Profielfoto
HouMeVast BIG-registratie

EFT RELATIETHERAPEUT Almelo

 • San van Halen

 • Status
 • Basis EFT Registertherapeut
 • Aanvullend getrainde EFT Registertherapeut
 • Gecertificeerde EFT Registertherapeut
 • Praktijkgegevens
 • Mindfit t.a.v. Dhr . San van Halen
  Noorder Haven 45
  7607ES
  Almelo

Over mij

San van Halen, gevorderd eft-therapeut, tevens gedragstherapeut, gz-psycholoog en mindfulnesstrainer. Voor EFT ondermeer in opleiding geweest bij psychiater Arjan Vlasman en (Core Skills) bij Berry Aarnoudse;  supervisie bij Jaap Zoetmulder.Tot 2015 werkte San in Zutphen. Momenteel werkzaam binnen Mindfit Almelo en Nijverdal. 

In elke relatie treden momenten van vertwijfeling op, wanhoop, gevoelens van verdriet en boosheid. Als de partners merken dat de verbinding verloren lijkt en als partners merken dat ze telkens opnieuw in dezelfde partronen verzanden kan het verstandig zijn om gesprekken aan te vragen.

In de relatiegesprekken verkennen we op een gerichte maar wel empathische wijze wat er tussen u gebeurt, welke gevoelens er meespelen en hoe u samen mogelijk weer in gesprek komt. Thema's als vertrouwen, onzekerheid, irritatie aan elkaar, intimiteit worden besproken. 

Relatieproblemen zijn niet de fout van de een of de ander maar doorgaans het gevolg van een wisselwerking tussen de partners. Het leren herkennen van deze wisselwerkingen en delen van diepe en onzekere gevoelens kunnen een veilige verbinding weer op gang brengen en de communicatie verbeteren. Relatiegesprekken bieden natuurlijk geen garantie op het behouden van de relatie, al gebeurt dat vaak wel. Relatiegesprekken kunnen ook zinvol zijn om weer met elkaar in gesprek te komen over andere stappen.

Clienten beleven mij als een deskundige niet-wollige therapeut die in staat is beide partners bij de therapie te betrekken. In mijn optreden ben ik vriendelijk, eerlijk en doortastend als dat nodig is. De gesprekken bij mij worden als prettig beleefd, door mannen en door vrouwen.

U kunt aanmelden via de site van mindfit: www.mindfit.nl. U geeft daarbij aan dat het om relatie gesprekken gaat bij San van Halen. Houdtu er rekening mee dat er een wachttijd zal zijn en het aantal plaatsen gezien mijn werk in de basis ggz helaas beperkt. Ik werk in Almelo en Nijverdal van maandag tot donderdag. Sinds 2013 wordt relatie-therapie op zichzelf niet langer vergoed door uw zorgverzekering en dient u dit zelf te betalen. Het tarief is gebaseerd op het standaard tarief onverzekerde zorg van de NZA (Nederlandse zorgautoriteit) en bedraagt ca € 94.- per declarabel uur met drie kwartier gesprekstijd.  Website: www.mindfit.nl, emailadres san.vanhalen@mindfit.nl, tel 06-12309615

Houd me vast

Eerstvolgend: september 2013. Uiteindelijk data en tijdstip wordt nog bekend gemaakt. Informatie bij: info@focuspsycholoogzutphen.nl