Profielfoto
Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG)

EFT RELATIETHERAPEUT Zwolle

 • Rene Goedhart

 • Status
 • Basis EFT Registertherapeut
 • Aanvullend getrainde EFT Registertherapeut
 • Gecertificeerde EFT Registertherapeut
 • Praktijkgegevens
 • SCITE et CITO - kundig & vaardig
  Bloemendalstraat 7
  8011PJ
  Zwolle

Over mij

Rene Goedhart is werkzaam als systeemtherapeut. Hij is aangesloten bij de Nederlandse Associatie voor Psychotherapie (ECP / NAP). In bezit van European (ECP) en World Certificate of Psychotherapy (WCP). In alle Europese landen, behalve in Nederland, mag de ECP-houder psychotherapeut noemen. Lid van de beroepsvereniging NVRG en NVAGT en opgenomen in het register van SKJ, maatschappelijk werk, ggz-agoog en LVAK. Hij is deskundig op het gebied van hechting, complexe partnerscheiding, opvoedingsproblemen, huiselijk geweld en kindermishandeling. Hij werkt samen met een GZ en K&J psychologe.

Hij ontwikkelde zich van beroepsmilitair bij de Marine naar (experiëntieel) relatie- en gezinstherapeut / systeemtherapeut. Bekend is Rene met zowel de ‘dwang en drang’ en de vrijwillige hulpverlening. Naast het gevangeniswezen en de reclassering werkte hij bij een jeugdzorg aanbieder binnen de ambulante (crisis)hulpverlening. Tussentijds als trauma hulpverlener en bedrijfsmaatschappelijk werker. In 2014 werd hij als onderzoeker bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) boventallig en werkt nu binnen de gespecialiseerde GGZ als systeemtherapeut op de afdeling dubbeldiagnose jeugd. Deze afdeling richt zich op jongeren waarbij zowel sprake is van problematisch middelengebruik als (een vermoeden van) psychiatrische problematiek. Daarnaast is hij parttime algemeen manager van het Kempler Instituut Nederland.

Rene werkt volgens de EFT, systeemtherapie, Ervaringsgericht Psychosociaal Therapie en de Gestaltgezinstherapie. De harde en de zachte beroepskant heeft hij weten te combineren in een persoonlijke beroepshouding. Naar mensen is Rene duidelijk en oprecht over wat hij ziet, voelt, denkt en vindt. Op een gelijkwaardige, zorgvuldige en tactvolle manier maak hij ‘wat goed en niet goed gaat’ bespreekbaar. Hij steunt en daagt uit. Het is zijn doel om in korte tijd samen met de klant, het netwerk en de betrokken professionals, verbetering en veiligheid te realiseren. Hiervoor zet hij al zijn kunde en ervaring in. Toewijding, discipline, doorzettingsvermogen en doelgerichtheid zijn ook kwaliteiten die hij gebruikt om lange afstand triatlons te volbrengen.

Psychotherapiepraktijk SCITE et CITO

“SCITE et CITO betekent ‘kundig en vaardig’ en is de wapenspreuk van de Marine Verbindingsdienst. Op de verbindingsschool leerde René Goedhart communicatiemiddelen gebruiken. Daarna werd hij, als hulpverlener, zelf het communicatiemiddel.”

Neem gerust contact op voor het maken van een afspraak:

Bloemendalstraat 7, 8011 PJ Zwolle
E: info@sciteetcito.nl
Website: www.sciteetcito.nl
M: 06 27 46 53 67
KvK-nummer: 60543418
AGB-code zorgverlener: 94-061594