Heelheid in een versnipperde wereld


Denk aan de versnippering in de wereld door Covid-19, het gebrek aan interactie met betekenisvolle anderen door de sociale afstand die we moesten bewaren en de eenzaamheid bij jongeren, ouderen en kwetsbaren die daardoor is ontstaan. Dan is de heropening van onze maatschappij een nieuwe stap en uitdaging.

Hoe gaan we het sociale weefsel van onze samenleving weer heel maken? Hoe gaan we ons zelf weer heel maken van binnen, na isolatie en angst? Hoe gaan we jongeren weer helpen om sociaal vaardig te worden, te durven uitreiken? Hoe herstellen we banden die zo lang 'on hold' gestaan hebben? Hoe kunnen we omgaan met verdriet en rouw om het verlies van dierbaren tijdens Covid-19, waarbij een afscheid niet kon plaatsvinden? Hoe gaan we de kloof in de samenleving dichten tussen mensen die (te)veel hebben en niets hebben? Wat is ons eigen kompas?

Dit zijn allemaal vragen die middels het thema 'Heelheid in een versnipperde wereld' van belang zijn tijdens ons aankomende EFT Congres op vrijdag 10 juni 2022. Noteer deze datum alvast in je agenda en meer informatie volgt binnenkort!

Zou jij graag een workshop op ons congres geven?

Doet bovenstaand thema jouw hart sneller kloppen en heb je een speciale invalshoek in jouw vak? Heb je een idee over een onderwerp wat je graag wilt delen met anderen? Meld je dan aan om een interactieve workshop te geven tijdens het aankomende EFT Congres. We willen de ruimte bieden aan professionals die vanuit hun eigen expertise een bijdrage kunnen leveren aan ons congres en expertise kunnen delen over dit thema. De bedoeling is dat het een raakvlak heeft met EFT en dat het een aanvulling is op het werk met individuen, koppels en/of gezinnen. Hoe is 'heelheid' in mensen?

Hieronder kun je het aanmeldformulier downloaden. Hierin vragen wij je om jouw workshop helder en concreet te beschrijven. Het volledig uitgeschreven voorstel kun je uiterlijk vóór 4 oktober a.s. per e-mail sturen naar congres@eft.nl. De congrescommissie beoordeelt de aanvragen en maakt de uiteindelijke keuze.
Aanmeldformulier workshop EFT Congres 2022

 

Deel artikel