(For English, see below)

 

Op vrijdag 10 juni 2022 vindt de zevende editie van het EFT Congres plaats. Het thema is ‘Heelheid in een versnipperde wereld’. Lorrie Brubacher geeft een workshop op het congres én een postmasterclass de dag na het congres. Maak kennis met Lorrie!

“Mijn naam is Lorrie Brubacher, M. Ed., LMFT, RMFT en oprichter van het Carolina Center (Canada) voor EFT. Sinds 1989 ben ik actief als gecertificeerd EFT-therapeut, supervisor en trainer.”

Lorrie is sinds 2009 een ICEEFT-gecertificeerde trainer. “Ik heb een grote passie voor de transformerende kracht van EFT’s Attachment Injury Resolution Model (AIRM) en Emotional Focused Individual Therapy (EFIT). Daarnaast ben ik auteur van ‘Stepping into emotionally focused couple therapy: Key ingredients of change (2018)’. In dit boek wordt dan ook onder andere EFIT en EFT’s AIRM besproken.”

 

Wat weten de meeste mensen niet van jou?

“De meeste mensen weten niet dat ik ben opgegroeid op een zuivelboerderij in Canada. Gek genoeg was dit de perfecte voorbereiding op mijn werk voor EFT. Onze koeien hadden natuurlijk geen EFT nodig, maar mijn vaders liefde voor ideeën wakkerde mijn honger naar kennis over EFT aan. Mijn moeder ontwierp eindeloos veel quilts. De creatieve precisie waarmee ze dit deed, bereidde me weer voor op de kunst van EFT. Mijn ouders vormden een hecht team. Met al hun liefde en geduld zorgden ze samen voor mijn meervoudig gehandicapte broer. Zij zijn mijn grote inspiratiebron geweest bij het kiezen van het pad van EFT.

 

Wat heb je met het thema ‘Heelheid in een versnipperde wereld?’

“Sinds 2012 geef ik training over EFT’s AIRM op verschillende locaties in Canada, Amerika en Nieuw-Zeeland. Ook ben ik internationaal actief vanuit het Caroline Center met online trainingen en presentaties voor EFT-gemeenschappen in Mexico, Iran, Rusland, Griekenland en Australië. Beide bijdragen op het congres over AIRM en EFIT gaan over het transformeren van relationele en emotionele disbalans. Gebroken zijn in heelheid, in de situatie zelf en alles er tussenin.

Samen met Ali Barbosa, EFT-trainer uit Mexico, heb ik de eerste EFIT Workouts ontwikkeld. Meer info over deze trainingsvideos vind je op https://attachmentinjuryrepair.com

Meer weten over Lorrie en haar werk? Check: https://www.lbrubacher.com/

 

ENGLISH

The seventh EFT Congress takes place on Friday June 10th 2022 and is called Wholeness in a fragmented world. Lorrie Brubacher is one of the workshop leaders and will host a postmasterclass on June 11th. Let’s meet her!

“My name is Lorrie Brubacher, M. Ed., LMFT, RMFT and also the Founding Director of the Carolina Center for EFT. I am certified as an EFT therapist, supervisor and trainer, and have been in private practice since 1989.”

Lorrie has been an ICEEFT certified trainer since 2009. “I am passionate about the transformative power of EFT’s attachment injury resolution model (AIRM) and the individual modality of the EFT model (EFIT). Also I am author of ‘Stepping into emotionally focused couple therapy: Key ingredients of change (2018)’ in which there are chapters on EFIT and EFT’s AIRM.”

 

What do most people don’t know about you?

“I grew up on a dairy farm in Canada. Oddly enough it was a great preparation for becoming intrigued with the art and science of EFT. Our cows didn't need EFT but my father's love of ideas prepared me to love studying the science of EFT and my mother’s creative precision designing countless quilts primed me for the artistry of EFT. Collaborating as a team in their unwavering love and care for my severely disabled brother, my parents implicitly oriented me to EFT’s attachment foundation.”

 

What’s your connection with the EFT-congress’ theme ‘Wholeness in a fragmented world?’

“I have been presenting trainings on EFT’s AIRM since 2012 in various locations in Canada, the US and New Zealand in person. And internationally online out of the Carolina Center for EFT, for EFT Mexico and for the Iranian, Russian, Greek, and Australian EFT communities. Both my presentations on the AIRM and EFIT this June are concerned with transforming relational and emotional distress and brokenness into wholeness within and between.”

 

“Also, I have been trained and supervised internationally in the EFIT modality since 2012. I  co-developed with Ali Barbosa, EFT trainer from Mexico, the first EFIT Workouts, which we continue to offer. More information on these workouts you will find at my website https://attachmentinjuryrepair.com .”

Learn more about Lorrie and her work: https://www.lbrubacher.com/

 

Deel artikel