveer 500 mensen getraind en is het tweejaarlijkse congres gehouden.

Onderzoek toont aan dat EFT meer relaties verbetert dan enig andere vorm van relatietherapie in Nederland. Emoties en hechting spelen een hoofdrol in onze benadering. Wij zijn, als enthousiast bestuur, zeer blij met de resultaten die we de afgelopen 14 jaar hebben bereikt. We geven gemiddeld 40 trainingen en 8 webinars per jaar. Tevens hebben we 7 congressen georganiseerd en zijn we uitgever van 14 titels.

Het bestuur van de stichting bestaat uit vijf gekwalificeerde professionals waaronder 2 ervaren relatietherapeuten (waarvan 1 ICEEFT-trainer). De overige drie leden hebben bestuurlijke ervaring. De stichting wil de komende jaren verder doorgroeien in productontwikkeling voor nieuwe doelgroepen. Tevens wil de stichting een groter bereik creëren in nieuwe markten (zoals bijvoorbeeld gemeenten en/of bedrijven) en meer activiteiten neerzetten direct met cliënten.

Medio 2023 treedt één van de bestuursleden terug. Het bestuur nodigt gekwalificeerde personen uit om zich te kandideren voor de komende vacature. De stichting zoekt, tegen een vrijwilligersvergoeding, een enthousiaste, bekwame bestuurder (vrouw/man) met een relevant netwerk en een intrinsieke betrokkenheid bij het verbeteren van (partner)relaties. Kennis en ervaring in het veld van Nederlandse gemeenten is een pré. De juiste kandidaat is bereid om, als bestuurder, ook enkele meer operationele taken op zich te nemen. Het tijdsbeslag bedraagt gemiddeld 4-8 uur per maand. Zij/hij is bereid én in de gelegenheid zich voor tenminste 4 jaar aan de stichting als bestuurslid te verbinden.

Voorzitter van het bestuur, Pieter Dingemanse, geeft desgewenst een toelichting op de vacature en ontvangt graag uw eventuele sollicitatie (06 48 16 01 95, pieter.dingemanse@eft.nl).

De reactietermijn sluit op 27 maart 2023.

Deel artikel